Pro-Istoria

  Susținem menținerea istoriei ca variantă de opțiune pentru examenul de bacalaureat, inclusiv pentru liceele vocaționale. Rezultatele slabe din ultimii ani se datorează deosebirii(diferențierii) vizibile față de liceele umaniste chiar de la începutul stabilirii istoriei ca disciplină obligatorie pentru examenul de bacalaureat. Din această cauză echipa noastră cere:

  • alocarea a cel puțin 2 ore/ săptămână a istoriei la profilele vocaționale sau a susținerii unui examen diferențiat față de liceele cu profil umanist,
  • introducerea ca teză obligatorie a acestei discipline la liceele vocaționale,
  • alocarea a cel puțin 3 ore de istorie în învățământul gimnazial pentru dobândirea cu succes a cunoștințelor generale în primii 8 ani de studiu(exemplu Franța are 4 ore/săptămână).

În concluzie, considerăm istoria absolut necesară atât pentru dezvoltarea personalității umane, cât și pentru obținerea demnității umane, indiferent de formarea profesională a fiecărui individ în parte.

EURO EDUCATION FEDERATION


EURO EDUCATION FEDERATION    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez EURO EDUCATION FEDERATION să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...