Adapost pt animalele mari aflate in pericol pe raza judetului Sibiu


 pexels-photo-8527568.jpegConform OUG 175/14.10.2020, completare a legii pt protectia animalelor L205/ 2004, "Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost"Consiliul Judetean Sibiu nu are o soluție pentru animalele aflate într-o situație de pericol pe raza județului. Cerem CJ Sibiu să identifice DE URGENȚĂ soluții pentru intrarea în legalitate. În acest moment, Polița Animalelor Sibiu nu poate emite ordin de plasare în adăpost pt astfel de situații în cazul ovinelor, bovinelor, cabalinelor, excepție făcând situația câinilor, pentru care există un adăpost al Municipiului Sibiu. Știm că s-a încercat contractarea unor astfel de servicii și considerăm că eșecul CJ de a rezolva această problemă nu îi dă dreptul de a se sustrage de la obligațiile pe care le are, ci obligă la intrarea în legalitate prin construirea propriului adăpost pentru animale de talie mare. Problemele de acest fel trebuie rezolvate de către administrație și nu de societatea civilă prin intermediul ONG-urilor de profil, așa cum se întâmplă dintotdeauna.

 

 


ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 octombrie 2020:

După articolul 24 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu completările ulterioare, se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 „Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol“, cuprinzând articolele 24^1-24^5, cu următorul cuprins:Capitolul VI^1 Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericolArticolul 24^1(1) Polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.(2) În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:a) animal care a fost rănit sau schingiuit;b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.(3) Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:a) constatarea directă și consemnarea celor constatate întrun înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol prevăzute la alin. (2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.(4) Polițiștii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispozițiilor art. 5.....Articolul 24^3(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.(2) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalități:a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice și centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor;c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor.(3) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor, conform legislației sanitar-veterinare.(4) În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin. (1), consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a pune la dispoziție, pe site-ul propriu, informații privind datele de contact ale entităților care asigură serviciile respective și ale locațiilor în care se desfășoară aceste activități.(5) După evaluarea stării de sănătate, animalele cazate în adăposturile prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale de protecție a animalelor, la cererea acestora, dacă fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire. Animalele date în custodie temporară se restituie adăpostului, la cererea acestuia.Articolul 24^4(1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice prevăzute la art. 24^3 alin. (1), în prezența polițistului care l-a emis.

....

Laura Opricean    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Laura Opricean va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...