STOP HĂRȚUIRII ȘI TERORIZĂRII BIOLOGILOR, BIOCHIMIȘTILOR ȘI CHIMIȘTILOR DE CATRE CONDUCEREA OBBCSSR! APEL CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII !

STOP HĂRȚUIRII ȘI TERORIZĂRII MEMBRILOR OBBCSSR! APEL CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

 

Catre: Corpul de Control al Primului Ministru

Catre: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Domnul Ministru al Minsterului Sănătății, Prof. univ. dr. Alexandru Rafila

Direcția Legislație, Contencios și Guvernanță Corporativă,

Direcția Generală de Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale,

 

 

Vă aducem la cunoștință starea permanentă de tensiune și teroare cu care se confruntă zeci de membri ai Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR). Membrii acestei organizații profesionale sunt hărțuiți prin sute de emailuri și postări pe site-ul organizație profesionale, fiind acuzați fără a exista motive reale de participarea de „trei ori pe ascuns” la elaborarea Titlului IX  (capitolul biochimiști, biologi și chimiști) din Proiectul De Lege Privind Exercitarea Profesiilor În Sistemul De Sănătate pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004., pus prima dată pe site-ul Ministerului Sănătății, în transparență decizională în timpul mandatului de ministru al domnului prof. univ. dr. Florian Dorel Bodog.

Acuzațiile zilnice, nominalizarea permanentă a membrilor privind implicarea lor în acțiuni imaginate de conducerea OBBCSSR, chemările membrilor în fața Comisiilor de Disciplină, solicitarea răspunsurilor publice ale membrilor acuzați de complot cu Ministerului Sănătății împotriva propriilor profesii, însoțite de diverse forme de amenințare printre care și acordarea întârziată a vizei anuale pe certificatul de membru au produs consecințe grave asupra vieții personale și asupra sănătății psihice și fizice a acestora.

Vă aducem la cunoștință faptul că în timpul mandatului doamnei ministru Sorina Pintea, Proiectul de Lege Privind Exercitarea Profesiilor în Sistemul de Sănătate a fost pus din nou în transparență decizională, Titlul IX devenind Titlul VIII (capitolul biochimiști, biologi și chimiști) în această formă a proiectului de lege. Mai mult, vă aducem la cunoștință că la acea dată OBBCSSR  și-a informat membrii că a intrat „pe surse și neoficial” în posesia unei variante de lucru și a solicitat modificări la proiectul de lege.

Ținând cont de toate acestea, vă rugăm să precizați dacă vreun membru al OBBCSSR sau dacă domnul dr. biolog Relu Cocoș în calitate de consilier onorific al doamnei ministru Sorina Pintea au făcut parte din comisia ministerială de lucru sau a participat în orice altă formă la elaborarea Proiectului de Lege Privind Exercitarea Profesiilor În Sistemul De Sănătate, cu excepția celor din delegația oficială a OBBCSSR, în timpul mandatului domnului prof. univ. dr. Florian Dorel Bodog sau în timpul mandatului doamnei ministru Sorina Pintea.

De asemenea, vă adresăm rugămintea să analizați cu celeritate această situație fără ieșire pentru membrii OBBCSSR și vă solicităm desemnarea unui observator al Ministerului Sănătății în Consiliul Național al OBBCSSR  pentru a se pune capăt acestei situații alarmante.  Vă aducem la cunoștință că pentru acordarea vizei anuale, organizația profesională impune unele criterii nereglementate prin lege, altele decât plata cotizației, asigurarea de malpraxis și efectuarea creditelor de educație medicală continuă.

Mai mult, organele de conducere emit hotărâri interne care de multe ori încalcă  legea 460/2003 și alte legi organice, inclusiv Constituția.

Lipsa unui răspuns la prezenta solicitare, nu va face decât să adâncească această stare de teroare în care trăiesc membrii organizației profesionale din cauza abuzului de putere exercitat de organele de conducere ale OBBCSSR.

 

 

 

NOTA: Adresele depuse de OBBCSSR la Ministerul Sănătății care dovedesc  acuzațiile conducerii OBBCSSR la adresa membrilor (preluate de pe site-ul OBBCSSR):  

1.     "În de 14.12.2017, OBBCSSR a depus adresele cu nr. 1115 / 1116/ 1117/ 1118 / 14.12.2017 (înregistrate la MS cu nr. 68187/14.12.2017) punctul de vedere și propunerile OBBCSSR la proiectul de lege aflat în dezbatere publică pe site www.ms.ro - citește AICI- elaborat de MS pe ascuns de OBBCSSR cu un grup de biologi și fără consultarea membrilor OBBCSSR."

2.    " În data de 19.12.2017, OBBCSSR a depus adresa cu nr. 1135 / 19.12.2017 (înregistrată la MS cu nr. 68862/19.12.2017) solicitând MS motivele pentru care Ministrul Sănătății nu a consultat organizația profesională Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) încă din faza elaborării Proiectului de lege cu Titlul IX. 3."

3.     "În data de 02.04.2018, OBBCSSR a depus adresa cu nr. 382/02.04.2018 (înregistrată la MS cu nr. 17120/02.04.2018) solicitare privind numele, prenumele, profesia, gradul chimiștilor, biologilor și biochimiștilor care au participat la elaborarea Proiectului de lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate afișat pe site-ul www.ms.ro la data de 06.12.2017 și criteriile care au stat la baza selectării lor."

4.    "În data de 07.05.2018, OBBCSSR a depus adresa cu nr. 502/07.05.2018 (înregistrată la MS cu nr. 22593/07.05.2018) cu privire la interviul acordat de doamna Ministru Sorina Pintea în data de 19.03.2018 ziarului ”Evenimentul zilei” pentru a răspunde la următoarele întrebări:

Cine sunt ”somitățile” grupului de lucru ”format la nivelul Ministerului Sănătății din lumea medicală și ale organizării în domeniul medical” care au participat la elaborarea Titlului IX al PL? Unde este accesibilă lista grupului de lucru format din biologi, chimiști și biochimiști?

• Care au fost criteriile care au stat la baza selecției lor, unde și când au fost publicate aceste criterii de selecție a ”somităților” biologi, chimiști și biochimiști?

• Corpul profesional din domeniul sanitar, respectiv Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România a participat la selecția membrilor grupului de lucru biologi, chimiști și biochimiști? "

5.    " În luna octombrie 2019 pe ”surse” și nu oficial, OBBCSSR a intrat în posesia unui nou Titlu (Titlul VIII) elaborat de MS din nou pe ascuns de membrii OBBCSSR. "     


biochimist, biolog si chimist    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez biochimist, biolog si chimist să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...