STOP sponsorilor regimului separatist

PETIȚIE ADRESATĂ GUVERNULUI, PARLAMENTULUI ȘI PREȘEDENȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

STOP sponsorilor regimului separatist STOP

C Т О П Спонсорам сепаратистского режима  

”Cerem autorităților Rogozin1.jpgaplicarea interdicției de intrare în țară și declararea lui D.Rogozin persona non grata”

Semnatarii acestui Apel , revoltați de ultimile declaraţii ale lui Dmitrii Rogozin, preocupați de continuarea exercițiilor militare și acțiunile autorităţilor separatiste din regiune transnistreană, susţinute în mod deschis de către autorităţi de nivel înalt ale Federaţiei Ruse, cheamă toți cetățenii de bună credință să semneze o petiție prin care cer declararea lui Dmitrii Rogozin drept persona non grata în Republica Moldova.

Este timpul să spunem ”STOP!” oricăror vizite ale sponsorului separatismului din Republica Moldova, susținătorul deschis al războiului hibrid contra cetățenilor țării noastre. Motivăm acest demers prin faptul că,

1. Dumitru Rogozin a participat personal la insurecția militară contra autorităților constituționale ale Republicii Moldova din 1992, numărându-se printre cei care au luptat de partea trupelor separtiste, care-au cauzat crime și suferințe, imposibil de recuperat. Mâinile lui sunt pline de sânge!

2. Dmitrii Rogozin continuă să ameninţe în mod deschis şi obraznic cu razboi cetățenii Republicii Moldova, susținând militar şi politic regimul separatist de la Tiraspol, încălcând cu brutalitate convențiile și dreptul internațional, inclusiv prevederile Tratatului Politic semnat între RM și Federația Rusă, astfel sfidând în mod direct cetăţenii şi autărităţile Republicii Moldova. Tolerarea acțiunilor sale înseamnă lașitate!

3. În repetate rânduri, Dumitru Rogozin a pus la îndoială suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, susţinând direct și explicit separatismul militarist şi administrația separatistă de la Tiraspol, provocând revolta legitimă a cetățenilor moldoveni. Este timpul să-i închidem ușa în nas!

4. Cerem autorităţilor Republicii Moldova asocierea la sancţiunile internaţionale în privinţa lui Dumitru Rogozin. Suntem categoric împotriva accesului acestui demntiar rus pe teritoriul Republicii Moldova, care subminează direct cetăţenii şi autorităţile şi nu în ulştimul timp memoria eroilor căzuţi pentru integritatea şi suveranitatea Republicii Moldova! Neglijarea petiției va însemna că autoritățile încuviințează actele lui.

5. Solicităm denunțarea funcției de ”reprezentant al Președintelui Federației Ruse pentru Transnistria”  pe care pretinde că o exercită Dmitrii Rogozin – o etichetă falsă, manipulatoare și sfidătoare, care sugerează că RM ar fi acceptat vre-odată transmiterea în custodia sau jurisidcția Federației Ruse a controlului asupra unei regiuni care aparține RM de drept. Este timpul să eliminăm această etichetă calomnioasă!  

6. Cerem insistent autorităților RM să se abțină de la orice acțiuni de celebrare a celor 25 ani de la instalarea Operației de menținere a păcii (PKO), care nu a servit niciodată standardelor pretinse, apliniindu-se instrumentelor de șantaj și susținere a separatismului transnistrean, în detrimentul intereselor RM.

7. Lansăm această petiție către toți cetățenii Republicii Moldova, către liderii și membrii organizațiilor societății civile, către mediul academic, partidele politice, biserică, sindicate, autorități locale și centrale, mass media, din țară și din străinătate, să susțină această petiție ca un demers moral contra adevăraților sponsori ai separatismului transnistrean.

Sancționarea sponsorilor regimului separatist ar trebui să însemne un pas corect în direcția recuperării controlului asupra regiunii transnistrene. Este momentul în care jumătățile de măsură ori neglijarea acestui demers cetățenesc va demonstra consecvența sau lipsa de consecvență a autorităților.

Transmitem acest apel pe mai multe reţele de socializare, rugându-vă să-l difuzați la televizor, social media, în stradă și prin orice alt mijloc accesibil.

Петиция

"Просим компетентные органы наложить запрет на въезд в страну и объявление персоной нон грата для Дмитрия Рогозина"

Ниже подписавшие это Обращение, потрясенные последними заявлениями Дмитрия Рогозина, озабоченные поддерживаемыми открытым образом высоко постоавленными лицами Российской федерации продолжающимися военными ученими и действиями сепаратистских властей в приднестровском регионе, призываем всех граждан доброй воли, подписать петицию посредством которой просить объявление персоной нон-грата в Республике Молдова для Дмитрия Рогозина.

 Пришло время сказать "С Т О П" всем визитам спонсора сепаратизма в Республике Молдова, открытому стороннику гибридной войны против граждан нашей страны.

 Причинами данного обращения являются,

1. Дмитрий Рогозин лично учавствовал в вооруженном востании против конституционных органов Республики Молдова с 1992 года, он является тем кто наряду с другими воевал на стороне сепаратистских формирований, которые привели к преступлениям и невосполнимым страданиям. Его руки в крови до настоящего времени!

2. Дмитрий Рогозин продолжает открыто угражать войной граждан Республики Молдова, поддерживая сепаратистский режим в Тирасполе и в военном и в политическом отношении. Нарушает конвенции и международное право, включая положения Политического Договора между Республикой Молдова и Российской Федерацией, таким образом бросая вызов непосредственно гражданам и властям Республики Молдова! Терпимость к его действиям означает проявление трусости! 

3. Дмитрий Рогозин неоднократно ставил под сомнение суверанитет и территориальную целостность Республики Молдова, поддерживая тем самым прямо и недвусмысленно милитаристский сепаратизм и сепаратистскую администрацию в Тирасполе, вызывая законное возмущение граждан Молдовы. Пришло время закрыть двери перед ним! 

4. Призываем власти Республики Молдова к ассоциации международных санкций в отношении Дмитрия Рогозина. Мы категорически против доступа в Республику этого деятеля, который напрямую издевается над гражданами и власти и не в последнюю очередь над Памятью Героев, павших за целостность и суверенитет Республики Молдова! Пренебрежение этой петиции будет означать, что власти потакают его деятельности.

5. Просим денонсировать так называемую должность "Специального представителя Президента России по Приднестровью" - должность фальшивую, манипулятивную и вызывающую, которая предполагает тот факт, что Республика Молдова согласилась передать по юрисдикцию России контроль над своим регионом. Пришло время исключить из обихода эту фальшивую и кливетническую должность!

 6. Настоятельно просим власти Республики Молдова воздержаться от празнования 25 - ти летия так называемой миротворческой операции, которая никогда не отвечала своему прямому назначению, а была инструментом шантажа и поддержки сепаратизма в приднестровском регионе, в разрез интересов Республикии Молдова.

7. Обращаемся с этой петицией ко всем гражданам Республики Молдова, к лидерам и членам организаций гражданского общества, академическому сообществу, политическим партиям, церкви, профсоюзам, центральным и местным органам власти, масс медиа в стране и за границей. Обращаемся ко всем поддержать эту петицию в качестве морального шага против истинных спонсоров приднестровского сепаратизма. Наказание спонсоров сепаратистского режима должно стать правильный шагом на пути восстановления контроля над приднестровским регионом. Сейчас как никогда полумеры или пренебрежение этим гражданским отношением продемонстрирует последовательность или непоследовательность властей. Распространяем данное обращение в социальных сетях, прося о его распространению на телевидении, на улице и в любых других доступных средств.  

Semnatari:

 

1. Rosian Vasiloi

2. Igor Munteanu

3. Ion Manole

4. Oazu Nantoi

5. Nadejda Hribtievschi

6. Veaceslav Berbeca

7. Ion Tăbârță

8. Ion Leahu

9. Arcadie Barbăroșie

10. Артем Филипенко

11. Victoria Bucătaru

12. Dionis Cenușă

13. Eduard Digor

14. Veaceslav Ioniță

 

 


Veaceslav Ioniță    Contactați autorul petiției