Intervenția timpurie protejată de lege

Stimată Doamnă Prim Ministru, Stimaţi membri ai Guvernului României,

  Subsemnaţii: Părinţi ai copiilor cu dezvoltare atipică - Tulburari pervasive de dezvoltare (autism, sindrom Asperger)  Boli genetice (sindromul Down, sindromul Turner, boala Tay-Sachs)  Deficiente fizice (de vaz, de auz, paralizie cerebrala) Tulburari de invatare, moderate sau severe  Leziuni cerebrale (anoxie, accidente)  Tulburari emotionale si comportamentale (anxietate, depresie, tulburari de  comportament, tulburare obsesiv-compulsiva, anorexie, delincventa)   Tulburari psihiatrice (depresie bipolara, schizofrenie)  Tulburari de personalitate - precum şi părinţi ai copiilor cu dezvoltare tipică,  împreună cu  reprezentanţi ai instituţiilor de educaţie publică, de sănătate, sociale şi de protecţia copiilor, reprezentanţi şi  specialiști ai ONG-rilor care furnizează servicii pentru copii,

VĂ CEREM să faceţi demersuri pentru:     

1.Declararea ca prioritate naţională a dezvoltării timpurii optime a tuturor copiilor. ( preventia bolilor si a tulburarilor de dezvoltare precoce, cat si a  a furnizării serviciilor corespunzătoare axate pe sprijinirea părinţilor şi bunăstarea familiilor )  2.Crearea unei strategii si sistem naţional: -   de servicii inter-instituţionale de preventie  si intervenţie timpurie   -   de educaţie timpurie  specială şi inclusivă (sub 3 ani)  

3. Îmbunătăţirea: -   sistemului educaţional public -incluziv şi special (peste vârsta de 3 ani)   -   serviciilor medicale de preventie si curative existente (0-7 ani)  -   serviciilor de suport social pt. familii in general si a familiior cu copii cu nevoi speciale      Pentru realizarea acestui scop vă sugerăm paşii următori:

  1.   Mărirea consistentă a sumelor alocate din bugetul statului celor trei ministere responsabile pentru asigurarea dezvoltării optime a fiecărui copil: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi al Protecţiei Sociale.

2.   Crearea a unei Comisii Interministeriale si profesionale pentru infiintarea reglmentarilor si serviciilor pentru facilitarea dezvoltarii optime  a copiilor (De ex: Comisia Nationala de Preventie si Interventie Timpurie pentru Copii)

3.    Organizarea calitativă a serviciilor de colectare centralizata a datelor statistice despre dezvoltarea copiilor

4.  Crearea unei strategii naţionale de prevenţie, de monitorizare a dezvoltării timpurii, de servicii de abilitare, reabilitare şi de sprijinire a tuturor familiilor cu accent  pe colaborarea interdisciplinară a celor trei sectoare  şi pe asigurarea  bunăstării emoţionale a întregii familii.  

5. Organizarea calitativa a serviciilor de sănătate publică de prevenţie, de monitorizare a dezvoltării, de sănătate curativă, de educaţie, socială şi de protecţie a copiilor în special cu vârste între 0-3 ani dar şi până la 7 ani.

6. Crearea cadrului metodologic, legislativ şi profesional al Sistemului  Naţional de Intervenţie  Timpurie- bazat pe ştiinţa contemporană şi modele sustenabile şi eficiente din alte ţări cat si cele aflate in practica la ONG-uri din Romania.

7. Crearea  unei strategii de constientizare  la nivel politic si public  a  importantei dezvoltării precoce optime si a mentinerii bunăstării emoţionale a copilului şi a familiei asupra  sanatatii si a succesului pe tot parcursul vieţii atat la nivel individual cat si a intregii societati. 

Motivarea scurtă a cererii  

1.   Probleme organizatorice:  

·         În România lipsesc strategiile politice, metodele şi intervenţiile interinstituţionale, integrative,  preventive, terapeutice şi educationale specifice vârstei de 0-7 ani, iar serviciile de dezvoltare, reabilitare şi educaţie specială precoce existente sunt grav deficitare, acestea fiind asigurate doar prin intermediul câtorva ONG-uri.  

·         Lipseşte la nivel naţional screeningul general al tulburărilor de dezvoltare între 0-7 ani, monitorizarea continuă a circumstanţelor  şi a stării de dezvoltare  precoce.  

·         Calitatea şi organizarea serviciilor medicale publice si comunitare de bază (Asistenţa Medicală Comunitară), de medicină de familie şi de sănătate publică preventivă şi a celor specializate existente  este slabă.  

·         Lipsesc Serviciile Naţionale de Intervenţie (0-7 ani) şi de Educaţie Timpurie (0-3 ani)    

·         Nu există colaborare interinsituţională, organizată între cele trei ministere si furnizorii de servicii din diferite arii profesionale.  

·         Totodată educaţia incluzivă şi cea specială pentru copii peste 3 ani este dezorganizată, deficitară, disfuncţională.  

·         De asemenea, sprijinul social şi financiar al familiilor cu copii încadraţi într-un grad de handicap este profund insuficientă.

2.  Acestea se reflectă în:  

·          Lipsa cunoaşterii situaţiei reale şi a datelor reale referitoare la starea de sănătate şi de dezvoltare a copiilor preşcolari,  

·         Rata cea mai ridicată de mortalitate infantilă in UE

·         Numarul mare a copiilor nascuti cu boli genetice

·         Rata foarte ridicată a naşterilor premature (10-12/100 copii),    

·         Procentul mare de copii aflaţi în situații de risc, cu întârzieri de dezvoltare, dizabilități și dezvoltare atipică, estimată la 20% dintre toţi copiii, de la naștere până la vârsta de 7 ani,  

·         Procentul  mare de copii cu probleme de dezvoltare identificate târziu, după vârsta de 5-6 ani

·        Procentul  mare de abandon scolar la copii cu dizabilitati, sau din mediu social defavorizat  

3.    În consecinţă:  

·         Sugarii și copiii mici cu întârzieri sau  tulburări de dezvoltare, cât si cei aflaţi în risc de dezvoltare atipică din cauza circumstanţelor defavorizante, nu primesc sprijinul necesar care le-ar permite să dobândească abilități critice de funcţionare pentru a deveni membri productivi ai societăţii.  

·         Lipsa  serviciilor de intervenţie timpurie duce mai târziu la intervenţii sociale  si servicii de educație specială costisitoare și mult mai puţin eficiente, deoarece copiii afectaţi începând de vârsta şcolară au şanse mult mai scăzute de integrare.  

·         Nu sunt respectate drepturile de bază ale tuturor copiilor la dezvoltare cât mai sănătoasă şi la educaţie  

·         Nu sunt respectate drepturile copiilor cu dizabilităţi, cu cerinţe educaţionale speciale, sau aflate în risc de dezvoltare atipică din cauza circumstanţelor, la servicii de abilitare, reabilitare, educaţionale şi de sprijin (Convenţia ONU pentru Drepturile Copilului şi pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi)

Intervenţia timpurie la copii stă la baza dezvoltării optime a sănătăţii fizice, mentale şi emoţionale, a integrării şi participării în societate cât şi a reuşitei  pe tot parcursul vieţii.

Beneficiarii programului de intervenţie si educatie timpurie incluzivă sau specială în copilărie au o mult mai bună şansă de avea o copilărie fericită și de a deveni membri productivi ai societăţii atunci când devin adulți. Prin faptul că nu furnizează servicii de intervenţie şi educaţie timpurie, educaţia incluzivă şi cea specială nu este organizată în mod corespunzător,  România,  nu numai că pune în pericol în mare măsură șansele acestor copii să ducă o viață cât mai apropiată de cea tipica dar, de asemenea, determină contribuabilii români să plătească milioane de lei mai târziu, pentru a remedia, trata și pentru a oferi servicii de protecție socială!

Miercurea Ciuc, la 06 septembrie 2018  

CU STIMĂ, în numele tuturor semnatarilor,

Sógor Enikő, Asociaţia Prosperitas Vitae, preşedinte 


Sógor Enikő, Asociația Prosperitas Vitae    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Sógor Enikő, Asociația Prosperitas Vitae să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...