Şcoala Altfel. TOT Educaţie!

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârșitul lunii februarie, Fundația Noi Orizonturi va înainta Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice o scrisoare deschisă (MENCŞ) prin care vom cere modificarea Ordinului dat de Minister- OMECȘ 4496/13.07.2015 conform propunerilor:

 • P1: Vă propunem să țintim acum la o Școală Altfel ca un laborator de experimente, iar pe viitor la o Școală Altfel pe tot parcursul anului școlar! Misiunea comunității școlare (elevi, cadre didactice, părinți, management) este de a îmbogăți activitatea de pe tot parcursul anului cu metode testate în Școala Altfel și care se dovedesc eficiente în dezvoltarea motivației pentru învățare și a competențelor cheie în rândul elevilor.
 • P2: Vă propunem să unim eforturile comunității școlare în jurul unui scop educațional clar și specific: dezvoltarea motivației pentru învățare și a competențelor cheie (competențe sociale și civice, a învăța să înveți, comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competențe digitale, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, sensibilizare culturală şi exprimare artistică).
 • P3: Drept urmare, programul Școala Altfel este curricular, unitățile școlare au responsabilitatea să desfășoare activități educative care să contribuie la atingerea obiectivelor educaționale din curriculum național (*competențele cheie).
 • P4: Atingerea scopului educațional al programului (dezvoltarea motivației pentru învățare și competențelor cheie) se va face prin activități educaționale care respectă cât mai multe dintre următoarele caracteristici:centrate pe elev, transdisciplinare, experenţiale.
 • P5: E nevoie... Să permitem unităților școlare să aleagă perioada de desfășurare a programului Școala Altfel în funcție de propriul calendar și de activitățile pe care vor să le implementeze și să dăm și olimpicilor posibilitatea să participe la Școala Altfel.
 • P6: E nevoie... Să degrevăm consilierul educativ și să distribuim responsabilitățile de organizarea ale programului Școala Altfel unei echipe de coordonare (formată din reprezentanți ai Consiliului de Administrație, Consiliului Elevilor și Comitetul de Părinți) constituită de directorul școlii.
 • P7: E nevoie… Să acordăm punctaj suplimentar în fișa cadru de evaluară anuală, profesorilor care au activat în echipa de organizare a programului Școala Altfel!
 • P8: E nevoie... Să reducem birocrația prin definirea un set standard de informații care vor fi colectate de la unitățile școlare de către toate Inspectoratele Școlare Județene.
 • P9: E nevoie... Să formăm directorii, metodiștii și inspectorii școlari să faciliteze ședințe participative de (auto)reflecție, creare de soluții și strategii pentru viitor (ex. metode Art of Hosting), pe baza cărora să scrie rapoarte succinte.
 • P10: E nevoie… Să formăm directorii să semnaleze Casa Corpului Didactic de nevoile (dar și rezultatele) de formare ale echipei lor de profesori privind dezvoltarea motivației de învățare, competențelor cheie și folosirea metodelor “altfel”.
 • P11: E nevoie... Să dezvoltăm un mecanism universal și echitabil de finanțare a programului Școala Altfel pe baza unei analize economico-financiare a costului real.  
 • P12: E nevoie… Să dezvoltăm un sistem necompetitiv  de recunoaștere a profesorilor care au experimentat metode “altfel”, au obținut efecte pozitive în motivația/comportamentul copiilor și pot propune soluții de adaptare a metodelor pentru “la ore”.
 • P13: E nevoie… Să îmbunătățim platforma online a Școlii Altfel (edu.ro) astfel încât să permită profesorilor să împărtășească modele de activități și resurse, să se inspire din experiențele altora și să identifice potențiali parteneri.
 • P14: E nevoie… Să existe acorduri interministeriale în baza cărora instituțiile publice din România să colaboreze cu unitățile școlare pentru a a îndeplini misiunea programului Școala Altfel.
 • P15: E nevoie…de un ghid de implementare, de secol  XXI: să descrie clar și concis viziunea programului pe termen scurt și lung, să ofere recomandări privind proiectarea, derularea și evalurea programului respectând și încurajând autonomia școlilor, să includă un glosar de termeni și anexe clarificatoare (ex descrierea responsabilităților echipei de coordonare, setul standard de informații necesare de la școli etc.)

Restul propunerilor pot fi găsite aici, iar scrisoarea adresată Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aici

Dacă și tu crezi că aceste propuneri ar schimba lucrurile în bine, semnează această petiție.

Dacă reprezinţi o instituţie sau o organizaţie, alătură-te listei de adeziune trimiţând un e-mail la lidia_state@noi-orizonturi.ro

Acest demers a fost înregistrat în Registrul Transparenţă al Activităţilor de Lobby şi Advocacy pentru a demonstra legitimitatea activităţior de advocacy. 

Campanie de advocacy organizată  în cadrul proiectului Educația nonformală. Tot educație!”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG  în România. Conţinutul acestui wweb-site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi Norvegiene accesaţi http://www.eeagrants.org


Grupul Școala Altfel. TOT Educație!    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Grupul Școala Altfel. TOT Educație! să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook