OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!

Contactați autorul petiției

Raed Arafat NU ESTE ŞEFUL DSU❗ Folosiți excepția procesuaă şi denunțarea actelor ca fiind false, în propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU❗

2022-04-09 05:10:38

📢 În propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU, folosiți ceea ce am publicat în POSTAREA din 08.04.2022, pe care o găsiți pe Facebook la acest link: 
https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2532571856876571

📢 EU AM PORNIT AVALANŞA ŞI NU MAI POATE FI OPRITĂ, dar este necesar ca FIECARE ROMÂN SĂ ACȚIONEZE ÎN FUNCȚIE DE PROPRIILE SALE POSIBILITĂȚI❗
📢 Români, implicați-vă şi nu mai aşteptați ca doar alții să vă rezolve problemele❗

📢 În propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU, folosiți ceea ce am publicat în POSTAREA din 08.04.2022, pe care o găsiți pe Facebook la acest link: 
https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2532571856876571/

● NOTELE DE ŞEDINȚĂ prin care am invocat EXCEPȚIA LIPSEI CALITĂȚII DE REPREZENTANT PENTRU DSU A LUI RAED ARAFAT, din cauză că nu este şeful DSU; 
● ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ din data de 28.03.2022, pronunțată în dosarul 5995/2/2021 la Curtea de Apel Alba Iulia.

📌 Pe baza explicațiilor pe care le-am scris în excepția lipsei calității de reprezentant pentru DSU a dr. Raed Arafat, AM SOLICITAT ca DSU să precizeze CARE SECRETAR DE STAT DIN M.A.I. a fost numit ŞEF AL DSU şi SĂ MENȚIONEZE CARE ESTE DECIZIA PRIM-MINISTRULUI emisă pentru numirea în această funcție, fiindcă eu am găsit în Monitoarele Oficiale DOAR decizia de numire a dr. Raed Arafat în funcția de secretar de stat în M.A.I.: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2523779654422458&id=388922984574813

⚠️ Explicații despre ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ din data de 28.03.2022, pronunțată în dosarul 5995/2/2021, prin care UN JUDECĂTOR de la Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că RAED ARAFAT NU ESTE ŞEFUL D.S.U., fiindcă NU A FĂCUT DOVADA CĂ AR FI FOST NUMIT, ÎN ACEASTĂ FUNCȚIE, PRIN DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, deci, NU POATE REPREZENTA DSU ÎN PROCES: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2525048797628877/
~~~~~~~~~

📌👇🏻NOTELE DE ŞEDINȚĂ👇🏻📌

ONORATĂ CURTE,

Subsemnatul/a, ..., cu adresa de e-mail ....., la care am declarat că îmi aleg DOMICILIUL PROCESUAL, în calitate de RECLAMANT în dosarul nr....... al Curții de Apel ....., depun

NOTE DE ȘEDINȚĂ
pentru termenul de judecată din data de ..., ora ... și ARĂT URMĂTOARELE:

INVOC EXCEPȚIA LIPSEI CALITĂȚII DE REPREZENTANT A SECRETARULUI DE STAT RAED ARAFAT PENTRU DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, din cauză că NU ARE CALITATEA DE ȘEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Depun o EXCEPȚIE cu privire la lipsa calității de reprezentant al DSU a secretarului de stat Raed Arafat, care a semnat Întâmpinarea pe care a depus-o DSU și arăt că, fiind O EXCEPȚIE PROCEDURALĂ, inseamnă că Excepția lipsei calității de reprezentatnt trebuie soluționată conform procedurii reglementate în disp. art.82 Cod. Procedură Civilă rap. la disp. art.1295 Cod civil.

ART. 82 Cod. Pocedură Civilă
„Lipsa dovezii calităţii de reprezentant
(1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.
(2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac.”

Reprezentarea - ART. 1.295 COD CIVIL: 
„Temeiul reprezentării
PUTEREA DE A REPREZENTA POATE REZULTA FIE DIN LEGE, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz.”

Rog instanța să constate că este necesar să solicite lămuriri de la DSU, de la prim-ministrul Guvernului României și de la ministrul Afacerilor Interne cu privire la situația secretarului de stat Raed Arafat, pe baza următoarelor MOTIVE:
🔘 Secretarul de stat din Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), dr. Raed Arafat, CARE EXERCITĂ ATRIBUȚIILE ȘEFULUI Departamentului pentru Situații de Urgență, NU A FOST NUMIT LEGAL ÎN ACEASTĂ FUNCȚIE de șef al acestui Departament din cadrul M.A.I., adică NU A FOST NUMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE cuprinse în OUG nr.1/2014.
🔘 Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a fost înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României (OUG) nr.1 din 29.01.2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155216http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155216), după accidentul aviatic din Munții Apuseni, când dr. Raed Arafat era secretar de stat la Ministerul Sănătătii (conform Deciziei prim-ministrului Ponta nr.547 din 22.12.2012: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144116http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144116);
🔘 Prin Decizia prim-ministrului Ponta nr.19/2014, dr. Raed Arafat era eliberat din funcția de secretar de stat de la Ministerul Sănătății (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154898http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154898);
🔘 Prin Decizia. prim-ministrului Ponta nr.20/2014, dr. Raed Arafat era numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) (https://legeaz.net/monitorul-oficial-73-2014/decizia-primului-ministru-20-2014https://legeaz.net/monitorul-oficial-73-2014/decizia-primului-ministru-20-2014);
🔘 În ORDINUL Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) nr.38 din 20.03.2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156576http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156576), a fost reglementată coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind precizate ATRIBUȚIILE SECRETARILOR DE STAT din cadrul M.A.I., inclusiv ceea ce coordonează secretarul de stat, șef al DSU, dar NU EXISTA VREO NUMIRE LEGALĂ, a secretarului de stat la Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), Raed Arafat, ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin DECIZIE A PRIM-MINISTRULUI;
🔘 Apoi, prin Decizia prim-ministrului Ponta nr.129/24.03.2014, Raed Arafat, secretar de stat la Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), a fost numit în funcția de președinte al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic: https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmjxge/decizia-nr-129-2014-pentru-numirea-domnului-raed-arafat-secretar-de-stat-la-ministerul-afacerilor-interne-in-functia-de-presedinte-al-comisiei-interministeriale-pentru-suport-tehnic;
🔘 NU am găsit Decizia prim-ministrului Ponta de numire a dr. Raed Arafat ca șef al DSU („Departamentul este condus de un secretar de stat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, numit prin decizie a prim-ministrului.”) și NICI ALTĂ DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, care să îl fi numit pe dr. Arafat ca ȘEF AL DSU.

În consecință, având în vedere că DSU are calitatea de reprezentant al CNSU, iar Întâmpinarea DSU a fost semnată de către secretarul de stat dr. Raed Arafat, invocând calitatea de șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), vă rog să constatați că această excepție este fondată, iar DSU trebuie să facă dovada dacă un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne a fost numit în funcția de șef al DSU.

În situația în care nu există decizia vreunui prim-ministru, ce este singura dovadă cu privire la calitatea de șef al DSU pe care o poate avea un secretar de stat al M.A.I., adică numai dacă este numit prin procedura legală prevăzută în art.1 alin.(2) din OUG 1/2014, vă rog să constatați că secretarul de stat dr. Raed Araft NU POATE ACȚIONA IN CALITATE DE REPREZENTANT AL DSU și, in consecință, vă rog să dispuneți anularea Întâmpinării DSU, conform disp. art.82 alin.(1) ultima teză Cod procedură civilă.

● Anexez ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ din data de 28.03.2022, pronunțată în dosarul 5995/2/2021, la Curtea de Apel Alba Iulia.

~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

Screenshot_2022-04-08-04-47-30-26.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

Informații despre petiția online intitulată „BOICOTEZ RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, reglementat prin OUG NECONSTITUȚIONALĂ!”

2022-03-21 12:08:59

🔴 IMPORTANT ŞI URGENT❗

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2515333168600440&id=388922984574813

🔴 Am publicat petiția online intitulată „BOICOTEZ RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, reglementat prin OUG NECONSTITUȚIONALĂ!”:  

www.petitieonline.com/boicotez_recensamantul_populatiei_si_locuintelor_reglementat_prin_oug_neconstitutionala

✍️ Cine dorește, poate să semneze petiția online, poate să distribuie informațiile despre boicotarea recensământului neconstitutional şi poate să trimită petiții Avocatului Poporului la e-mailul petitii@avp.ro, în scopul sesizării CCR.

📢 Informațiile juridice din petiția online pot fi folosite la instanțele judecătorești, în scopul sesizării Curții Constituționale (CCR).

📢 În petiția online privind B0lC0TAREA RECENSĂMÂNTULUI, ce este reglementat neconstituțional prin OUG 19/2020, am scris câteva explicații cu privire la acest demers.

   ● Am explicat că RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, programat pentru perioada martie-mai 2022 - conform actelor normative ulterioare adoptării OUG 19/2020 - este doar un PRETEXT pentru COLECTAREA DATELOR PERSONALE ale cetățenilor români şi informațiile vor fi folosite pentru VIITOAREA MONITORIZARE ELECTRONICĂ a fiecărui român, așa cum v-am tot atenționat, începând din luna iulie 2020, când am publicat petiția online intitulată ” OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!”.

   ● Guvernanții şi parlamentarii au refuzat şi REFUZĂ SĂ RESPECTE PREVEDERILE CONSTITUȚIONALE, deci, ROMÂNII TREBUIE SĂ REFUZE SĂ RESPECTE ACTELE NORMATIVE NECONSTITUȚIONALE.

   ● Noile informații, ce au legătură cu această petiție online, le voi publica pe pagina mea de Facebook (https://facebook.com/MonaPetrut/) şi în secțiunea cu „Anunțuri” la petiție, pe care o găsiți la acest link https://www.petitieonline.com/a/359112?u=187139 (cine va semna petiția online, ar fi util să bifeze că dorește să primească notificări pe e-mailul cu care îşi înregistrează semnătura).

⚠ Deocamdată, am publicat doar MOTIVELE DE NECONSTITUȚIONALITATE EXTRINSECĂ A OUG 19/2020, iar pentru a descoperi alte motive de neconstituționalitate extrinsecă și pentru motive de neconstituționalitate intrinsecă, va trebui să studiez amănunțit atât OUG 19/2020, cât și Legea 178/2020 și parcursul legislativ al acestei legi.

⚠ SCOPUL PUBLICĂRII PETIȚIEI ONLINE ESTE ACELA CA INFORMAȚIA SĂ AJUNGĂ LA CÂT MAI MULȚI ROMÂNI, ÎN TIMP UTIL, CHIAR DACĂ MOTIVELE PE CARE LE-AM PUBLICAT ACUM SUNT INCOMPLETE, DAR SUNT SUFICIENTE PENTRU A FI ÎNȚELEASĂ NECESITATEA BOICOTĂRII RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR, CE E ORGANIZAT IN PERIOADA MARTIE-MAI 2022.

📢 Un cetățean poate contesta o OUG numai dacă o încalcă şi dacă e sancționat❗
https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2515488771918213/

👉 INFORMAȚIILE NOI le public pe pagina cu denumirea "MONA PETRUȚ - despre justiție şi injustiție" (https://facebook.com/MonaPetrut/), apoi le menționez în postarea pe care am fixat-o în partea de sus a paginii, la acest link: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2512710468862710/

📢 VOM REUŞI SĂ ÎI ÎNVINGEM PE NEMERNICII ĂŞTIA DE POLITICIENI INCOMPETENȚI ŞI IRESPONSABILI, numai dacă ne mobilizăm, ca să acționăm cât mai mulți în aceeaşi direcție şi cu acelaşi scop❗

👉 Pentru lNJEÇTARE, aveau nevoie de CONSIMȚĂMÂNTUL VOSTRU.
👉 Pentru RECENZARE, au nevoie de CONSIMȚĂMÂNTUL VOSTRU.
⚠️ NU vă mai dați CONSIMȚĂMÂNTUL pentru a fi abuzați prin încălcarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti❗

👉 Amintiți-vă că AVEȚI DREPTUL LA TĂCERE, deci, aveți şi dreptul să NU spuneți că REFUZAȚI ceva anume, adică, SĂ-I IGNORAȚI PE ABUZATORI ŞI PE REPREZENTANȚII LOR❗

👉 Deci, nu vă obosiți nici măcar să le spuneți că refuzați recenzarea, iar la exprimarea vreunui refuz în scris, nici să nu vă gândiți❗

➡️ Detalii despre DREPTUL LA TĂCERE găsiți în postarea pe care am publicat-o la acest link: https://facebook.com/MonaPetrut/photos/a.398103933656718/2359792697487822/
~~~~~~~~~
➡️ Detalii despre LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, găsiți în postarea pe care am republicat-o la acest link: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2515724108561346/
~~~~~~~~~

📢 FIȚI CURAJOŞI, VIGILENȚI ŞI PERSEVERENȚI❗

~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

FB_IMG_16478653549942.jpg

 


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

RoVakcinare NU ARE DREPTUL să trimită sms-uri persoanelor care nu s-au înscris pentru programare!

2021-05-01 15:48:24

‼️♦‼️ Persoanele care PRIMIȚI SMS-URI de la RoVakcinare, fiind invitați să vă programați fiindcă figurați înregistrați și neprogramați pentru injektare și DORIȚI SĂ FACEȚI RECLAMAȚII, vă puteți inspira din PETIȚIA ON-LINE și din RĂSPUNSURILE PRIMITE la petițiile pe care le-am trimis, în iulie 2020, pentru a opri transmiterea ilegală a bazei de date cu pacienții de la Ministerul Sănătății către M.A.I., pe care o găsiți la acest link: https://www.petitieonline.com/opriti_divulgarea_datelor_personale_ale_pacientilor

■♦■ După ce am trimis petiția și TOȚI DESTINATARII AU REACȚIONAT, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne au trimis adrese către Avocatul Poporului, în care au menționat că nu ar fi intenționat să fie realizată transmiterea bazei de date de la MS la MAI ((https://avp.ro/wp-content/uploads/2020/08/rec/raspuns21iulie_2020_2.pdf și https://avp.ro/wp-content/uploads/2020/08/rec/raspuns21iulie_2020_1.pdf).

♦ Deci, eu sunt convinsă că petiția on-line a contat (chiar dacă are puține semnături, a fost distribuită mai mult pe Facebook), dar, mai ales, au contat reacțiile instituțiilor cărora le-am trimis petiții, iar cei de la MS și de la MAI s-au simțit încolțiți, AU CEDAT, DAR OBSERVĂM CĂ AU GĂSIT ALTE METODE SĂ FOLOSEASCĂ BAZE DE DATE PERSONALE CU PACIENȚI ȘI CU ABONAȚI TELEFONICI.

♦ RĂSPUNSURILE LA PETIȚII le-am publicat pe Facebook, la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2244246075709152

~~~~~~~~~

‼️♦‼️ Având în vedere formularea din sms, chiar cu scopul inducerii în eroare, fără a se înțelege cum ați ajuns să fiți înregistrați pe acea platformă și RoVakcinare de unde are numerele de telefon la care trimite sms-uri, ar fi bine să trimiteți PETIȚII către următorii destinatari:

➡️ CĂTRE INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI petitii@avp.ro

➡️ CĂTRE COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN SENATUL ROMÂNIEI cabu@senat.ro

➡️ CĂTRE COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE ȘANSE, CULTE ŞI MINORITĂŢI DIN SENATULUI ROMÂNIEI cdo@senat.ro, steluta.gheorghe@senat.ro

➡️ CĂTRE Comisia pentru Sănătate Publică din Senatul României comsan1@senat.ro

➡️ CĂTRE COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN CAMERA DEPUTAȚILOR cp05@cdep.ro

➡️ CĂTRE COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE MINORITĂŢILOR NAȚIONALE DIN CAMERA DEPUTAȚILOR cp14@cdep.ro

➡️ CĂTRE Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) anspdcp@dataprotection.ro

➡️ CĂTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE secretariat@anmcs.gov.ro

~~~~~~~~~

‼️♦‼️ NU ACCEPTAȚI SĂ FIȚI HĂRȚUIȚI ‼️♦‼️

RoVakcinare NU ARE DREPTUL să trimită sms-uri persoanelor care nu s-au înscris pentru programare!

‼️♦‼️ TRIMITEȚI RECLAMAȚII ‼️♦‼️

~~~~~~~~~

♦ Despre petiția on-line pe care am intitulat-o ”OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!”, am scris detalii pe Facebook, în postarea de la acest link: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/1988742131259549/

~~~~~~~~~

*Scrierea e adaptată, în mod intenționat, din cauza cenzurii. 

#MonaPetruț


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

RĂSPUNSURI informative primite de la ANSPDCP și Comisia pentru cercetarea abuzurilor și combaterea corupției a Senatului

2020-08-08 10:25:50

 În data de 03.08.2020, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDP) mi-a trimis numărul de ÎNREGISTRARE a petiției pe care am trimis-o în data de 30.07.2020, cu privire la ILEGALA TRANSMITERE A BAZEI DE DATE DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CATRE M.A.I.

Răspunsul privind înregistrarea petiției, pe care l-am primit de la
ANSPDCP, l-am publicat pe Facebook, la acest link:
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1994191537381275&id=388922984574813

 

⚠ În data de 06.08.2020, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției si petiții de la Senatul României mi-a trimis un RĂSPUNS la petiția pe care am trimis-o în data de 30.07.2020, cu privire la ILEGALA TRANSMITERE A BAZEI DE DATE DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CATRE M.A.I.

 Senatorii din Comisie mă informează că, în şedința din 04.08.2020, au discutat aspectele pe care le-am reclamat în petiția ”OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!” şi au decis SĂ SOLICITE INFORMAȚII de la Ministerul Sănătății, de la M.A.I. si de la Institutul Național de Statistică, URMÂND SĂ ÎMI COMUNICE DECIZIILE ULTERIOARE cu privire la această petiție.

Răspunsul Comisiei l-am publicat pe Facebook, la acest link: 

https://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/a.1072728239527614/1996697243797371/


NICOLETA-MONICA PETRUŢDistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

  • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
  • Contactați-vă prietenii
    1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
    2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
    3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...