Vrem sa mergem cu bicicleta

A P E L 2016 către autorităţile publice centrale, pentru  PROMOVAREA UTILIZĂRII BICICLETEI              

Reiterând că folosirea regulată a bicicletei în scop utilitar şi recreativ este parte a unui stil de viaţă sănătos şi parte a soluţiei la problemele de mobilitate urbană, fiind un vehicul ecologic, eficient energetic, suficient de comod şi rapid, care ocupă puţin spaţiu, nu face zgomot, nu emite noxe şi are efect benefic asupra sănătăţii celor care îl folosesc frecvent,            

Dorind să avem oraşe cu un sistem modern de mobilitate urbană, axată cât mai puţin pe autoturisme şi cât mai mult pe transport public, deplasare pietonală şi circulaţie biciclistică,            

Considerând că turismul activ nemotorizat este o formă de recreere şi loisir foarte benefică din punct de vedere social, ecologic, cultural, economic şi de sănătate publică, avantaje care sunt pregnante în cazul turismului pe bicicletă, care are un foarte mare potenţial în România, valorificat însă în mică măsură din multiple motive, printre care şi lipsa unor trasee cicloturistice marcate,            

Constatând că standardele şi normativele tehnice pentru infrastructuri specifice circulaţiei bicicletelor lipsesc sau sunt demult depăşite, iar legislaţia rutieră în vigoare este desuetă şi una dintre cele mai nefavorabile din Europa pentru biciclişti, instituind interdicţii, restricţii şi sancţiuni exagerate, neacordând facilităţile prezente în legislaţia majorităţii ţărilor dezvoltate şi nereglementând soluţiile moderne de facilitare a circulaţiei cu bicicleta,şi că iniţiativele de modificare pe rolul autorităţilor nu prevăd ameliorări ale acestei situaţii,            

SOLICITĂM :  

1.         PARLAMENTULUI ROMÂNIEI , cu privire la proiectul de nou Cod Rutier aflat în procedură legislativă, să nu îl adopte în forma propusă de iniţiatori, să invite la consultări Federaţia Bicicliştilor din România (FBR) şi organizaţiile membre ale acesteia şi alte organizaţii care reprezintă interesele bicicliştilor şi pietonilor, şi să accepte amendamentele propuse şi să opereze multiplele modificări şi completări necesare ca proiectul să devină unul modern şi favorabil pietonilor, bicicliştilor şi transportului public, aliniat actualelor bune practici pe plan internaţional şi lăsând în sfârşit în urmă paradigma pro-automobilistică moştenită din secolul trecut şi dovedită ca fiind o eroare pe care statele dezvoltate o regretă.  

2.         MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE şi GUVERNULUI ROMÂNIEI, ce am solicitat la pct.1, dar referitor la proiectele de acte normative recent iniţiate de MAI de modificare a actualei legislaţii rutiere - proiectul de lege de modificare a OUG 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi preconizatul proiect de Hotărâre de modificare a Regulamentului de aplicare a OUG 195 / 2002 aprobat prin HG 1391/2006.            

3.         MINISTERELOR competente, să avizeze, şi GUVERNULUI ROMÂNIEI, să aprobe proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism, în forma promovata de Autoritatea Naţională pentru Turism prin Ministerul Economiei, Comerţului si Relaţiei cu Mediul de Afaceri, pe baza propunerilor Federaţiei Bicicliştilor din România si organizaţiilor membre ale acesteia, proiect a cărui adoptare este tergiversată de aproape două decenii.  

4.        MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, sa aprobe cu promptitudine, prin ordin ministerial, eventual comun cu Ministerul Transporturilor, daca este cazul, normativ tehnic actualizat si aliniat bunelor practici pe plan international, privind proiectarea, realizarea si mentenantapistelor de biciclete si altor amenajari si infrastructuri specifice pentru biciclete, in forma ce va fi propusa în curând de organizatiile de biciclisti, sub egida Federatiei Biciclistilor din Romania (FBR), conform protocolului incheiat cu Asociatia OPTAR mandatata de FBR. ,conform protocolului încheiat cu Asociaţia OPTAR mandatată de FBR.  

* * * Apel lansat în 22 septembrie 2016 de Federaţia Bicicliştilor din România (FBR) şi organizaţiile membre ale acesteia, incluzând Clubul de Cicloturism "Napoca" (CCN), cu ocazia Zilei Europene Fără Maşini, care este punct culminant al Săptămânii Europene a Mobilităţii (SEM), şi deschis pentru semnare tuturor cetăţenilor români majori, precum şi ONG-urilor şi operatorilor economici interesaţi de promovarea utilizării bicicletei. Informaţii suplimentare la contact@biciclisti.ro , www.ccn.ro şi 0744-576836. =========================================================


Federatia Biciclistilor din Romania    Contactați autorul petiției