Crearea unui centru de tineret în Cantemir

 Centrul de Tineret reprezintă un spațiu sigur pentru dezvoltarea tinerilor, care oferă un complex de servicii comunitare adresate pentru toate categoriile de tineri din raion.

În cadrul centrului, tinerii vor putea participa gratuit la diverse instruiri, sesiuni de informare, traininguri de dezvoltare personală și activități social-culturale. Centrul va promova servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, va asigura informarea, orientarea, consilierea și educarea beneficiarilor, pentru o mai bună integrare socială și profesională.

În raionul Cantemir, lipsește un astfel de centru și un spațiu sigur unde tinerii își pot da întâlnire, pot dezvolta idei și crea oportunități.

Tinerii au particularitatea, faţă de alţi subiecţi sociali, de a se confrunta cu o serie de alegeri și opţiuni care au consecinţe importante pentru viitorul lor. Pentru mulţi dintre ei, procesul de maturizare este asemenea unui proiect supus dezbaterilor şi criticilor. Şcoala nu răspunde la toate nevoile de informare și suport de care au nevoie copiii sau adolescenții, ca membri ai societăţii. Familia poate să completeze multe lipsuri, însă sărăcia capitalului cultural sau experienţa socială limitată poate fi îmbogățită de crearea și consolidarea unui spațiu exclusiv dedicat tinerilor.

Tinerii din raionul Cantemir reprezintă o forță de progres, democrație participativă și de promovare a raionului. În urma unui chestionar efectuat în rândul tinerilor, am constatat necesitatea creării unui centru dedicat dezvoltării tinerilor în raionul Cantemir, indiferent de locație și dimensiune.

Pentru a demonstra importanța și valoarea existenței unui Centru de tineret, în fața Administrației Publice Locale, avem nevoie de susținere! Prin urmare, solicităm suportul Dvs. printr-o semnătura online în susținerea acestei petiții din partea tinerilor, de a exista și de a fi creat un centru de tineret în raionul Cantemir.

Vă mulțumim anticipat.

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Dediu Mihaela să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...