Ziua Mondiala a Habitatului

Către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului România

În atenţia doamnei ministru Elena Udrea

 

World Habitat Day – End Forced Evictions

Ziua Mondială a Locuirii – STOP Evacuărilor forţate

 

Stimată doamnă ministru Elena Udrea,

Cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii, marcată şi în oraşul Cluj printr-o manifestaţie stradală organizată în ziua de 3 octombrie 2011 de Asociaţia Amare Prhala în colaborare cu Amnesty International, Fundaţia Desire şi Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (gLOC), dorim să vă reamintim că dreptul la locuire este un drept uman fundamental! Este definit ca atare în legislaţia internaţională a drepturilor omului, la care şi România a aderat. Cu toate acestea, legislaţia şi practicile din România au rămas în acest domeniu cu mult în urma standardelor internaţionale privind respectarea drepturilor omului.

Instituirea evacuărilor forţate ale romilor şi a ameninţărilor cu evacuarea forţată, observabile în România, perpetuează segregarea rasială. Intoleranţa şi prejudecăţile răspândite împotriva romilor, în combinaţie cu absenţa unei legislaţii adecvate privind locuirea, permit autorităţilor locale să evacueze familii şi comunităţi întregi, transformându-i în persoane fără adăpost, fără a fi sancţionabili.

Reforma legislaţiei privind locuirea, întreprinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, deschide pentru Guvernul României oportunitatea alineării cadrului legal naţional privind locuirea la standardele regionale şi internaţionale privind drepturile omului.

În acest sens, vă solicităm să vă asiguraţi că varianta revizuită a legii locuirii va conţine:

  • Interzicerea evacuărilor forţate şi alinierea normelor metodologice naţionale privind procedurile de evacuare la Principiile şi normele de bază ale Naţiunilor Unite privind evacuările şi relocările asociate proiectelor de dezvoltare (UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement);
  • O definiţie a "locuirii adecvate" care, dincolo de aspectele fizice ale calităţii imobilului, include şi  interzicerea segregării, construcţia de locuinţe sau relocarea în arii izolate sau poluate;
  • Revizuirea criteriilor de acordare a locuinţelor sociale pentru a asigura accesul categoriilor celor mai vulnerabile, inclusiv etnicii romi, la programele de locuinţe sociale.

Cu respect,

Pavel Doghi, Asociația Amare Prhala, Cluj

Fotis Filippou, Amnesty International, Londra

Prof. dr. Enikő Vincze, Fundația Desire, Cluj

Lect. dr. Cristina Raț, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Adrian Dohotaru, Grupul pentru Acțiune Socială, Cluj

Barbora Cernusakova, Amnesty International, Londra

Dezideriu Gergely, European Roma Rights Center, Budapest

Prof. dr. Maria Roth, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Magda Matache, Romani Criss, Bucureşti

David Mark, Alianţa Civică a Romilor din România, Bucureşti

Prof. dr. Gabriel Bădescu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Ioan Florin Tala, Asociația Amare Prhala, Cluj

Florin Moisa, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj

Andrei Szanto, Habitat for Humanity Cluj