Semnează petiția ca Universitatea de Stat din Tiraspol - Prima instituție de Învățământ Superior din Republica Moldova - să își păstreze statutul și identitatea.

1. Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) a fost fondată la 1 octombrie
1930.
2. În baza Hotărârii Guvernului RM nr. 480 din 9 iulie 1992, UST a fost
evacuată în municipiul Chișinău în urma războiului de pe Nistru,
fiind unica instituție cu statut de evacuată din raioanele de est ale
țării.
3. În 1992 UST era un simbol al patriotismului, poreclită de separatiști
„insula naționalismului”, fiind și azi un exemplu al demnității,
devotamentului și curajului.
4.  Pe parcursul a 92 de ani de existență, UST a pregătit peste 80 de mii
de cadre didactice foarte necesare sistemului național de educație.
Or, asta este politica statului Republica Moldova!!!
5.  Nu permitem recunoașterea autoproclamatei universității din
transnistria care a furat/ocupat patrimoniul UST.
6.  Considerăm, că UST nu poate fi supusă procesului de reorganizare
având statut de universitate evacuată.
7.  Pentru a avea viitor - cinstiți istoria!


Cazacioc Nadejda    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cazacioc Nadejda să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...