Cerem clarificarea declarării tuturor drepturilor și obligațiilor declarantului, dar și ale soțului/soției, înainte și după încheierea căsătoriei!

Declararea întregii averi, când și cum a fost dobândită, conduc la asigurarea integrității în funcția publică.

Așa cum este redactată legea în acest moment, ea poate fi ușor interpretată, iar riscul este ca bucăți din avere să rămână nedeclarate. Dacă ele nu sunt însă declarate, nu avem o imagine clară asupra averilor soților, atunci când unul dintre ei ocupă o funcție publică. Funcția publică trebuie să fie sinonimă cu transparența, pentru că salariile sunt obținute din bani publici.

Prin intermediul acestei petiții solicităm ca persoana care ocupă o funcție publică și este căsătorită, să declare:

·        bunurile dobândite și obligațiile contractate de către ambii soți înainte de căsătorie;
·        bunurile dobândite și obligațiile contractate în nume propriu de către soți în timpul căsătoriei;
·        bunurile și obligațiile, care se regăsesc în convențiile matrimoniale încheiate, atât cele aparținând declarantului cât și cele aparținând soțului/soției.  

Este vorba despre:

Persoanele ce dețin funcții publice și care au astfel obligația de a depune declarații de avere potrivit legii.  

Cui ne adresăm:
Parlamentului României și Agenției Naționale de Integritate  

Ce cerem:

·        Modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu consecința adaptării în acest sens de către Agenția Națională de Integritate a Ghidului de completare a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese;
·        Clarificarea obligativității declarării tuturor drepturilor și obligațiilor declarantului precum și a celor ale soțului/soției chiar și în contextul (1) dobândirii unor bunuri anterior încheierii căsătoriei, (2) al dobândirii de bunuri în nume propriu de către soți în timpul căsătoriei sau (3) al existenței unei convenții matrimoniale de separare a patrimoniilor.  

De ce sunt importante modificările?

·        Pentru că transparența înseamnă diminuarea corupției, iar principiile transparenței și ale responsabilității ar trebui să fie la baza activității oricărei instituții sau autorități publice;
·        Pentru ca cetățenii să aibă o imagine clară asupra întregii averi a celui/celei care ocupă funcția publică și asupra evoluției acesteia;
·        Pentru că Agenția Națională de Integritate ar putea sesiza din chiar modul de completare a declarațiilor de avere dacă există suspiciuni cu privire la deținerea averii de către cei doi soți și cu privire la mișcările patrimoniale intervenite;
·        Pentru că s-ar elimina riscurile de interpretare a legii și s-ar închide portițele prin care părți din avere nu ar fi declarate;
·        Pentru că accesul liber la informațiile de interes public este un drept ce nu poate fi îngrădit, este un drept reglementat de lege și garantat de Constituția României, de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului;
·        Pentru că scopul pentru care se publică declarația de avere, cu toate detaliile, este de a face cunoscută averea persoanei care o depune și nu de a o ascunde de ochii contribuabilului.  

Semnează pentru claritate și transparență în funcția publică și distribuie către un prieten. Fiecare semnătură contează și înseamnă mai multe voci care cer o Românie condusă de integritate.  

---

Petiția face parte din campania de advocacy „Transparență și competențe în funcții publice” din cadrul proiectului WATCH PR, derulat de Asociația Casa Bună în parteneriat cu RISE Project, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.


Adrian Mihai Anghel - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Adrian Mihai Anghel - voluntar în cadrul proiectului WATCH PR - Watchdog - Advocacy - Transparență- Corectitudine - Harta Politicii Românești va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...