Și fauna țării are nevoie de grija autorităților! Nu neglijați animalele sălbatice!

CĂTRE                        

 Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor  

În atenția domnului Ministru Costel Alexe  

  Subscrisele Asociațiile de Vânătoare având în vedere  starea de fapt provocată de pandemia generată de virusul COVID 19 și Pesta porcină africană  prin prezenta                                                                  PETIȚIE

Vă solicităm să analizați și să dispuneți măsurile în urma prezentării către domnia voastră a următoarelor motive temeinice:   Asociațiile de vânătoare au preluat în gestiune fondurile cinegetice, asigurând potrivit  contractelor de gestionare, dezvoltarea durabilă a fondului cinegetic al României, care constituie bun de interes național și internațional. Fondul cinegetic național este constituit din multitudinea proprietăților, biotopului și din obiectul principal al profesiei și al gestiunii încredințate - speciile menționate în anexele nr. 1 și nr. 2 din Legea nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare.   Potrivit necesităților profesional definite în contractele de gestionare, gestionarii de fonduri cinegetice sunt obligați să asigure hrană suplimentară speciilor de vânat existente în fondul încredințat pentru gestionare, așa cum rezultă și din Studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului  întocmite pentru fiecare fond cinegetic întocmite conform normelor Ordinului 478 din 16.10.2002. De asemenea, potrivit art. 18 din Legea nr. 407/2006, gestionarii faunei cinegetice suntem obligați să asigurăm paza fiecărui fond cu minim un paznic de vânătoare cu normă întreagă. Potrivit OM nr. 1115/2015 trebuie să asigurăm gestionarea fondurilor și coordonarea acțiunilor de vânătoare cu personal de specialitate, angajat cu contract de muncă de 8 ore/zi. În condiția în care potrivit Legii 407din 2006 art 2. ”Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes naţional şi international”, *al cărui proprietar este însuși Statul Român, în situația în care acțiunile de vânătoare generatoare de fonduri  sunt interzise în perioada pandemiei, iar apariția Pestei porcine africane a cauzat daune ireparabile pe perioade neprevizibile în momentul de față, dar și pentru faptul că din cotizațiile membrilor vânători al asociațiilor de vânătoare nu se pot asigura toate cheltuielile pentru gestionarea durabilă a vânatului, vă solicităm să analizați următoarele propuneri:   -   diminuarea plății  tarifelor de gestionare pentru fondurile cinegetice cu procentul aferent  perioadei restricțiilor;

-  susținerea materială a unui sprijin financiar, accesibil prin proiecte eligibile gen „Life for wildlife” pentru asociații gestionare  în vederea achiziționarii hranei complementare al speciilor de interes cinegetic (din care cele protejate nu dezvoltă decât cheltuieli bănești ce asigură condițiile de supraviețuire al lor, în special pe perioada fără vegetație), respectiv eliminarea totală a contribuțiilor la FONDUL DE MEDIU,  din care contrar proprietarilor de autorurisme noi, fauna cinegetică de la constituirea ei și până în prezent  nu a beneficiat deloc ; -vă solicităm  să analizați oportunitatea aprobării unui număr de intervenție la speciile protejate, având în vedre creșterea mare a numărului de exemplare în raport cu efectivul optim stabilit pentru fiecare fond în parte. Facem precizarea că în sezonul 2019-2020 au fost omorâți de urși, pâna la data prezentei petiții, un număr de 8 persoane. Nu putem crede  că statul român acordă o mai mare importanță speciei  decât cetățenilor ei , al căror siguranță este asigurată prin Constituție. Dealtfel acordarea de cote de prevenție sunt legiferate prin Legea 13/2020, nefiind respectate nici acestea. -Întrucât: Autoritatea Centrală care răspunde de silvicultură Nu își exercită atribuțiile de Administrator conform Legislației în vigoare, în speță ; fără respectarea normelor Ordinului 478 din 16.10.2002., potrivit căreia gestionarii  își desfășoară activitatea conform Studiilor de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului  întocmite pentru fiecare fond cinegetic -   -Potrivit Legii nr 407/2006 art 1. lit k) dreptul de vânâtoare este al statului Român, iar conform litera  a) administrator - autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice -este ministerul condus în momentul de față de domnia voastră, iar noi gestionarii am închiriat prin contractele de gestionare un drept de la Statul Român  - dreptul de vânătoare – în care ne am asumat anumite răpspunderi și obligații. Constatăm însă și faptul că prin nerespectarea legislației în vigoare partea contractoare nu respectă condițiile impuse contractului, astfel în mod reprobabil se încalcă contractul atât în dauna contractantelor asociații cât și în dauna faunei cinegetice al cărei proprietar este Statul Român, reprezentat în acest contract de ministerul condus de Dvs. Este evident faptul că  prin efectul legii NU putem exercita în mod independent gestionarea speciilor de interes cinegetic din fauna țării, respectiv, că partea contractoare are atribuții în reglementarea activității, în acest fel părțile nu sunt egale în influența lor pe domeniul comun de activitate. Totuși, considerăm  ca  noi contractanții, deși suntem entități de drept privat în realizarea  condițiilor politicii cinegetice și a celor impuse de prevederile contractului, avem dreptul să fim consultați în calitate de gestionari al unor valori inestimabile din proprietatea statului, înainte de deciziile unilaterale ale administratorului. Din păcate lipsa acestui lucru se regăsește nu numai în calitatea profesională al reglementărilor dar  în prezent și în efectele acestora.

Credeți că este în regulă ca în momentul de față să nu avem responsabili prin efectul legii tocmai pentru speciile pe care le numim protejate, și să nu cunoaștem  evoluția populațională a unor specii emblematice cum sunt: Cocoșul de munte, ursul, lupul, capra neagră, râsul, castorul, pisica sălbatică ??? Pentru că în momentul de față nu aveți nici măcar evaluări cu privire la populațiile acestora. Este posibil ca mii de animale sălbatice să fie ucise pe șosele fără ca Dvs, în calitate de administrator să luați vreo măsură, să vă constituiți parte civilă în calitate de păgubit? E vorba de milioane de euro... 

Credeți că va funcționa natura pe jumătate gestionată pe jumătate abandonată? Credeți că  litera  legii poate asigura viitorul speciilor? Conform Legii 4087din 2006 actualizată și republicată , art 3” Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calității populațiilor faunei de interes cinegetic, cercetării științifice, precum și în scop didactic sau recreativ-sportiv. De ce nu se aplică în politica cinegetică aceste principii? Dacă conform anchetei avocatului poporului mistreții, șacalii sau vulpile sunt o amenințare la siguranța și sănătatea cetățenilor , de ce nu se aplică aceste măsuri și la urși și lupi?? http://www.avp.ro/recomandari2019/recomandare52_2019.pdf -Aceste deficiențe, în concepția nostră pot fi reparate prin modificarea radicală a managementului cinegetic din partea administratorului prin încredințarea gestionării tuturor speciilor de interes cinegetic gestionarilor cu responsabilități. Cu modificarea  contractelor de gestionare prin prevederea  unor condiții  de aport financiar mai consistent din punct de vedere al contribuției părților, în folosul faunei cinegetice. În concret gestionarul renunță la un procent din încasările din vânătoare în favoarea proprietarului, în vederea constituirii unor fonduri de cercetare cinegetică și ecologică, prin plata unui procent stabilit din tarifele de recoltare a speciilor. Totodată proprietarul faunei cinegetice susține financiar activitatea gestionarului în vederea evitării incapacității de funcționare din motive financiare, prin susținerea materială din fonduri accesibile cu proiecte pentru achiziția de hrană complementară, a repopulărilor speciilor autothone și celor aprobate conform legislației. Acest raport mai strâns între administrator și gestionar ar ajuta continuitatea pe perioadele dificile cum este și cea de față. Considerăm că Dvs ca cel mai înalt funcționar al autorității centrale care răspunde de domeniul silviculturii și cinegeticii sunteți o persoană responsabilă și conștient de faptul că economia vânatului a avut un rol important în dezvoltarea României, în promovarea imaginii economice și politice a statului român, statut pe pe care aveți menirea să o conservați și să o susțineți cu toate mijloacele pe care le aveți.. Avem interesul comun să conștientizăm ca cele introduse prin Legea nr 2 din 11.01.2016 în  prevederile Legii siguranței naționale cu nr  53 din 2016 Cap.I art 3 lit m  ” acțiunile sau inacțiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic și piscicol, apelor și altor asemenea resurse, precum și monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecințe la nivel național sau regional sunt într-adevăr în asentimentul tuturor cetățenilor români și responsabilitatea tuturor care au atribuții de reglementare, monitorizare , administrație și implementare în acest domeniu.   Avem speranța ca în urma demersurilor noastre se vor lua măsuri care să contribuie la dezvoltarea durabilă a faunei României, a tradițiilor vânătorești în România.  

Cu deosebită considerație,

Ing Rancz Sandor AVPS Fux Nyires

Ing Benedek Barna A.V. Pro Silva


Benedek Barna, A. V. Pro Silva    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Benedek Barna, A. V. Pro Silva să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook