Școala Gimnazială ,,Caius Iacob" Arad refuză FUZIUNEA!

Consiliul profesoral al Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” Arad, luând act de proiectul de fuzionare prin absorbție a unităților școlare Liceul Tehnologic „Caius Iacob” Arad și Școala Gimnazială „Caius Iacob” Arad, înaintăm prezenta petiție și ne manifestăm surprinderea și indignarea față de maniera total lipsită de transparență prin care s-a decis această fuziune, considerând-o reciproc dezavantajoasă. Având în vedere că această hotărâre a exclus orice consultare a școlii noastre (prin Consiliul de administrație, cel profesoral ori Comitetul reprezentativ al părinților), ne exprimăm următoarele puncte de vedere:

1. Nu înțelegem deloc criteriile avute în vedere în luarea acestei decizii și o considerăm ca fiind total nedemocratică, de factură comunistă ca strategie decizională, (impusă fără drept de apel) lipsită de viabilitate și dezavantajoasă, pentru ambele instituții implicate

2. Considerăm inacceptabilă fuziunea prin absorbție de către o instituție cu un efectiv de elevi inferior numeric, având în vedere că populația școlară a instituției noastre este de aproape 800(741) de elevi, în timp ce liceul menționat anterior dispune de doar 378 elevi.

3. Profilul tehnologic al Liceului „Caius Iacob” nu se regăsește în finalitatea procesului instructiv-educativ al școlii noastre, ținta vizată fiind performanța, dovadă rezultatele deosebite obținute la concursurile și olimpiadele școlare (premii la faze județene - l. engleză, l. franceză, l. română, chimie, fizică, matematică, biologie), calificări la faze naționale (biologie, istorie, matematică, română, franceză, religie). De asemenea, menționăm că rata de promovabilitate la Examenul de E.N. pentru clasele a VIII-a a înregistrat frecvent un procent de peste 95% atât pentru l. română, cât și pentru matematică. Am avut elevi cu note maxime la acest examen. Absolvenții noștri au optat pentru licee cu profil teoretic dintre cele mai bine cotate în municipiu, opțiunile pentru profil tehnologic făcându-se doar în proporție de sub 10 %.

4.  Titulatura de liceu „tehnologic” rezervată ulterioarei instituții înființate va genera o mobilitate iminentă și nedorită a elevilor de gimnaziu, aceștia optând pentru licee cu profil teoretic, majoritatea părinților privind cu neîncredere și scepticism acest profil, ceea ce va duce la reducerea populației școlare din zonă, deci, inevitabil, la restrângeri de activitate.

5. Asocierea ciclului primar ( ce cuprinde un segment de vârstă cu o limită inferioară de chiar 5 ani – pentru clasa pregătitoare) cu cel liceal este nocivă, fiind o amenințare de ordin social și trezește mari semne de întrebare privind siguranța acestor elevi, extrem de expuși în fața agresivității fizice și verbale a unor elevi de vârste cuprinse între 16-18 ani sau chiar mai mult, în cazul învățământului profesional.  

6. Crearea unui asemenea colegiu de tip "şcoală-mamut", va îngreuna traficul rutier, deja aglomerat în momentul de faţă.

7. Prin anularea funcției actuale de director prim, obținute prin concurs, nu faceți decât să vă pierdeți credibilitatea și să încălcați un drept civil, pentru care, juridic, ar trebui ca cineva să răspundă.

Având în vedere cele menționate anterior, solicităm:

1. Revenirea asupra deciziei de fuziune, pe care o considerăm o „palmă” dată colectivului nostru și managerului acesteia și pe care o respingem, fiind incompatibilă cu eforturile noastre susținute de a ridica prestigiul acestei școli.

2. Menținerea status-quo-ului, evident necesar pentru asigurarea continuității anterioare, fără a se perturba bunul mers al unei instituții prestigioase, manageriate cu succes, care a înregistrat rezultate și performanțe școlare deosebite.

3. Consultarea Consiliilor de administrație ale ambelor unități școlare implicate, pentru a se ajunge la un acord în interesul învățământului.

4. Tratarea cu extrem de multă transparență a acestei probleme, având în vedere că trăim într-o societate democratică în care promovăm egalitatea și dreptul la opinie.


Consiliul profesoral    Contactați autorul petiției