Modificare legislație - Burse de excelență olimpică II și burse de merit

Solicitare privind Modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 astfel încât:  

a) să beneficieze de burse de excelență olimpică II și:            

- elevii din Loturile naționale - acești elevi beneficiau de burse conform legislației anterioare abrogate în momentul intrării în vigoare a noii Legi a învățământului preuniversitar;            

- elevii care obțin mențiuni acordate de Ministerul Educației la olimpiadele naționale;    

b) beneficieze de burse de merit toți elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației indiferent de școlile de proveniență.    

Atât elevii din Loturile naționale, cât și cei care obțin mențiuni la olimpiadele naționale, sunt elevi care depun eforturi deosebite pentru aceste rezultate, rezultate ce vin doar în urma unei munci continue și susținute.

Această ”recompensă”, fără a fi de o valoare exagerată, nu ar face decât să aducă o mică recunoaștere a muncii depuse de ei și i-ar impulsiona în aprofundarea materiei spre a obține rezultate din ce în ce mai bune.  

De asemenea, recunoașterea meritului acestor elevi ar reprezenta o motivație în creșterea nivelului de pregătire și pentru elevii care nu au participat în trecut la concursuri școlare, dar o pot face în viitor.

Nivelul ridicat de educație reprezintă prima etapă în pregătirea viitorilor specialiști și deschide calea spre performanța unei națiuni.


Murgociu Doinita (in numele unui grup de parinti ai unor copii olimpici)    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Murgociu Doinita (in numele unui grup de parinti ai unor copii olimpici) să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...