Apel pentru Schimbare Adevărată!


Musafir

/ #1570 Alt partid care poate salva Romania

2012-03-26 19:55

Programul PNC (PARTIDULUI NAŢIONAL CREŞTIN)

Vă prezint o primă versiune parţială a Programului Politic al PARTIDULUI NAŢIONAL CREŞTIN, partidul dezrobirii naţionale, urmând ca pe parcurs să vă supun atenţiei şi celelalte fragmente, până la versiunea finală.

Introducere

Trăim vremuri de restrişte. România actuală este un stat ce pluteşte în derivă, fără o direcţie, fără un scop, fără un proiect naţional care să coaguleze energiile creatoare şi resursele naţiunii. La peste două decenii de la căderea comunismului nimic nu pare a se fi schimbat în bine în România, din contră: neamul românesc s-a diminuat simţitor, proces ce se va accentua în viitor, potrivit prognozelor demografice; a crescut prăpastia între pătura privilegiată şi majoritatea românilor, astfel că putem vorbi de o polarizare socială excesivă, fără existenţa unei clase de mijloc; corupţia a atins cote inimaginabile; infracţionalitatea a luat amploare şi a căpătat noi forme de manifestare; economia românească e practic inexistentă; învăţământul scoate analfabeţi pe bandă rulantă; povara îndatorării la organismele financiare şi bancare internaţionale apasă nu numai pe umerii generaţiilor actuale, ci şi pe cei ai generaţiilor viitoare; sistemul de sănătate e la pământ; capacitatea de apărare a ţării e substanţial diminuată, în ciuda apartenenţei la organizaţia nord-atlantică, al cărei statut nu obligă cu nimic celelalte state membre să sară în ajutorul altui membru NATO dacă este atacat; dintr-un popor creştin şi aşezat , românii au devenit o populaţie fără identitatea naţională, fără speranţă şi opţiuni pentru viitor.

Prezentate drept marile obiective şi realizări naţionale ale clasei politice post-decembriste, aderarea la Uniunea Europeană şi NATO nu numai că nu au adus poporului român prosperitatea, bunăstarea, prestigiul şi siguranţa mult promise, ci mai mult l-au sărăcit atât material, cât şi spiritual şi biologic, în timp ce pe plan extern România e o ţară tot mai dispreţuită şi singură. Sacrificiile făcute de români pentru integrarea în aceste organizaţii globaliste s-au dovedit în mare parte nu numai inutile, ci şi extrem de păguboase, atât Uniunea Europeană, cât şi Organizaţia Nord-Atlantică aflându-se astăzi în pragul destrămării, fiind o chestiune de timp până ce vor dispărea. Şi cu toate acestea, guvernanţii şi-au fixat drept obiective principale aderarea la Spaţiul Shangen şi adoptarea monedei euro.

Identitatea Partidului Naţional Creştin

În contextul deznaţionalizării şi descreştinării poporului roman, cât şi al riscului dispariţiei statului român unitar, naţional, suveran, independent şi indivizibil, se impunea apariţia unei noi formaţiuni politice naţional-creştine care să fie conectată la realităţile româneşti şi internaţionale şi care să răspundă noilor provocări lansate de forţele antihristice care tind să înrobească şi să distrugă lumea.

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN s-a născut din lacrimi şi disperare, dar cu multă credinţă şi speranţă pentru un viitor luminos al neamului românesc.

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN se situează programatic la dreapta spectrului politic, fiind o formaţiune politică creştină, naţionalistă, conservatoare, pragmatică, populară şi vizionară.

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN pune în prim-planul activităţii sale politice jertfa pentru Dumnezeu şi Biserica Lui, pentru neamul românesc şi România Mare.

Cui ne adresăm?

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN se adresează tuturor românilor preocupaţi de prezentul, dar mai ales de viitorul ţării noastre, de mântuirea lor personală, de clădirea unei societăţi mai bune şi mai dreapte. Îi aşteptăm să vină alături de noi pe românul cinstit şi drept, pe întreprinzătorul onest şi inventiv, pe tânărul studios şi patriot, pe bătrânul sfătos şi înţelept, pe ţăranul şi muncitorul harnic, pe intelectualul şi teologul creştin, pe românul din diaspora care vorbeşte, gândeşte şi simte româneşte, pe toţi aceia pentru care România nu reprezintă o ţară de tranzit, ci acasă. Nu excludem pe nimeni din cei care doresc să fie de partea binelui, adevărului şi dreptăţii, şi care vor să-şi aducă contribuţia şi să fie martori la ridicarea României.

Scopul principal al Partidului Naţional Creştin

Obiectivul principal al PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN este transformarea României într-o superputere creştină, care să poată influenţa mersul lumii nu prin forţa armelor sau maşinaţii conspiraţioniste, ci prin moralitate şi spiritualitate, dreptate şi adevăr, credinţă şi curaj, echilibru şi înţelepciune. PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN nu intenţionează să transforme România într-un nou imperiu colonial, ci să facă din acest pământ sacru central lumii creştine, în jurul căruia să se strângă naţiunile debarasate de materialism, ateism şi satanism. PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN îşi propune să metamorfozeze România într-o forţa hristică capabilă să cucerească lumea cu ajutorul puterii Cuvântului, fermităţii Adevărului, Dragostei nefăţarnice şi Crucii de viaţă făcătoare.

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN e de părere că poporul român îşi merită locul de frunte între popoarele lumii, îndreptăţiţi fiind de graiul nostru strămoşesc, ce descinde direct din limba comună a rasei albe, de obiceiurile şi tradiţiile noastre sănătoase, de credinţa şi filosofia noastră de viaţă, de aportul neamului nostru, a cărui origini se pierde în negura veacurilor, la istoria, cultura şi civilizaţia omenirii. PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN consideră că a venit vremea ca România să dicteze direcţiile de evoluţie ale umanităţii potrivit concepţiilor sale creştine despre lume şi viaţă. PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN e de părere că misiunea României în lume constă în renaşterea spirituală a omenirii în Duh hristic. Iar pentru împlinirea acestui deziderat, PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN îşi asumă rolul, împreună cu Biserica Ortodoxă Română, de revitalizare a Creştinismului, de renaştere morală şi duhovnicească a poporului român dreptmăritor, supus în ultimele două decenii unui proces samavolnic de descreştinare şi deznaţionalizare de către forţele antihristice interne şi externe, după ce vreme de peste patru decenii a suferit stăpânirea atee a comunismului, care s-a dovedit în cele din urmă mai puţin distructivă pentru fiinţa naţională decât perioada post-decembristă a demoncraţiei – pervertirea demonică a democraţiei.

Viziunea Partidului Naţional Creştin

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN doreşte să prezinte românilor o altă Românie, o altă viziune a României de mâine, un alt proiect naţional al României, şi pentru asta îşi fixează drept unul dintre obiectivele sale scoaterea la suprafaţă a României profunde, pusă în umbră de România politicienilor incompetenţi, trădători şi mafioţi.

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN propune cetăţenilor patriei noastre o Românie divină, o Românie morală şi spiritualizată, o Românie înduhovnicită, o Românie ca o Icoană, o Românie creştină.

PARTIDUL NAŢIONAL CREŞTIN intenţionează să facă din România Noul Canaan, patria fiilor lui Dumnzeu cel Viu, ţara în care popoarele lumii să se închine în Duh şi-n Adevăr Unicului Dumnezeu, întreit în persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, un loc de pelerinaj al celor însetaţi de Lumină, un tărâm de basm, o ţarină sfântă.