Amendament propus de AMCT pentru Canabis în scopuri medicale în temeiul Legi 339/2005

 Semnează petiția AMCT

 

Amendament propus de Asociatia Medicala CBD Transilvania pentru Canabisul în scopuri medicale în temeiul Legii Plx 339/2005: Informații și îmbunătățiri

 

 1. Permiterea cultivarea la domiciliu a canabisului în scopuri medicale.
 2. Desemnarea unei persoane sau asociații pentru a produce canabis medicinal pentru pacienți.


facebok2.jpg

Amendamentul AMCT privind accesul la canabis în scopuri medicale permite accesibilitatea oferind persoanelor care au nevoie de canabis în scopuri medicale trei opțiuni prin care pot accesa canabisul: prin intermediul producătorilor comerciali autorizați, producându-l ei înșiși (producție personală) sau desemnând pe cineva care să-l producă pentru ei (producție desemnată).

AMCT încorporează în mod substanțial cadrul de reglementare stabilit în temeiul Legi 339/2005 pentru producția personală și producția desemnată.

Legea Plx 339/2005 Canabisului Medical să fie compusă din DOUĂ PĂRȚI:

 

 • Partea 1: producție comercială de către producători autorizați responsabili de producția și distribuția de canabis proaspătă sau uscată controlată de calitate, ulei de canabis sau materii prime (adică semințe și plante) în medii sigure și sanitare; și

 

 • Partea 2: regim de producție personal și desemnat care permite persoanelor înregistrate să își producă propriul canabis sau să desemneze pe cineva sau o Asociatie Medicala care să-l producă pentru ei

 

Partea 2

- Producția în scopuri medicale proprii și producția de către o persoană / asociatie medicala desemnată

Partea 2 a Legea Plx 339/2005 Canabisului Medical stabilește un cadru de înregistrare care permite utilizarea personală și producția desemnată de canabis (inclusiv cultivarea plantelor și modificarea produselor) în scopuri medicale.

 

Romanii care au nevoie de canabis în scopuri medicale si de Partea 2 a Legi Plx 339/2005

Se anticipează că acest regim de reglementare va oferi un beneficiu românilor care au nevoie de canabis în scopuri medicale prin reintroducerea a două mijloace suplimentare de acces: producția personală și desemnată.

Acest lucru le va permite românilor să decidă ce formă de acces se potrivește cel mai bine situației lor personale, fie prin cost, fie prin comoditate.

În timp ce stabilirea unei surse personale sau desemnate de canabis ar implica unele costuri de pornire (de exemplu, înregistrarea la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății și achiziționarea de materiale de pornire), această aprovizionare va fi o opțiune oferită românilor.

Canabisul în scopuri medicale.

Regimul actual pentru canabisul medical va continua să permită accesul la canabis pentru persoanele care au rețeta verde eliberată de medic.

AMCT doreste schimbarea rețeta verde în rețeta digitala registrată în Blockchain

Legalizarea și reglementarea canabisului Medical.

Punerea în aplicare, în Romania, un nou cadru strict pentru controlul canabisului medicinal:

 • Vânzare
 • Deţinere
 • Producție
 • Distribuție

Pacienții pot în mod legal pe bază de rețetă eliberată de un medic să:

 • Dețină în public până la 5 grame
 • Dețină până la 150 de grame de canabis, uscat sau echivalent în formă brută
 • Cultive, din semințe sau răsaduri autorizate cu acordului medicului, până la 4 plante de canabis pentru uz medical
 • Desemneze o persoană sau o asociație pentru a produce canabis medicinal
  • Oblige persoanele desemnate să nu dețină mai mult de 4 înregistrări pentru producția de canabis în aceeași locație
  • Oblige asociațiile desemnate să nu dețină mai mult de 200 de membri înregistrați pentru producția de canabis în aceeași locație
 • Procure canabis uscat sau proaspăt și/sau ulei de canabis de la un comerciant cu licență
 • Producă la domiciliu pentru uz propriu produse din canabis, precum ulei, alimente și băuturi

 

Identificarea produselor medicale de canabis.

Produsele Medicale de canabis (cu excepția produselor cu THC egal sau mai mic de 1%) au pe ambalaj o hologramă de accize unică registrată în Blockchain. Holograma are caracteristici de securitate pentru a preveni falsificarea, la fel ca pașapoartele și bancnotele.

Adulții pot cumpăra legal canabis medical cu reteta, proaspăt și uscat, uleiuri și semințe de canabis sau plante pentru cultivare de la comercianții cu amănuntul autorizați.

Pentru a oferi informații cu privire la riscurile de utilizare, produsele legale de canabis poartă, de asemenea:

 • Simbol standardizat al canabisului
 • Mesaje obligatorii de avertizare asupra sănătăți

Înregistrarea la  Ministerul Sănătății 

Pentru a fi eligibil pentru a aplica la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății în conformitate cu Partea 2 din Legea Plx 339/2005 pentru a produce canabis în scopuri medicale sau pentru a desemna pe cineva care să-l producă în numele său, o persoană cu un document medical trebuie să locuiască în mod obișnuit în România. Un producător personal sau desemnat trebuie să fie adult. În plus, criteriile de eligibilitate includ că un solicitant pentru o înregistrare ca producător personal nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani pentru o infracțiune desemnată de canabis care a fost comisă în timp ce el / ea era autorizat să producă canabis în temeiul Legi 339/2005, altul decât în ​​temeiul Legi 339/2005 sau o infracțiune desemnată de canabis care a fost comisă în timp ce era autorizată în conformitate cu  Legi 339/2005 să producă canabis. Dacă preferință este de a desemna o altă persoană care să producă canabis, această persoană trebuie indicată în cerere, și trebuie să îndeplinească un set separat de criterii de eligibilitate, inclusiv faptul că el / ea nu a fost condamnat, ca adult, pentru o infracțiune de droguri desemnată în ultimii 5 ani. Deși minorii nu se pot înregistra pentru producția personală în temeiul prezentului regulament, o persoană care este responsabilă pentru minor (de exemplu, părinte) poate solicita o înregistrare în numele minorului și poate solicita să fie persoana desemnată pentru producția de canabis.

Persoana care solicită înregistrarea pentru a produce canabis în scopuri medicale proprii sau persoana care răspunde de el / ea trebuie să prezinte un document medical și o cerere care să conțină informații precum

 • informații personale, cum ar fi numele și data nașterii;
 • adresa rezidențială, producția și adrese de depozitare;
 • dacă cultivarea canabis va avea loc în interior și / sau în aer liber;
 • consimțământul proprietarului proprietății pentru locul de producție (dacă este necesar);
 • o declarație că va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea canabisului și că locul propus nu este adiacent unei școli, loc de joacă public, îngrijire sau alt loc public frecventat în principal de persoane sub 18 ani zona de producție propusă implică producția în aer liber; și
 • o declarație a producătorului desemnat (dacă este cazul).

 

Resurse de educație publică.

Sunt disponibile o serie de instrumente de informare și resurse despre canabis cum ar fi:

 • Reglementarea și legalizarea canabisului medical.
 • Cercetare
 • Date științifice
 • Educația tineretului
 • Asistență medicală profesională

 

Motivele refuzului

Ministerul Sănătății  trebuie să refuze înregistrarea unui solicitant (fie pentru producție personală, fie pentru producție desemnată) pe baza mai multor motive, inclusiv

 • neeligibilitate;
 • informații false sau înșelătoare din cererea de înregistrare;
 • un document medical care nu mai este valabil;
 • dacă un producător ar fi autorizat să producă plante de canabis sub mai mult de două înregistrări; sau
 • site-ul propus pentru producerea plantelor de canabis ar fi un site de producție sub mai mult de patru înregistrări.

Dacă Ministerul Sănătății propune să refuze înregistrarea unui solicitant, solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivul refuzului propus și i se va oferi posibilitatea de a fi audiat.

 

Înregistrare reușită

După o revizuire a cererii, dacă cerințele sunt îndeplinite cu succes și nu există motive aplicabile pentru refuz, Ministerul Sănătății trebuie să înregistreze solicitantul.

Persoana înregistrată va primi un certificat de înregistrare și, dacă este cazul, un document care conține informații referitoare la producție va fi trimis persoanei desemnate. Certificatul de înregistrare oferă individului informațiile necesare pentru a înțelege activitățile autorizate. În plus, acest certificat poate servi ca mijloc de stabilire a dovezii legale a deținerii / producției individuale, dacă este solicitată de forțele de ordine.

Înregistrările sunt valabile pentru o perioadă de până la un an, pe baza perioadei de utilizare specificată de medicul medical pe documentul medical.

 

Reînnoiri

O persoană înregistrată poate solicita să își reînnoiască înregistrarea la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății înainte de data expirării înregistrării.

 

Modificări ale înregistrării

O persoană înregistrată își poate modifica înregistrarea. Aceste modificări se pot referi la orice informații prevăzute în înregistrare, inclusiv numele persoanei înregistrate sau desemnate, adresa locului de producție și producătorul desemnat (adică înlocuirea producătorului desemnat cu o persoană nouă). Cererea trebuie să includă numărul de înregistrare, o descriere a modificării propuse, motivul justificativ al acesteia, informațiile și documentele solicitate într-o cerere de înregistrare care sunt relevante pentru aceasta și data la care va intra în vigoare. În cazul unei modificări a numelui persoanei înregistrate, a persoanei / asociație desemnate sau a unei persoane fizice responsabile pentru persoana înregistrată, trebuie prezentată și dovada modificării.

În cazul unui nou document medical (de exemplu, modificarea cantității zilnice suportate de medicul medical), trebuie depusă o nouă cerere de înregistrare.

 

Activități autorizate

Ca persoană înregistrată, o persoană este autorizată să dețină și să schimbe canabis în scopuri medicale proprii. El / ea trebuie să respecte cerințele Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății și cu înregistrarea, inclusiv cu limitele de posesie stabilite pe baza echivalentului celui mai mic din aprovizionarea de 30 de zile (derivat din cantitatea zilnică susținută de medicul medical) sau 150 g, exprimat în grame de canabis uscată. O persoană înregistrată a cărei înregistrare specifică o persoană / asociația desemnată poate participa, de asemenea, dacă este adult, la activitățile pe care persoana / asociația desemnată este autorizată să le desfășoare în cadrul înregistrării.

O persoană înregistrată care produce pentru uz medical propriu poate produce, transporta și stoca canabis în conformitate cu cerințele părții 2 din Legea 339/2005 și cu înregistrarea.

Un producător desemnat poate produce canabis în scopuri medicale ale persoanei înregistrate, poate depozita, transporta, expedia, furniza sau livra canabis în conformitate cu cerințele părții 2 din  Legea 339/2005 și cu înregistrarea. Expedierea, furnizarea sau livrarea se pot face numai persoanei înregistrate (adică persoanei autorizate din punct de vedere medical) sau persoanei responsabile pentru persoana înregistrată.

 

Echivalență de canabis uscată

Cantitatea zilnică autorizată de canabis uscată și cantitățile maxime de deținere și depozitare sunt articulate în termeni de grame de canabis uscată. Persoanele înregistrate și desemnate trebuie să își gestioneze limitele pe baza cantității de canabis proaspătă, ulei de canabis sau alte produse care sunt echivalente cu o anumită cantitate de canabis uscată calculată în conformitate cu reglementările.

În aceste scopuri, 5 g de canabis proaspătă se determină a fi echivalente cu 1 g de canabis uscată. Cantitatea de produse care este echivalentă cu o anumită cantitate de canabis uscată se calculează luând în considerare greutatea canabis proaspete sau uscate care a fost utilizată pentru fabricarea produselor.

 

Cantități maxime de producție și depozitare

Regulamentul stabilește formule pentru conversia cantității zilnice acceptate de canabis uscată într-un număr maxim de plante și cantitatea maximă de canabis uscată depozitată. Formulele se aplică atât producției personale, cât și producției desemnate și acoperă producția interioară, exterioară și parțială interioară / parțială în exterior.

Formulele transformă cantitatea zilnică susținută de medicul de îngrijire a sănătății într-un număr maxim de plante. Formulele iau în considerare diferențele dintre condițiile de creștere interioare și exterioare și aplică valori standard pentru următoarele elemente:

 • Producția plantelor: 30 g în interior și 250 g în exterior
 • Cicluri de creștere: Trei în interior și unul în aer liber.
 • Pierderea recoltei: 20% alocație de pierdere în interior și 30% în aer liber.

În timpul cultivării în interior, fiecare 1 g pe zi de canabis uscată autorizată din punct de vedere medical duce la producerea a cinci plante. În timpul cultivării în aer liber, la fiecare 1 g pe zi de canabis uscată care este autorizată medical duce la producerea a două plante. Dacă producția de plante de canabis este parțial în interior și parțial în aer liber, la fiecare 1 g pe zi de canabis uscată rezultă patru plante în interior și o plantă în aer liber.

Producătorii personali și desemnați trebuie să depoziteze în siguranță canabisul în interiorul locului autorizat în înregistrare, în funcție de limitele de stocare indicate în înregistrare. Limitele de depozitare se bazează pe limita plantelor și pe randamentul anticipat de canabis uscată produsă pe plantă (adică 30 g pentru plantele cultivate în interior și 250 g pentru plantele cultivate în aer liber). Formulele de depozitare permit producătorilor să mențină cantități rezonabile de inventar în timp ce cultivă și / sau usucă materialul recoltat recent. Aplicând formula aplicabilă producției de interior, de exemplu, unui producător care cultivă 10 plante i se va permite să stocheze echivalentul a maximum 450 g de canabis uscată.

 

Consumarea canabisului.

Dacă aveți probleme de sănătate sau aveți întrebări cu privire la efectele canabisului asupra sănătății dvs., ar trebui să discutați cu furnizorul de servicii medicale.Dacă utilizați canabis, aflați cum să îl utilizați în mod responsabil și să reduceți riscurile pentru dvs. și pentru ceilalți:

Începeți cu cantități mici - 2,5 mg THC sau mai puțin pentru produsele pe care le consumați sau beți sau 100 mg / g THC sau mai puțin pentru produsele pe care le inhalați. Evitați utilizarea frecventă. Utilizarea zilnică sau aproape zilnică în decurs de luni sau ani crește riscul dependenței și poate provoca sau agrava tulburări legate de anxietate și depresie. Nu conduceți și nu folosiți echipamente grele după consumul de canabis. Canabisul poate provoca somnolență și vă poate afecta capacitatea de concentrare și de a lua decizii rapide.

 

Limite de posesie pentru produsele din canabis.

Limitele de deținere se bazează pe canabisul uscat. Au fost dezvoltate echivalente pentru alte produse de canabis pentru a identifica care ar fi limita de deținere a acestora.

Un (1) gram de canabis uscat este egal cu:

5 grame de canabis proaspăt

15 grame de produs comestibil

70 de grame de produs lichid

0,25 grame de concentrate (solide sau lichide)

Posesia, producția, distribuția și vânzarea în afara a ceea ce permite legea rămâne ilegală și supusă unor sancțiuni penale, cum ar fi:

 • Amenzi Penale
 • Pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani

 

Numărul maxim de înregistrări persoana / asociații desemnata

O persoană poate produce sub două înregistrări (adică pentru alte două persoane ca persoană desemnată sau o altă persoană ca producător desemnat și el / ea ca producător personal).

 • În plus, sunt permise maximum patru înregistrări pe loc de producție.
 • Numărul maxim de înregistrări asociație desemnată
 • Asociațiile desemnate să nu dețină mai mult de 200 de membri înregistrați pentru producția de canabis în aceeași locație

 

Anularea înregistrării

Persoana înregistrată poate solicita ca Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății să anuleze înregistrarea. Persoanele responsabile pentru persoana înregistrată pot depune, de asemenea, o cerere de anulare în numele său. Înregistrarea poate fi, de asemenea, anulată de Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății din motive precum

 • neeligibilitatea persoanei înregistrate sau a producătorului desemnat;
 • înregistrarea a fost emisă pe baza informațiilor false sau înșelătoare;
 • înregistrarea trebuie să se producă pe un loc unde există deja producție sub patru înregistrări;
 • medicul nu mai susține utilizarea individuală a canabisului uscate din motive clinice; sau
 • persoana înregistrată moare sau încetează să mai aibă reședința obișnuită în România.

La anularea înregistrării, producția de canabis conform înregistrării încetează să mai fie autorizată. Ministrul Sănătății trebuie să notifice în scris persoanei înregistrate motivele anulării propuse și posibilitatea ca persoana înregistrată să fie audiată.

 

Obținerea materiilor prime

O persoană care este înregistrată să producă canabis sau are o persoană / asociație desemnată să o producă pentru el / ea va avea nevoie de acces la materiile prime (adică semințe sau plante). După înregistrarea la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății, o persoană poate obține materii prime de la un producător autorizat. Producătorilor autorizați li se permite să înregistreze clienți utilizând un certificat de înregistrare la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății în locul unui document medical pentru a furniza materiile prime. Aceste materiale de pornire pot fi semințe sau plante, expediate în conformitate cu ambalajul și cerințele relevante de etichetare și expediere prezentate în partea 1 a Legi 339/2005. Numai o persoană înregistrată are voie să devină client al unui producător autorizat în acest mod; un producător desemnat nu are voie să se înregistreze pentru materiile prime.

O persoană înregistrată poate achiziționa semințe sau plante de la un producător autorizat până la o cantitate maximă care, ținând cont de faptul că trei semințe de canabis sunt echivalente cu o plantă, nu depășește echivalentul numărului maxim de plante de canabis autorizate. Se așteaptă ca materiile prime să fie necesare la începutul înregistrării unei persoane; cu toate acestea, nu există o limită a numărului de ori în care o persoană poate cumpăra materii prime pentru a explica potențialul eșecului culturilor.

 

Aprovizionare provizorie

Până în momentul în care produsul utilizabil este disponibil (adică atunci când plantele sunt pregătite pentru recoltare) sau în absența recoltei suficiente (de exemplu, din cauza eșecului recoltei), o persoană înregistrată are opțiunea de a solicita o aprovizionare provizorie de la un producător autorizat.

Producătorilor autorizați li se permite să înregistreze clienții utilizând certificatul de înregistrare emis de Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății în locul unui document medical pentru a găzdui persoanele înregistrate care obțin o aprovizionare provizorie de ulei de canabis sau canabis proaspăt sau uscat până când propria lor sursă este gata.

 

 

Legea Canabisului ajută la:

 • Impiedicarea tineretului să acceseze canabisul
 • Diminuează piața ilegală a canabisului

Protejarea sănătății și siguranței tinerilor este o prioritate absolută. Legea Canabisului stabilește sancțiuni penale grave pentru cei care:

 • Vinde sau furnizează canabis tinerilor
 • Folosesc tinerii pentru a comite o infracțiune cu canabis

Legea Canabisului protejează, de asemenea, sănătatea și siguranța publică prin:

 • Stabilirea unor reguli pentru ca pacienții să acceseze canabisul medicinal de calitate
 • Crearea unui nou lanț de aprovizionare bine reglementat

 

Protejarea tinerilor.

Legea Canabisului pentru Tineret are mai multe măsuri care împiedică tinerii să acceseze canabisul. Acestea includ atât restricții de vârstă, cât și restricționarea promovării canabisului.

 

Restricții de vârstă.

Nicio persoană nu poate vinde canabis unei persoane cu vârsta sub 18 ani.

 

Restricționarea promovării și a atracției.

Legea Canabisului pentru Tineret ajută să descurajeze consumul de canabis în rândul tinerilor prin interzicerea:

 • produselor ce atrag tinerii
 • ambalarea sau etichetarea canabisului într-un mod care îl face atrăgător pentru tineri
 • vânzarea canabisului prin afișaje cu autoservire sau distribuitoare automate
 • promovarea canabisului, cu excepția situațiilor în care tinerii nu au putut observa promovarea

 

Comunități autohtone.  

AMCT continuă să colaboreze cu Guvernul, Organizațiile și Comunitățile Autohtone pentru:

 • Să înțeleagă opiniile popoarelor autohtone cu privire la legalizarea și reglementarea canabisului medical
 • Creșterea gradului de conștientizare a Legii privind canabisul medical

 

Puteți începe să produceți plante de canabis medicinal numai după ce primiți un certificat de înregistrare de la Directia Pentru Agricultura si  Ministerul Sănătății.

Trebuie să operați în limitele stabilite în certificatul de înregistrare și să respectați limita maximă de plantă, limita maximă de depozitare și limita maximă de posesie. Sunteți autorizat să produceți o cantitate limitată de canabis în scopuri medicale proprii - nu o puteți împărtăși sau furniza altcuiva.

AMCT include reguli care să ajute la menținerea siguranței și securității pacienților, a persoanelor și asociațiilor desemnate să producă pentru pacienți, a rezidenților gospodăriei și a comunităților din jur, care trebuie urmate de toți solicitanții înregistrați.

De asemenea, vă așteptați să respectați toate legile provinciale / teritoriale și municipale relevante, inclusiv reglementările locale privind zonarea, siguranța electrică, siguranța împotriva incendiilor, împreună cu toate cerințele aferente de inspecție și remediere. 

În plus, există o serie de precauții simple pe care le puteți lua pentru a reduce riscurile pentru sănătatea și siguranța dvs., care sunt prezentate mai jos.

 

Măsuri de siguranță și recomandari.

General.

Conform Agenției Canabisului, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că toate plantele de canabis sau produsele din canabis pe care le dețineți în scopuri medicale sunt sigure și că alte persoane, inclusiv copiii, nu le pot accesa.

Măsuri de siguranță cu privire la mirosul și vizibilitatea plantei de canabis pentru a nu deranja vecinii.

Producție în aer liber.

Cultivarea canabisului medical în aer liber, se face doar dacă granița terenului autorizat nu are puncte comune cu: o școală sau grădiniță, un teren sau parc de joacă, drum public sau drum frecventat de persoane minore. 

A se lua în considerare instalarea unui gard înalt cu o poartă de blocare și un sistem de alarmă pentru a menține zona de producție în siguranță.

Producție în interior.

Cultivarea canabisului medical în interior se execută doar dacă există suficientă ventilație pentru a elimina excesul de umiditate și pentru a opri formarea mucegaiului în camera de cultură și clădire.

Modificarea structurei casei se execută doar de către un specialist autorizat în domeniu, pentru a respecta codurile de construcție municipale și provinciale / teritoriale.Modificarea sistemului electric se execută doar de către un specialist autorizat în domeniu, pentru a evita riscul de scurt circuit la legăturile improvizate.

Depozitare.

Executarea unor încuietori sigure la ușile tuturor zonelor de producție / stocare al canabisului.Instalarea unui sistem de monitorizare sau alarmă.

Canabisul și produsele din canabis trebuie depozitate în recipiente greu accesibile copiilor, pentru a evita ingestia accidentală (pentru cei ce au copii minori sau sunt vizitați în mod regulat de copii minori).

Sănătate.

Producerea de canabis poate prezenta anumite riscuri pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să luați în considerare următoarele:

Dacă intenționați să utilizați produse chimice, cum ar fi pesticide, asigurați-vă că aceste produse sunt sigure pentru utilizare pe o plantă pe care intenționați să o consumați sau să o vaporizați. Dacă fabricați un produs din canabis, cum ar fi uleiul sau untul, nu vi se permite să utilizați un solvent organic precum butan, benzen, clorură de metil sau hidrocarburi clorurate.

Folosirea solvenților organici pentru fabricarea produselor de canabis prezintă riscuri semnificative pentru siguranță, cum ar fi incendiul și explozia, precum și riscuri pentru sănătate dacă produsul conține reziduuri din procesul de producție.

Eliminarea în siguranță a canabisului.

Dacă producția de canabis este mai mare decât cea autorizată, excesul de canabis trebuie distrus astfel încât în orice moment canabisul rămas să nu depășească limita de depozitare / deținere. 

Pentru a proteja alte persoane și animale de companie din gospodăria dumneavoastră, excesul de canabis trebuie zdrobit și amestecat cu nisip folosit de la pisici, pentru a masca mirosul canabisului, după care se aruncă în coșul de gunoi. 

Nu este recomandată arderea excesului de canabis. 

Vă rugăm să consultați Legea privind drogurile și substanțele controlate, Regulamentul privind accesul la canabis în scopuri medicale și înregistrarea dvs. pentru informații suplimentare despre activitățile pe care vi se permite să le desfășurați și despre procedurile pe care trebuie să le respectați.

facebok2.jpgAMCT propune Registrul Public Canabis Romania (RPCR) Blockchain în temeiul Legi Plx 339/2005

Un Registru Public Digital imutabil bazat pe Blockchain pentru întregul proces al industriei Canabis din Romania.

Procesul de control și urmarirea activitatii începe de la plantarea semințelor și pana la pacientul/consumatorul final.

Un scurt rezumat al Modului de aplicare și control al industriei canabisului din România în scop medicinal și recreational.

AMCT propune, platforma RPCR, întrucât guvernul României își pregătește cadrul legislativ de reglementare în vederea distribuției și comercializării legale a canabisului în România.

Membrii AMCT au cunoștințele necesare pentru implementarea Proiectului RPCR, prin integrarea participantilor intr-o retea publica folosind tecnologia Blockchain.


Prezentarea pe scurt a Proiectului RPCR


AMCT recomanda și susține  proiectul Registrul Public Cannabis România, pentru considerentele fundamentale pe care le oferă aceasta tehnologie.

RPCR poate fi un mecanism ideal pentru Guvernul României care are posibilitatea de a capta în mod transparent toata istoria canabisului comercializat în întreaga Rețea RPCR din România, oferind în cele din urmă siguranța consumatorilor, în timp ce guvernul poate exercita modul de control și aplicabilitate a legii într-un mod transparent – cu vizibilitate asupra întregului proces - de la plantarea semintei pana la comercializarea către pacientul/consumatorul final.

Blockchain este un mecanism de încredere extrem de eficient, care utilizează un registru public securizat criptografic, pentru a urmări în mod irefutabil tranzacțiile complexe între multe părți cunoscute prin procesul KYC (know your customer) care devine obligatoriu tuturor participantilor în rețeaua Canabis Blockchain România .

După înregistrare, participantul va avea un rol definit pe platforma (producător /consumator /retailer) Atributele cheie ale Registrului Public Canabis Romania:

Trasabilitate și vizibilitate în întreaga retea RPCR

Cererea si Oferta de aprovizionare vor fi publice pentru toți participantii din rețea, viteza de execuție și flexibilitatea Rețelei RPCR oferta  informatii esentiale si corecte în timp real.Fraudă și transparența:

Dacă reprezentanții de control ai Guvernului României doresc să afli starea unei anumite culturi/plantatie/stocuri ( dacă cultura este licentiata ), pot verifica informațiile in timp real din Interfața special dezvoltată pentru organele abilitate din România.

 

Date eronate sau incomplete:

Este imperial recomandat ca baza de date care rezulta din activitatea cu Canabis sa fie deținută si gestionata doar de RPCR. Acest lucru este important pentru a preveni colectarea de date eronate, incomplete sau colectarea din baze de date de la terți incompatibile cu tehnologia Blockchain.

 

Integrarea comerțului cu ridicata/Distribuție:

Volumele cantitative de marfa realizate prin activitatea de Distribuție, corespund cu valoarea nominală al produselor tranzacționate prin Tokenul {....}. Registrul Public urmărește și stochează fiecare tranzacție și o menține disponibilă atasata de un criteriu de identificare public.

Este distribuit : nu există un punct central, ceea ce face ca platorma sa fie mai putin vulnerabila in fata unor atacuri cibernetice. În schimb fiecărui participant din rețeaua RPCR îi este oferită propria copie de evidență care afișează toate tranzacțiile trecute/prezente.

Este imutabil : criptografia asigură că datele sau tranzacțiile (blocurile) odată introduse în RPCR, acestea nu pot mai fi corupte sau modificate ulterior, astfel tranzacțiile sunt sigure și ireversibile.

Este transparent : RPCR, deține și afișează toate tranzacțiile participantilor din rețea. (nu se afișează date cu caracter personal)

Tehnologia Blockchain a devenit rapid liderul mondial care permite schimbul asigurat de valoare atât în ​​active digitale, cât și în active corporale, protejând în același timp confidențialitatea, eliminând fraudă și contrafacerea produselor, creând totodată o bază de  date transparentă pe care să se bazeze reglementarea legislativă.

Relevanța rețelei RPCR în comercializarea și distribuirea canabisului este fundamentală pentru ca industria de Canabis din România sa poată avea un start corect și rezonabil fata de toți participantii doritori să-și pună amprenta în aceasta industrie.


Blockchain așa cum este definit de Wikipedia - https://ro.wikipedia.org/wiki/Blockchain


Avantajele utilizarii tehnologiei Blockchain:

Guvernul din Canada, statul British Columbia au înțeles într-un timp relativ foarte scurt beneficiile potențiale pe care sistemele Blockchain le oferă., rata vitezei de procesare și eficiența costurilor, transparenta totala asupra tuturor tranzacțiilor pe care participantii la rețea le efectuează.

Prin Rețeaua RPCR (registrul public digital), Guvernul României are o vizibilitate totala în timp real, asupra întregii industrii de Canabis din România, ceea ce la rândul său duce la optimizare, reconciliere îmbunătățită, audibilitate mai mare și conformitate cu reglementările legislative.

Calitatea produselor care ajung la consumator este îmbunătățită considerabil prin proveniența și trasabilitatea produselor din Rețeaua RPCR , iar în cazul în care un produs neinregistrat este tranzacționat în rețea, mecanismele de control din cadrul RPCR au capacitatea de a identifica rapid produsul neinregistrat cat si participantii care l-au comercializat.

Deoarece rețeaua servește ca sursă unică de adevăr, proiectarea și arhitectura unor sisteme sau interfețe complexe nu sunt necesare. Toți participanții din rețeaua RPCR vor avea acces la propria interfata (UI – user interface) unde va avea toate functionalitatile disponibile nivelului participantului. Deasemenea participantul poate înregistra date sau efectua tranzacții.

RPCR se diferențiază în continuare prin abordarea cerințelor și nevoilor atât pentru trasabilitatea produsului, cât și pentru gestionarea datelor cu caracter personal.

Registrul Public Canabis România, este actualizat și validat în timp real cu fiecare participant la rețea. Aceasta permite vizibilitatea egală a activităților și poate să dezvăluie unde se află un activ / produs în orice moment, cine îl deține și in ce condiție sau stare se află. Acest tip de transparență ar aduce un nou nivel de vizibilitate și control autorităților de reglementare și asigurarea multitudinii de părți interesate cu privire la modul în care se desfășoară/gestionează întreaga activitate Cultivare/ Producție /Distribuție /Comercializare de canabis în România.

 

Beneficiile RPCR:

În rezumat, există o serie de beneficii potențiale pentru fiecare participant la rețeaua RPCR.

RPCR poate ajuta guvernul României să controleze producția, aprovizionarea, vânzarea și prețul produselor, deasemenea poate contribui la reducerea sau chiar eliminarea completa a vânzărilor de pe piața neagră.

Producători : Prin interfața de utilizator RPCR, producătorii beneficiază de un ajutor suplimentar în timp real cu gestionarea întregului proces de producție de la insamantare, trecerea prin ciclurile specifice a fiecărei plante, pana la faza de recoltare. Deasemenea Laboratoarele de analiza a produselor vor folosi RPCR pentru introducerea rezultatelor analizelor pentru produsele testate.  În același timp, rezultatele devin publice pentru partea responsabilă cu etichetarea produsului conform analizelor.  Prin datele obținute pe tot parcursul întregului proces de la participanți se pot face proiecții mult mai clare asupra cererii și ofertei, de asemenea se pot genera proiecții viitoare în tendințe de consum.

 

Comercianți cu amănuntul:

Dispensar/CSC : Deși Guvernul României nu a confirmat ce model de aplicabilitate și control va fi folosit, AMCT spera că însuși guvernul să regaseasca beneficiile care le poate aduce aceast proiect RPCR în adoptarea și implementarea lui în procesul de legalizare și reglementare a canabisului în România.

 • Dispensarele vor avea acces în timp real la verificarea retetelor emise de medici specialisti pentru pacienții care se încadrează la Canabisul Medicinal. Intrarea pacientului în posesia medicamentului se va face exclusiv prin intermediul rețelei RPCR.
 • CSC sau Clubul Social Canabis, este propunerea AMCT pentru reglementarea și decriminalizarea Canabisului în scop recreational.  Modul de control și aplicabilitate este același cum a fost prezentat anterior la secțiunea Dispensar dar cu anumite limite privind cantitatea pe care o poate procura fiecare utilizator din România.

O rețea interconectată, personalizată după cerințele Europene și în conformitate cu cadrul legal din România, RPCR poate ajuta intregul eco-sistem să identifice lacunele de cerere și ofertă. Pentru diminuarea acestor lacune, RPCR pune la dispoziția participanților mecanisme de feedback producătorilor despre calitatea produsului și al serviciilor pe care le oferă.


Donatii:

Beneficiar:

Asociatia Medicala CBD Transilvania Cont bancar (IBAN): RO92BTRLRONCRT0532712301 (deschis la banca Transilvania) Adresă: Str. Meziadului Nr. 4, Oradea, Bihor CIF: 42141099

BITCOIN: 1AYShqQ3UVyzfb8ePi6XJR6r2muAWLFqkJ


Asociatia Medicala CBD Transilvania    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Asociatia Medicala CBD Transilvania va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...