Acordare burse locurile I, II și III la concursurile extrașcolare

Având în vedere importanța activităților educative extrașcolare în dezvoltarea abilităților practice, a creativității și maximizării învățării și cunoașterii, precum și rolul deosebit în prevenirea abandonului școlar, a violenței, a discriminării și consumului de substanțe nocive, membrii de sindicat S.D.I Arad din cadrul Palatului Copiilor Arad, solicită modificarea art. 7 alin.d) din Metodologia-cadru de acordare a burselor (în învățământul preuniversitar), după cum urmează:             d) elevilor de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual, care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, premiul I, II sau III la etapele naționale ale concursurilor/competițiilor școlare și extrașcolare, recunoscute de Ministerul Educației, elevilor care au obținut medalia de aur/locul I  la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale olimpice/probe olimpice.             Această propunere de modificare are ca scop motivarea și răsplătirea elevilor care depun eforturi suplimentare pentru obținerea unor rezultate deosebite în activitățile extrașcolare.


Balazs Emanuel    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Balazs Emanuel să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...