Amendamente proiect de modificare a OUG 155/2001 privind sterilizările subvenționate de consiliile locale și județene.

Cover_Petitia_ANSVSA.pngDorim să facem niște amendamente la Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aflat în procesul de dezbatere publică pe site-ul ANSVSA. Recomandările pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării pe site (data publicării – 9 septembrie).

Pe scurt, modificarea OUG 155/2001 vizează posibilitatea ca, din bugetul local, să se asigure campanii de sterilizare gratuite în colaborare cu cabinetele veterinare pentru a limita fenomenul câinilor fără stăpân. De asemenea, UAT-urile pot încredința campaniile de sterilizare și către ONG-uri, în anumite condiții. O altă modificare importantă existentă în acest proiect este aceea că adăposturile vor putea fi gestionate numai de asociații sau fundații care vor contracta servicii veterinare, excluzând, astfel SRL-urile.

Textul integral al proiectului de OUG este disponibil aici: http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Proiect_OUG_modif_OUG_155_2001_caini_fara_stapan_09.09.2021.pdf

Întrucât considerăm că proiectul ar putea fi îmbunătățit, cu sprijinul doamnei Oana Tihenea, al Asociației YOUth for Neamț și al Asociației Claudia Încă o Șansă se fac propunerile de mai jos pentru care avem nevoie de cât mai multe semnături. Propunerile împreună cu semnăturile vor fi trimise către ANSVSA în cadrul acestei dezbateri publice.

PROPUNERI: 

Piatra-Neamț, 17 septembrie 2021

În atenția: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Ref.: proiectul de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

NOI, COLECTIVUL FORMAT DIN SEMNATARII PREZENTEI ADRESE: – având în vedere dispozițiile legislației relevante, printre care:

1. OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată și modificată de Legea 227/2002, ulterior modificată suplimentar prin Legea 391/2006; Legea 187/2012; Legea 258/2013 

2. OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi 

3. Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie 

4. Legea 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și/sau completată ulterior prin Legea 9/2008; Legea 187/2012; Legea 171/2017; Legea 203/2018; OUG 175/2020 

5. normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul nr. 31/2008 al ANSVSA 

6. normele metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG 1059/2013 și modificate și completate prin HG 20/2021 

7. normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul nr. 1/2014 al ANSVSA 

– întrucât normele metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001 au introdus, pe de o parte, prin articolul 39, pentru persoanele fizice sau juridice și asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora, obligația de a steriliza câinii respectivi, iar, pe de altă parte, prin articolul 41, au introdus, în cazul consiliilor locale, doar posibilitatea pentru acestea de a subvenționa, total sau parțial, sterilizarea câinilor respectivi, fără ca aceasta să constituie, așadar, o obligație; 

– întrucât actuala formulare din proiectul de OUG de modificare a OUG 155/2001 publicat la 9.9.2021 pe site-ul ANSVSA, în ciuda menționării implicării consiliilor județene alături de consiliile locale, nu conferă acestei implicări un caracter obligatoriu, aceasta fiind prevăzută în continuare ca posibilitate, ceea ce, în opinia noastră, nu responsabilizează autoritățile într-o măsură suficientă; 

– dată fiind, așadar, obligația instituită pentru deținătorii de câini de rasă comună sau metiși ai acestora de a steriliza câinii respectivi, 

SOLICITĂM instituirea unei obligații asemănătoare și pentru consiliile locale și județene, cu unicul scop de a veni în sprijinul respectării de către populație a dispozițiilor articolului 39 din normele de aplicare a OUG 155/2001. Această obligație ar putea fi instituită prin reformularea textului propus pentru noul articol 21, introdus prin proiectul de OUG publicat pe site-ul ANSVSA la 9.9.2021, după cum urmează: 

„Articolul 2.1 

(1) În vederea reducerii populației de câini fără stăpân, autoritățile administrației publice locale, respectiv Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și Consiliile județene au obligația de a asigura din bugetul propriu subvenționarea manoperelor de sterilizare a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unităților administrativ-teritoriale pe care le gestionează, prin concesionarea operațiunilor de sterilizare către unul sau mai mulți medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii. 

(2) În scopul respectării obligației prevăzute la alineatul (1), autoritățile administrației publice locale, respectiv Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și Consiliile județene, alocă fonduri speciale în momentul alcătuirii bugetelor lor anuale respective.” 

DORIM SĂ SUBLINIEM că aceasta este doar o propunere și, după caz, ea ar putea fi îmbunătățită printr-o reformulare mai riguroasă, mai adecvată stilului juridic, și prin completarea cu dispoziții referitoare, de exemplu, la instituirea, tot obligatorie, a unor programe la nivel de UAT-uri și/sau județe de sterilizare a câinilor cu stăpân, eventual în colaborare și cu sprijinul asociațiilor de protecție a animalelor și al altor reprezentanți ai societății civile interesați. 

NOTĂ: 

1. În elaborarea și actualizarea normelor de aplicare a OUG 155/2001 vă rugăm să aveți în vedere și studiile care confirmă faptul că metoda capturare-sterilizare-eliberare în teritoriu poate reduce populația canină fără stăpân, prin oprirea reproducerii. Eliberarea în teritoriu ar trebui delimitată clar de abandon prin anumite proceduri: evaluarea comportamentului/agresivității câinelui, evaluarea stării de sănătate, crotaliere pentru identificare. Această metodă poate funcționa în UAT-urile care nu dispun de adăposturi sau în UAT-urile în care adăposturile sunt supraaglomerate, prevenind eutanasierea ca ultimă măsură. 

2. Bugetarea sterilizărilor câinilor cu și fără stăpân ar trebui fundamentată, prin normele de aplicare, de obligativitatea unui recensământ al câinilor cu și fără stăpân pentru a avea în vedere o situație reală a numărului de câini care au nevoie de sterilizări. Prin realizarea recensământului la nivel de UAT, se poate pune în vedere populației obligativitatea microcipării, sterilizării și înregistrării în RECS. 

3. Odată cu sterilizarea, ar trebui alocat buget pentru microcipare gratuită, înregistrare gratuită în RECS, respectiv crotaliere, în cazul aplicării metodei capturare-sterilizare-eliberare în teritoriu.  Vă mulțumim. 


Davide Majola - Asociatia YOUth For Neamt    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Davide Majola - Asociatia YOUth For Neamt să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...