Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#30343 JUSTITIA TREBUIE SA-SI FACA DATORIA, JOS LABELE DE PE OLTCHIM SI ARPECHIM!!!

2014-12-05 10:45

#30342:
- ACUM A VENIT GUVERNUL IN RAMNICU VALCEA la mort - Re: Re: JUSTITIA TREBUIE SA-SI FACA DATORIA, JOS LABELE DE PE OLTCHIM SI ARPECHIM!!!
 

Convenţia instituie obligaţia pentru statele care ratifică documentul internaţional de a plasa creanţele salariaţilor la un rang de privilegiu superior majorităţii celorlalte creanţe privilegiate şi, cu prioritate, înaintea creanţelor statului.

Aceste obligatii au fost transpuse in CODUL MUNCII, in CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL NATIONL, IN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE OLTCHIM SI IN LEGEA INSOLVENTEI.

Regimul juridic aplicabil creanţelor salariale potrivit dispoziţiilor Convenţiei OIM nr. 173 (1992)

a) Fiind mai cuprinzătoare decât instrumentele corespondente ale Uniunii Europene, Convenţia nr. 173 (1992) se aplică tuturor lucrătorilor salariaţi şi tuturor ramurilor de activitate.

b) Pot fi excluse din sfera de aplicare anumite categorii determinate de lucrători, în special agenţii publici, datorită naturii specifice a relaţiei lor de muncă sau dacă acestora li se acordă alte garanţii de natură să le oferă o protecţie echivalentă cu cea instituită de termenii Convenţiei OIM (art. 4 pct. 2).

c) Convenţia reglementează ambele modalităţi de realizare a protecţiei salariaţilor cu privire la creanţele acestora asupra angajatorului – în caz de insolvabilitate – respectiv:
• instituirea unui privilegiu cu privire la creanţele salariaţilor;
• constituirea unei instituţii de garantare a creanţelor salariaţilor.

Astfel: În cazul protecţiei creanţelor salariale pe calea unui privilegiu se urmăreşte ca plata să se realizeze cu prioritate din activele angajatorului insolvabil, înaintea oricăror alţi creditori ai acestuia.

Rezultă că, prevederile Convenţiei acordă creanţelor salariale calitatea de creanţe privilegiate, instituind astfel o ordine de priorităţi cu privire la plata acestora.

Convenţia cuprinde o enumerare enunţiativă a creanţelor salariale ce vor fi acoperite de către angajator având caracter de creanţe privilegiate, corespunzătoare:
• salariilor aferente unei perioade determinate, ce nu poate fi mai mică de 3 luni, anterioare momentului intervenţiei insolvabilităţii sau încetării raportului de muncă;
• concediilor plătite datorate ca rezultat al muncii efectuate în cursul anului în care a intervenit insolvabilitatea sau încetarea raportului de muncă precum şi anului precedent;
• sumelor datorate pentru alte concedii plătite aferente unei perioade determinate, ce nu poate fi mai mică de 3 luni, anterioare momentului intervenţiei insolvabilităţii sau încetării raportului de muncă;
• indemnizaţiilor datorate salariaţilor cu prilejul încetării raportului de muncă.

În scopul asigurării unui nivel minim de protecţie a salariaţilor, Convenţia recunoaşte posibilitatea de a limita sfera privilegiului creanţelor salariaţilor la o sumă prescrisă care, însă, nu trebuie să fie inferioară unui prag acceptabil din punct de vedere social.

În acelaşi sens, Convenţia instituie obligaţia pentru statele care ratifică documentul internaţional de a plasa creanţele salariaţilor la un rang de privilegiu superior majorităţii celorlalte creanţe privilegiate şi, cu prioritate, înaintea creanţelor statului.

Raspunsuri


Musafir

#30344 Regimul juridic aplicabil creanţelor salariale potrivit dispoziţiilor Convenţiei OIM nr. 173 (1992)

2014-12-05 11:01:31

#30343: - Convenţia instituie obligaţia pentru statele care ratifică documentul internaţional de a plasa creanţele salariaţilor la un rang de privilegiu superior majorităţii celorlalte creanţe privilegiate şi, cu prioritate, înaintea creanţelor statului.

Aceste obligatii au fost transpuse in CODUL MUNCII, in CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL NATIONL, IN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE OLTCHIM SI IN LEGEA INSOLVENTEI.

- Codul muncii, respectiv: art. 156 („salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului”);

- Legea nr. 85/2006 : art. 123 din Lege şi anume:
   - taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în derularea procedurii;
   - creanţele izvorâte din raporturile de muncă;
   - creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de instituţiile de credit după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii;
  - creanţele bugetare;
 - creanţele reprezentând sume datorate de către debitor unor terţi, în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;
 - creanţele reprezentând sume stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;
  - creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii; alte creanţe chirografare; precum şi creanţele subordonate.

La OLTCHIM s-a procedat altfel: intai au fost achitate creanţele bugetare (impozite, CAS, CASS, somaj, pilonul II de pensii, etc.) iar creanţele izvorâte din raporturile de muncă astepata.