Copiii noștri nu sunt cobaii voștri ! Fără vaccinare, testare și mască în instituțiile de învățământ !

inbound7928773814474575039.jpg
Nu transformați instituțiile de învățământ în lagăre de exterminare în masă ! Opriți deîndată atentatul la sănătatea fizică și psiho-emotională asupra copiilor !

Domnule Președinte,

Domnule Prim-Ministru,

Domnilor Miniștri,

Doamnelor/Domnilor Senatori ,

Doamnelor/Domnilor Deputați ,

În atenția Doamnei Avocat al Poporului,

Doamnelor/Domnilor funcționari și reprezentanți ai Instituțiilor Publice,

Noi, semnatarii acestei petiții , cetățeni români cu drepturi depline , în conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, ale Legii nr. 52/2003, ale Legii nr. 544/2001, ale Legii nr. 233/2002 actualizate, vă solicităm imperativ să nu mai emiteți Ordine, Ordonanțe de Urgență , Hotărâri de Guvern, alte acte normative și Legi cu încălcarea Constituției, să le abrogați/anulați pe cele deja emise cu încălcarea Constituției și să răspundeți punctual la întrebările pe care vi le vom adresa în cuprinsul prezentei petiții . Măsurile luate până în prezent au încălcat flagrant Constituția României, Legea 1/2001, Legea 272/2004 și nu numai și din acest motiv vă cer să reintrați în legalitate.

Pornind de la declarațiile oficiale făcute recent în spațiul public de către D-na Ioana Mihăilă - Ministru al Sănătății, de către Dl. Sorin Câmpeanu - Ministrul Educației  (miniștri "penali" care au emis acte normative cu încălcarea flagrantă a Legii 55 din 15 Mai 2020 care prevede  la Articolul 41 : "Cu avizul CNSSU, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății, se stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, pentru finalizarea anului școlar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum și pentru pregătirea începerii anului școlar următor.", începerea și modul de desfășurare a noului anul școlar 2021-2022 nefiind incluse în prevederile legii 55 din 15 Mai 2020 ) . 

 

Funcționari ai Statului Român aflați în slujba cetățenilor conform fișelor posturilor pe care vremelnic le ocupați, cum v-ați permis să emiteți și să publicați în Monitorul Oficial ordinul comun prin care doriți să transformați instituțiile de învățământ în l"agăre de exterminare în masă"?

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:04c2c914-c9f6-4eef-b970-f3e98594833b

Vă solicităm imperativ să întreprindeți în regim de maximă urgență toate demersurile necesare astfel încât anul școlar 2021-2022 să înceapă și să se desfășoare cu prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice la orele de curs fără nici un fel de condiționare sau discriminare de orice natură.

Astfel, vă solicităm următoarele :

1). Eliminarea obligativității purtării măștilor de protecție în unitățile de învățământ atât la orele de curs cât și la orele de educație fizică, lăsând la latitudinea fiecăruia să decidă dacă dorește sau nu dorește să poarte astfel de "măști de protecție" în condițiile în care acestea nu protejează și nu împiedică răspândirea niciunui tip de virus gripal.
Solicităm ca persoanele care doresc să folosească măștile de protecție să hotărască singure tipul acestora.
Când ați propus obligativitatea purtării măștilor de protecție și în anul școlar 2021-2022,  în baza cărei legi ați emis acest ordin și pe rezultatul căror studii de specialitate v-ați bazat, care sunt acele studii de specialitate (dacă există) prin care se demonstrează științific faptul că masca de protecție oprește contaminarea și/sau răspândirea virusului gripal sars-cov-2, mai ales că până în prezent toate studiile de specialitate au demonstrat că masca de protecție NU protejează împotriva virusurilor de nici un fel.

2). Solicităm ca accesul în unitățile de învățământ al elevilor, cadrelor didactice și auxiliare cât și a părinților /tutorilor /reprezentanților legali să NU se facă în baza efectuării prealabile a vreunui test sau în baza prezentării adeverinței de vaccinare .Solicităm ca Festivitatea de deschidere a noului an școlar să se desfășoare fără îngrădirea/interzicerea accesului părinților/reprezentanților legali ai copiilor. 

3). Vă cerem să interziceți deîndată "vaccinarea" tuturor copiilor cu vârste de până la 18 ani împotriva virusului SARS-CoV-2 cu seruri experimentale aflate în testare pe oameni până la 2024 conform declarațiilor oficiale ale producătorilor acestor seruri , mai ales că din datele oficiale ale INMS rezultă că nu a decedat nici un copil din cauza acestui virus și nici cazuri foarte grave nu s-au înregistrat în rândul copiilor. În schimb s-au raportat extrem de multe cazuri de efecte adverse grave, foarte grave și decese cauzate de aceste seruri experimentale inclusiv în rândul copiilor. 

Vă cerem să vă asumați totodată răspunderea personală civilă și penală în cazul survenirii de reacții adverse pe termen scurt, mediu și lung la persoanele pe care le îndemnați să se vaccineze iresponsabi cu rea voință și cu rea credință.

Faptul că refuzați cu intenție să organizați dezbateri și campanii publice în care să prezentați și reacțiile adverse care ar putea surveni în urma inoculării acestor seruri experimentale în ciuda faptului că v-am solicitat public în repetate rânduri să informați corect și complet populația cu privire și la riscuri, vă transformă în executanți și unor crime cu premeditare împotriva umanității. 

Solicităm să NU se înființeze centre de vaccinare în școli și nici să NU se constituie brigăzi mobile formate din cadre medicale civile și/sau militare care să vaccineze copiii și/sau personalul didactic și auxiliar în perimetrul unităților de învățământ cu nici un fel de vaccin .
Solicităm deasemenea să nu fie testați și/sau vaccinați elevii nici în cabinetele medicale școlare.
De ce intenționați să creați astfel de centre de vaccinare/brigăzi mobile în condițiile în care deja sunt foarte multe astfel de centre unde, de obicei, bate vântul și pe cheltuiala cui intenționați să întreprindeți acest demers în condițiile în care vă văitați continuu că nu sunt fonduri suficiente pentru desfășurarea optimă a procesului de învățământ ?
Solicităm desființarea centrelor de vaccinare deschise deja în incintele unora dintre unitățile de învățământ.

4). Ne opunem categoric introducerii/înmânării oricărui tip de chestionar/formular, în special "chestionarul" prin care părintele/tutorele/reprezentantul legal este întrebat dacă dorește să fie testat/vaccinat elevul aflat în întreținere, întrebare la care ar trebui să răspundă cu "Da" sau cu "Nu" sau "Sunt indecis" . Vaccinarea și testarea sunt acte medicale și confirm Constituției, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal este singurul care poate decide asupra oricărui act medical la care ar urma să fie supus minorul.
Cu atât mai mult, părintele/tutorele/reprezentantul legal nu poate fi obligat sau constrâns să completeze un astfel de formular/chestionar sau oricare alt tip de firmular/chestionar care nu are nici o relevanță pentru procesul didactic și pedagogic care se desfășoară în instituțiile de învățământ.
La ce anume v-ar servi crearea unei astfel de baze de date atâta timp cât Ministerul Sănătății deține informații despre toate persoanele care se vaccinează, indiferent de vârstă ?

5). Deoarece sezonul rece se apropie și odată cu venirea lui vor apărea multe cazuri de răceală și gripă , solicităm ca învățământul cu prezență fizică la școală să nu fie întrerupt ci să se desfășoare în condiții normale pentru copiii sănătoși iar pentru cei cu diferite probleme de sănătate (de orice tip), predarea să se facă on-line. Astfel, în fiecare sală de curs să existe un telefon mobil sau o tabletă conectată la o platformă prin care cadrul didactic să comunice în timp real și cu elevii care nu sunt prezenți fizic la orele de curs în timp ce predă celor prezenți în clasă și ce se scrie la tablă să le fie prezentat celor de acasă sub formă de "slide".
În acest fel ne putem asigura că Școala Românească nu va produce analfabeți funcționali doar din cauză că un număr extrem de mic de copii pot avea la un moment dat probleme temporare de sănătate.
În cazul în care, din rea-voință și/sau din rea-credinţă , nu veți implementa această variantă atipică de predare simultană atât pentru elevii prezenți la orele de curs cât și pentru cei aflați acasă , vă veți asuma eșecul decăderii iremediabile a calității învățământului pricinuit de luarea de către dumneavoastră a unor măsuri total disproporționate cu starea de fapt ? Cum veți răspunde în fața părinților și în fața întregii societăți ?

6). Vă solicităm să nu luați nici un fel de măsuri care ar putea discrimina într-un fel sau în altul atât elevii cât și cadrele didactice și auxiliare din sistemul de învățământ.
Vă amintim faptul că trecerea la învățământul online constituie discriminare flagrantă pentru sute de mii de copii din România care nu au posibilitatea să se conecteze on-line din cauză că nu dispun de aparatura necesară, unii pentru că nu au internet, în timp ce destul de mulți dintre ei nu au nici măcar curent electric în casele în care locuiesc împreună cu familiile lor !
Doriți cumva, cu bună știință , să îi condamnați la incultură ? De acești copii nu vă pasă ?

7). Solicităm interzicerea vaccinării copiilor cu vârste sub 18 ani deoarece, conform declarațiilor oficiale ale producătorilor și ale specialiștilor , acestea sunt seruri experimentale aflate în testare pe oameni până la 31.12.2023. Copiii fiind în creștere, nefiind dezvoltați suficient nici fizic și nici fiziologic, pot suferi multiple efecte adverse cu repercursiuni iremediabile asupra sănătății lor fizice și psihice . Printre efectele adverse cunoscute făcute de copii enumerăm pericardita, miocardită, tromboză, paralizie, etc. .
Sunteți dispuși să răspundeți atât civil cât și penal dacă vreunul dintre copiii îndemnați/instigați de dumneavoastră să se vaccineze ar putea suferi cel puțin o astfel de reacție adversă sau, Doamne ferește, în caz de deces survenit un urma vaccinării ?
De ce insistați să fie vaccinați copiii atâta timp cât aceste seruri nu imunizează, persoanele infectate putându-se îmbolnăvi ulterior vaccinării și pot transmite virusul celor din jur mai ales că în România nu a murit nici un copil din cauza acestui virus ?

În atenția Avocatului Poporului :
Vă solicităm să contestați în instanță toate actele normative emise cu încălcarea Constituției, a legislației în vigoare și Convențiilor Internaționale la care România a aderat.

În atenția Parlamentului României :
Vă solicit să cercetați în cadrul Comisiilor de specialitate activitatea Primului Ministru, a Ministrului Educației și a Ministrului Sănătății și să îi chemați la raport în Parlament sesizând totodată și organele de cercetare penală pentru cercetarea acestora sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu .

În atenția Președintelui României :
Ați avut ca temă în campania electorală "România educată" . La acest tip de educație v-ați referit? La condiționarea accesului la educație prin vaccinare ?

În atenția CSAT :
Testarea pe copii a acestor seruri experimentale constituie atentat la siguranța/securitatea națională și din acest motiv că solicit să faceți tot ce este necesar pentru oprirea urgentă și definitivă a vaccinării copiilor .

Dacă doriți ca interesul superior al copiilor să primeze, asigurați-le cadrul optim de educare și de dezvoltare .
Cât despre imunizare, axați-vă pe întărirea organismelor copiilor prin mișcare fizică , consum de fructe și legume, trai în mediu armonios , etc... .


Angela Negrotă - Alianța Civică Unită    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Angela Negrotă - Alianța Civică Unită să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...