Crearea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative

Facebook-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_1200x628_%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81_(4).jpeg

 Scopul acestei inițiative este de a aduna cât mai multe semnături pentru crearea unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative destinat pacienților cu boli incurabile precum și familiilor acestora.

Prezenta petiție este elaborată în temeiul art. 35¹ a Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995, precum și în scopul asigurării unei abordări integrate, eficiente și reziliente a domeniului îngrijirilor paliative în Republica Moldova. 

Totodată, prezenta petiție sprijină inițiativa stipulată în Planul de Acțiuni al Guvernului pentru perioada 2021-2022, de creare, prin Hotărîre de Guvern, în noiembrie 2022, a unui Centru Național de Îngrijiri Paliative și îndeamnă autoritățile să pună în aplicare această prevedere în termenii stabiliți. 

___________________________________________

PENTRU A DEMONSTRA AUTORITĂȚILOR IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA CREĂRII CENTRULUI UNIVERSITAR DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE AVEM NEVOIE DE SUSȚINEREA DUMNEAVOASTRĂ! În acest context, venim cu rugămintea să ne susțineți printr-o semnătură online și să ne ajutați să dăm vestea mai departe! 

VĂ MULȚUMIM!

_______________________________________________

 Statisticile naționale indică un număr total de 25 000 de persoane care necesită servicii de îngrijiri paliative, dar realitatea este că momentan nu există o soluție universală în acest sens!

 

Considerăm că, există un început de unde pot pleca niște schimbări pozitive pentru bolnavii de boli incurabile și familiile acestora - crearea unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative. 

Misiunea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative este crearea și consolidarea capacităților și resurselor umane, informaționale, comunitare, normative, etc. întru asigurarea prestării serviciilor de îngrijiri paliative de înaltă calitate la nivel național prin sporirea eficacității, accesibilității, echității și importanței acestor servicii la nivel național. 

Un astfel de Centru poate contribui la soluționarea unui șir de probleme printre care: 

  • accesul limitat al persoanelor care suferă de boli incurabile la „îngrijire terminală demnă de o ființă umană”;
  • satisfacția redusă a pacienților față de calitatea serviciilor de îngrijiri paliative;
  • deficiențe în asigurarea cu specialiști tineri în domeniul paliației; 
  • existența de deficiențe în instruirea resurselor umane în domeniul paliației în ceea ce privește conformitatea lor cu standardele internaționale (planificarea, pregătirea, evaluarea necesităților, vulnerabilității precum și managementul, comunicarea, etc.);
  • abordarea insuficientă a conceptelor de multiprofesionalism și interdisciplinaritate;
  • existența de carențe în îngrijirea paliativă pediatrică, etc.         

Obiectivele Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative:

  • Formarea profesională a specialiștilor, în special a tinerilor, în domeniul îngrijirilor palitiave pe parcursul întregii vieți, conformă necesităților sistemului național de sănătate și progresului tehnico-științific;
  • Prestarea serviciilor de paliație de înaltă calitate, conform standardelor medicale și necesităților sistemului de sănătate;
  • Recrutarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane profesioniste, inteligente, competitive în domeniul îngrijirilor palliative.  

 

 VĂ MULȚUMIM DIN SUFLET PENTRU SPRIJINUL ACORDAT ACESTEI INIȚIATIVE!

_____________________________________________________

Mai multe detalii: Nota analitică privind necesitatea creării Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative

Pagina web a inițiativei: Îngrijiri Paliative Sustenabile și Reziliente la nivel național

 _______________________________________________________


A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...