Treziţi-vă Sagneni, sau veţi pieri! Pâna aici, Ajunge !!!

PETIŢIE PENTRU STRÂNGEREA DE SEMNĂTURI ÎN VEDEREA DEMITERII PRIMARULUI COMUNEI SAGNA- GHEORGHE IACOB -PRIN REFERENDUM

Pentru motivele pe care le vom prezenta în cele ce urmează, cetățenii comunei Sagna doresc demiterea primarului Gheorghe Iacob prin REFERENDUM.

În acest sens, se vor strânge semnăturile necesare îndeplinirii procedurii prevăzută de Articolul 162 - Încetarea mandatului primarului în urma referendumului, din OUG 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul Administrativ:

(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.

Motivele demiterii primarului Gheorghe Iacob sunt următoarele:

1)În campania electorală a făcut tot felul de proiecte, de promisiuni (promitea că podul de la Lutca, va fi reabilitat în 5 luni),că totul e posibil, realizabil într-un timp cât mai scurt şi, hop, ajuns în funcţie a uitat.Însă se vede că cetățenii comunei au fost păcăliți încă o dată.

2)A furat,sifonat fondurile bugetului local și și-a bătut joc de şansele de dezvoltare pe care le-a avut la îndemână în ultimii ani şi cu toate acestea, nu au făcut nimic pentru cetățenii acestei comune.

3) Inculpat într-un dosar penal de corupție ce vizează săvârșire a infracțiunilor de conflict de interes,abuz in serviciu, fraudă,prin achiziționarea a mai multor bunuri materiale nejustificate, contracte lucrări publice neexecutate.

4)Mai în fiecare an Curtea de Conturi da bătăi de cap primăriei, efectuând control în 2018 au gasit prejudicii – 198.000 lei și cheltuieli supraevaluate la obiective din comună.

5) Finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare și apă, precum și a rețelei de gaz, întârzie de ani de zile, mai mult decât atât, în urma lucrărilor efectuate firma contractată de Primărie nu a făcut reparațiile necesare, străzile au rămas pline de gropi, iar cetățenii au suportat, din nou, consecințele: pe de-o parte, au plătit din buzunarul lor reparațiile pentru autoturismele avariate, iar pe de altă parte, lucrările au fost efectuate, în final, din bugetul local.

6)Afaceri murdare, primăria preferă să dea bani direct la firme decât să facă licitaţii,astfel încât lucrările pentru realizarea lor să fie atribuite prin încredinţare directă unor firme de casă.

7)Conducerea primăriei nu aplică legislația cu privire la gestionarea deșeurilor și nu își îndeplinește obligațiile, precum curățenia și întreținerea străzilor, spațiilor verzi,etc,

8)La Primăria Sagna domnește aroganța și nesimțirea.In fruntea comunității găsim un primar proțăpit în scaun, în care nu s-a făcut remarcat prin niciun lucru bun.Deși se află la al șaselea mandat, primarul nu asigură transparența actului decizional și nu răspunde la solicitările cetățenilor, consilierilor,,(acesta având un comportament arogant,informal și foarte deranjant la întrebări ) ceea ce înseamnă încălcarea mai multor legi: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

9)Prin acțiunile sale, primarul în funcție, aflat la al șaselea mandat, dovedește o lipsă totală de interes față de principii de bază pe care un primar ales ar trebui să le urmeze în exercitarea funcției, precum cunoașterea și respectarea legilor, preocuparea pentru interesele, nevoile și drepturile cetățenilor, pentru dezvoltarea și modernizarea comunei, urmărirea binelui comun prin creșterea nivelului de trai și a calității vieții cetățenilor.

10)Nesocotirea de către aceasta a intereselor generale ale colectivităţii locale şi a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, în sensul în care, timp de 6 mandate, a determinat împiedicarea și dezvoltarea comunei Sagna.


Cetățeni comuna Sagna    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cetățeni comuna Sagna să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...