Legalizarea căsătoriei GAY în România (LGBT)

Suntem egali și avem aceleași drepturi! 


25 de state din toată lumea au legiferat până acum mariajele între persoane de același sex.

Cu totul, 25 de țări (printre care și SUA prin anumite state din federație) au legalizat căsătoriile de același sex, ceea ce înseamnă mai mult de un miliard de oameni. Unele din acestea sunt surprinzătoare: Africa de Sud, Argentina, Brazilia și Columbia, de pildă.

 

 23EE00FE-C1D0-438F-B45A-BEF92252D221.jpeg

Căsătoria este o instituție fundamentală prevăzută de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cadrul articolului 12, care prevede: ,,Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie conform legislației naționale ce reglementează exercitarea acestui drept”.

Articolul 12 se află în strânsă legătură cu articolul 8, care reglementează dreptul la respectarea vieții private și de familie:

C34ED0CB-AF0E-4F7B-809B-91AAC717D4CB.jpeg

 

,,1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătătii, a moralei, a drepturilor și a libertătilor altora.”

 

9791ECFA-938D-4DE6-A57A-44658DAE77B8.jpeg

De asemenea, articolul 14 prevede interzicerea discriminării: ,,Exercitarea drepturilor și libertătilor recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”

Primele legi care au permis căsătoria între persoane de același sex au fost adoptate incă de la sfârșitul secolului XX. În prezent, căsătoria între persoane de același sex este legală în 18 tări, dintre care 13 se află în Europa.

 Semnează petiția si distribuie mai departe! 

 


Razvan Botezatu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Razvan Botezatu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...