NEEN! tegen BEPROEVING in het ONZE VADER


  • Bij deze doe ik een oproep aan alle gelovigen om het nieuwe Onze Vader NIET mee te bidden !
  • Bekoring veranderen in beproeving is een enorme blunder !
  • In het Nieuwe testament staat duidelijk bij Marcus14,38 :Waakt en bidt,dat gij niet op de bekoring ingaat,de geest is wel gewillig,maar het vlees is zwak.Bij Matteus 26,41 vinden we net dezelfde tekst!
  • Wij mogen de woorden die in het Onze Vader staan NIET uit hun context rukken :en leid ons niet in BEKORING, MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE!Hier wordt dus duidelijk gemaakt dat de BEKORING HET KWADE OMVAT!
  • Wij kunnen onmogelijk GOD vragen om niet beproefd te worden(tegenslagen,ziekte,enz...)immers de beproeving geeft ons de kans ons lijden op te dragen aan GOD ,het geeft ons de kans duidelijk te kiezen voor HEM ondanks alle miserie !
  • Ik weet dat er vele bisschoppen niet te spreken waren over deze verandering ....hun stem werd NIET  gehoord !
  • Ik hoop dat u, in eer en geweten, uw  stem geeft aan deze petitie opdat een massaal NEEN stemmen TEGEN BEPROEVING IN HET ONZE VADER WEL GEHOORD ZOU WORDEN !

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez De Ley Magda să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.