Cofinanțarea de către Primaria Comunei Sânmihaiul Român a Extinderii retelei de gaz in comună

conducte-gaze-export2.jpgPrin această petiție solicităm Primăriei Comunei Sanmihaiul Român participarea la cofinanțarea extinderii rețelei de gaz in Comuna Sanmihaiul Român.

Solicitarea constă in:

1. Suportarea costurilor din bugetul local al primăriei pentru achizitia țevilor de gaz, estimate de Timgaz in protocolul semnat cu Primaria Comunei Sanmihaiul Roman nr.229 / 18.04.2019, Anexele 1 si 2,  aproximativ 16.6 km, in valoare de aproximativ 50000Euro. Cei 16.6km reprezintă extinderea retelei de gaz pentru 812 case din comună. 

Anexez protocolul nr. 229/18.04.2019.aC9FDoRzxMikbNGjj54WbvqEEah4oqnVQsVIn9vj_1.JPEGaC9FDoRzxMikbNGjj54WbvqEEah4oqnVQsVIn9vj_2.JPEGAnexele_1_si_2_la_protocol_extindere_retea_gaz_1.JPEGAnexele_1_si_2_la_protocol_extindere_retea_gaz_2.JPEGAnexele_1_si_2_la_protocol_extindere_retea_gaz_3.JPEGAnexele_1_si_2_la_protocol_extindere_retea_gaz_4.JPEGAnexele_1_si_2_la_protocol_extindere_retea_gaz_5.JPEG

2. Suportarea costurilor din bugetul local a săpăturii și nisipului necesar executării lucrării. Patul de nisip de 15cm, lățime săpătură 40cm, circuit 16.6km, aproximativ 1000mc, 20Euro/mc, valoare totala aproximativ 20000 Euro. Buldoexcavatorul achizitionat de primarie va executa sapatura, combustibilul aferent va fi suportat din banii de la bugetul local. Personalul calificat din primărie va conduce acest buldoexcavator, manopera utilizării face parte din salariu.

3. Suportarea costurilor din bugetul local al circuitului de țeavă necesar extinderii retelei de gaz din Sanmihaiul Român in Sanmihaiu German, teava PEHD SDR11 diametru 180mm, valoare aproximativă 123000Euro, sau alegerea variantei alternative ca această extindere sa fie suportată in mod integral de catre operatorul de distribuție Timgaz, ca fiind parte a restului de executat de aproximativ 30% din planul minim investițional in infrastructura pana in anul 2022. Toate celelalte costuri pentru aceasta extindere sa intre in sarcina firmei de distributie Timgaz. 

4. Solicitam ca toate celelalte costuri legate de extinderea retelei de distributie :proiecte, avize, ridicari topo, etc., să intre în sarcina firmei de distribuție Timgaz, fiind parte integranta din planul minim investitional de extindere a rețelei de distribuție. 

5. Solicitam discuții intre Primărie (Autoritate Concedentă), firma distribuitoare de gaz Timgaz și reprezentanți din partea comunității pentru a se lamuri valoarea minim investitionala ce trebuie făcută de către Timgaz pe toata perioada contractului de concesiune, respectiv, ce reprezinta cei 30% din valoarea minim investitională neexecutată încă de cat re firma Timgaz până la expirarea contractului de concesiune in 2022.

6. Conform  articolului 151 din Legea Energiei electrice si a gazelor naturale nr 123/2012,  aliniatul 1, modificat prin legea nr167/2018 " operatorul de distributie sau operatorul de transport si de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrarile pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii consumatorilor aflați in perimetrul sistemului de distribuție concesionat". 

7. Solicităm ca singurele costuri ale consumatorului casnic să fie cele de racordare. 

8. Solicităm Primăriei, ca aceasta, în calitate de Autoritate Concedentă să aplice sancțiuni firmei distribuitoare de gaz Timgaz pentru nerespectarea in mod repetat a termenelor contractuale de executie ale contractelor incheiate deja cu consumatorii casnici din perimetrul comunei. 

Petiția este deschisă și se  poate completa oricând cu puncte noi. 

Vă mulțumesc. 

Bîrhală Romică

 

 Anexez Anexa1 a protocolului nr. 229/18.04.2019 completată cu prețul estimativ al tevilor necesare pentru cei 16.6km de extindere de gaz, din care rezultă o valoare a prețului tevii de aproximativ 46.000 Euro

 Anexa1_1.JPEGAnexa1_2.JPEGAnexa1_3.JPEGAnexa1_4.JPEGAnexa1_5.JPEGAnexa1_6.JPEGAnexa1_7.JPEGAnexa1_8.JPEG


Bîrhală Romică    Contactați autorul petiției
Facebook