Psihologii in contract direct cu CNAS

Se solicita intrarea psihologilor in contract direct cu CNAS pentru a putea orice bolnav sa beneficieze de susținere psihologică ,in baza biletului de trimitere de la medicii care au contract CNAS.

este dreptul pacienților sa aleagă  la ce specialist vor merge si sa nu mai fie redirecționate forțat in baza contractelor conexe. 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mihaela Spinu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...