Opriti prozelitismul religios si indoctrinarea religioasa in scolile publice


De mai multi ani, Biserica Ortodoxa Romana incearca sa acapareze cat mai mult din educatia publica din Romania. In mare masura a reusit, in detrimentul dreptului la libertatea de gandire, de constiinta si de religie al copiilor.

Mai jos aveti o petitie pe care va rog sa o cititi, distribuiti si sa o sustineti prin semnaturi! Urmeaza ca asociatia pe care o reprezint sa initieze si demersuri oficiale pentru oprirea acestui abuz.

Asociaţia SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ
Buzău, str. Democraţiei nr. 42, tel. 0747 034431, email: emfilia@yahoo.com

 

                                                                                       Stimate Domnule Ministru, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr.129/06.09.2016
 
                                                     

 


 
Asociaţia SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de CONŞTIINŢĂ a fost înfiinţată în scopul promovării, printre altele, a libertăţii de conştiinţă – ca drept fundamental al fiinţei umane –, a respectului faţă de persoana umană şi a caracterului secular al statului român, în sensul valorilor constituţionale, care separă autorităţile publice de biserică, excluzand imixtiunile şi asigurând autonomia bisericii în raport cu statul, condiţie a unei adevărate libertăţi de conştiinţă.

De mai bine de 12 ani, Asociaţia a iniţiat (şi participat în) numeroase proiecte şi acţiuni, cu scopul de a proteja şi promova drepturile copilului, în general, dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, în special.
 
Este cunoscut faptul că în majoritatea unităţilor publice de învăţământ din România în prima zi a fiecărui an şcolar s-a institutit o practică nelegală -- şi care nu a fost regelemntată şi cu atât mai puţin autorizată prin norme ale Ministerului Educaţiei – de oficiere a unor servicii religioase, susţinute de preoţi, în incinta instituţiilor publice menţionate. Fapta este cu atât mai gravă cu cât persoanele obligate să participe sunt copii, aflaţi în instituţii publice de învăţământ, în timpul programului şcolar.
 
Astfel de fapte sunt sancţionate prin prevederile art. 381 din Codul penal care precizează imperativ că obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.  Prozelitismul religios este explicit interzis în unităţile publice de învăţământ prin prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP).
 
Ca urmare a unui demers în cooperare cu Minsiterul Educaţiei, Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă a strâns probe care demostrau că, la începutul anului şcolar 2005/2006, în peste 90% din unităţile publice de învăţământ au avut loc servicii religioase, în incinta acestora, susţinute de preoţi.
 
În anul 2007 Asociaţia a sesizat Parcehtul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care, la rândul lui, a sesizat parchetele competente din România.
 
În discuţiile pe care reprezentantul Asociaţiei le-a avut cu procurorii sau cu funcţionarii Poliţiei judiciare care au fost desemnaţi pentru cercetarea faptelor sesizate, aceştia au confirmat caracterul penal al faptelor, însă, în majoritatea cazurilor şi-au exprimat neputinţa datorată „numărului mare de cazuri”, sugerând însă în mod explicit să implicăm Ministerului Educaţiei.
 
Din informaţiile pe care le deţinem rezultă că astfel de manifestări ilegale au loc de mai mulţi ani, atât la începutul anului şcolar cât şi cu ocazia diverselor evenimente desfăşurate în timpul anului şcolar, uneori chiar în timpul orelor de studiu, informaţiile fiind prezentate adesea în mass media sau chiar postate pe siturile unora dintre unităţile publice de învăţământ sau inspectoratele şcolare.
 
În situaţiile expuse, directorii unităţilor respective de învăţământ – cu complicitatea preoţilor care au oficiat serviciile religioase şi a altor persoane implicate – au săvârşit infracţiunile sancţionate prin articolele 297, 298, şi 381 din Codul Penal. Astfel de evenimente sunt interzise explicit prin ROFUIP, aprobat prin Orinul Ministrului Educaţiei nr. 5115/2014 care, în art. 4, menţionează că unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe religioase, în incinta acestora fiind interzise organizarea şi desfaşurarea activităţilor de prozelitism religios.
 
Convinsă de justeţea cauzelor pentru care militează – respectarea dreptului copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi asigurarea unui mediu de educaţie demn – Asociaţia vă adresează rugămintea ca, în baza prerogativelor funcţiei şi în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale Legii 1/2011, a învăţământului, să dispuneţi ca în unităţile publice de învăţământ din Româniasă să se respecte dreptul fundamental al copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi astfel, legat de cele sesizate în prezenta, să nu se mai oficieze servicii religioase în incinta unităţilor publice de învăţământ la începutul anului şcolar 2016/2017.
 
Totodată, cum oficierea slujbelor religioase în şcolile publice din România a devenit o practică obişnuită în timpul programului şcolar (în pauzele copiilor, dar cel mai adesea chiar în timpul orelor de studiu), nu numai la începutul anului şcolar, ci ori de câte ori biserica, cu complicitatea directorilor unităţilor publice de învăţământ, doresc să marcheze evenimente religioase sau să inaugureze clădiri ori săli de clasă, vă rugăm să dispuneţi ca în unităţile publice de învăţământ preuniversitar, din subordinea Ministerului Educaţiei, să nu se mai oficieze slujbe religioase.
 
O petiţie cu un conţinut similar a fost adresată Camerei Deputaţilor de Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România, prin adresa nr. 494/19.02.2015.
 
Prin solicitarea noastră dorim să ajutăm la identificarea punctelor vulnerabile în modul de protecţie şi respectare a drepturilor copilului în sistemul public de educaţie, aducându-ne aportul, ca reprezentanţi ai societăţii civile, la succesul în promovarea toleranţei şi a drepturilor fiinţei umane.
 
Vă asigurăm, domnule Ministru, de întreaga noastră colaborare şi de faptul că demersul nostru nu urmăreşte decât respectarea legislaţiei naţionale şi aplicarea acesteia în spiritul promovării interesului superior al copilului în sistemul de educaţie şi nu numai.

Cu deosebită consideraţie,
Emil Moise
Preşedinte al Consiliului Director

Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociatia Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...