Crearea unei sectii de votare la Biharkeresztes, pentru participarea cetățenilor transfrontalieri la alegerile parlamentare din România

Către,

Ministerul Afacerilor Externe

Subsemnaţii, semnatari ai prezentei petiţii, ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României și vă solicităm să luați legătura cu ministerul de resort și cu autoritățile cu competențe în acest domeniu din Republica Ungară, pentru a ușura condițiile de participare ale cetățenilor transfrontalieri rezidente in Ungaria la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Astfel cerem crearea unei secții de votare în localitatea Biharkeresztes - Ungaria. Prin ministerul de externe cerem autoritățile componente: Autoritatea Electorală Permanentă să valideze această secție de votare în condițiile legale respectiv  Serviciului de Telecomunicații Speciale să creeze condițiile de comunicații propice. 

Apariția pandemiei COVID 19 respectiv condițiile de deplasare improprii prin frontieră va împiedica sute sau mii de cetățeni români din Ungaria să participe  la alegerile parlamentare. 

Am inițiat strângerea de semnături personale pe hârtie respectiv online prin această petiție. Rog toți cetățenii transfrontalieri rezidente sau nu din orașul Biharkeresztes și localitățile adiacente să susțină cererea noastră. Cetățenii semnatari pot semna doar pe hârtie sau online o singură dată, nu este nevoie să semneze pe ambele formate.

Pe cale de consecință solicităm Ministerului Afacerilor Externe să identifice posibilitatea soluționării cererii noastre.

Cu stimă,

semnatarii: Grupul de inițiativă Transfrontalieri-Határátkelők


Tókos Fejes Béla    Contactați autorul petiției
Facebook