Cerem introducerea pedepsei penale pentru cruzime fata de animale. (Требуем ввести уголовную статью за жестокое отношение к животным.)

(ro)

   Stimate domnule Președinte, Stimate domnule Prim ministru, Stimați deputați ai Parlamentului,    

 

Ne adresăm Dumneavoastră din numele cetățenilor Republicii Moldova, cu rugămintea de a examina și introduce în Codul penal al Republicii Moldova prevederi privind manifestarea cruzimii față de animale.  

Proiectul de lege (linc) care se află deja de un an de zile la Ministerul Justiției al Republicii Moldova,  nu a fost examinat și înaintat Parlamentului pentru adoptare până la momentul de față.  

Între timp, în țara noastră zilnic au loc cazuri de manifestare a cruzimii față de animale. Ne-a șocat în mod deosebit ultimele cazuri, precum cel care se referă la pisica ucisă cu pietre, caz care a avut loc în Șoldănești și , cazul unui cal bătut pînă la moarte care a avut loc în raionul Cimișlia. 

Sancțiunile care există în prezent în legislația Republicii Moldova nu sunt suficiente pentru a stăvili fenomenul de manifestare a cruzimii față de animale.

Unicul articol din Codul contravențional (articolul 157) stabilește sancțiuni foarte limitate:

1.      amenzi mici;

2.      muncă neremunerată în folosul comunităţii doar până la 60 de ore;

3.      nu sunt stabilite sancțiuni pentru:

      · comiterea infracțiunilor repetate;

      · comiterea infracțiunilor în grup;

      ·  infracțiunile în urma cărora au fost ucise două și mai multe animale;

      · cruzimea față de animale comisă în prezența copiilor.

5.      cel mai important fiind faptul că uciderea animalului nu constituie doar o infracțiune, ci și o crimă – crimă împotriva societății

La fel, Vă aducem la cunoștință că practic în toate statele lumii, precum Statele Unite ale Americii, Canada, statele Uniunii Europene și majoritatea statelor Comunității Statelor Independente există prevederi penale pentru manifestarea cruzimii față  de animale.  

"Statul în care se admite violență și cruzime față de animale, este un stat sărac și criminal."  

 Reieșind din faptul că situația prezentată este una gravă și necesită o intervenție imediată, rugăm să examinați proiectul de lege în cauză cât mai curând posibil și să-l înaintați spre examinare și aprobare Parlamentului.   

 Sperăm și avem încrederea în sprijinulși înțelegerea importanței problemei în cauză.              

Cetățenii Republicii Moldova. 

............................................................................................................................................................................................

 

(ru)

П Уважаемый господин Президент, Премьер Министр и депутаты Парламента.

Обращаемся к вам от лица жителей нашей страны, с тем чтобы рассмотреть и ввести в Молдове Уголовную статью за жестокое обращение с животными.

 Законопроект (ссылка), который уже год находится в Министерстве Юстиции, до сих пор не был рассмотрен и представлен в Парламент на голосование.

А между тем, в нашей стране ежедневно происходят случаи жестокого обращения с животными Особенно всех поразили последние, такие как забитая камнями кошка в Шолданештах, и замученная до смерти лошадь в Чимишлийском районе. Данные случаи, просто вопиющие и являются нарушением, всех норм и морали общества.

Но наказания, которые существуют на данный момент в нашем законодательстве, не достаточны для того, чтобы остановить жестокость к животным, а их безнаказанность порождает, новые преступления.

Единственная статья 157 в Кодексе о Правонарушениях, имеет очень большие ограничения:

1. Низкие размеры штрафов.

2. Ограниченное время труда на пользу общества , не больше 60 часов.

3. Не предусмотрены наказания:

- за повторное нарушение

- за групповое совершение данного преступления

- если погибли 2 и более животных 

- если  жестокость  было совершено в  присутствие детей.

 

Сообщаем также, что практически все страны в мире: США, Канада, страны Европейского Союза и большинство стран СНГ, имеют уголовную статью за жестокое обращение с животными. И во многих, за последний годы, наказания по данным преступлениям были увеличены. (Румынии до 7 лет).

Государство, в котором плохо относятся к животным всегда будет нищим и преступным.

Мы просим вашего самого активного участия в данном вопросе. И действовать во благо своей страны, своего народа и вводить законы которые нужны людям, для благополучной жизни и ее развития. И так как ситуация, очень обостренная и требует безотлагательных вмешательств, просим рассмотреть данный законопроект в самые короткие сроки, вынести его на голосование в Парламенте и поддержать своими голосами,

Мы очень надеемся на вашу поддержку и понимания данной проблемы.

Жители Республики Молдова.              

 

loshadka-2---для-петиции.jpg


Organizatia - "Societatea Umana"    Contactați autorul petiției