Отменить аудит за 2020 год! // Аnulați auditul pentru 2020!

Просим отменить обязательство проведения финансового аудита за 2020 год для средних и крупных субъектов!

Проведение аудита согласно ст. 32 Закона 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности — это дорогостоящие затраты для предприятий.

В тяжелый год пандемии дела идут гораздо хуже и в первую очередь нужно обеспечить средства для оплаты труда работников и налогов в государственный бюджет.

Напомним, что на 2019 обязательный аудит был отменен согласно п. 26 (6) Распоряжения КЧС 3/23.03.2020.

*****
Rugăm să fie anulată obligația de a efectua auditul financiar pentru anul 2020 pentru entitățile mijlocii și mari!

Auditul prevăzut de art. 32 din Legea 287/2017 contabilităţii și raportării financiare este un cost scump pentru întreprinderi.

În această perioadă dură de pandemie, businessul merge mult mai rău și, în primul rând, este necesar să se achite salariile angajaților și impozitele la bugetul de stat.

Vă reamintim, că în 2019 auditul obligatoriu a fost anulat conform pct. 26 (6) din Dispoziţia CSE din 23.03.2020.


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Татьяна Тунгус să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...