Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S. OLTCHIM!!!!!!!!! UPDATE:NU SCAPA NIMENI OLTCHIM!

/ #3 Fiscul a scos la licitatie un imobil al Sindicatului Liber Oltchim

2016-02-22 16:56

Fiscul a scos la licitatie un imobil al Sindicatului Liber Oltchim

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea va organiza, în temeiul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în data de 1 martie 2016, prima licitaţie publică pentru vânzarea proprietăţii imobiliare care aparţine debitorului Sindicatul Liber din cadrul SC Oltchim SA, în dosarul de executare nr. 38. Se va vinde la licitaţie o clădire în suprafaţă de 203,62 mp, compusă din parter - 82,12 mp, etaj - 82,12 mp şi mansardă - 39,38 mp, construită din beton armat şi cărămidă în anul 1998, situată în comuna Dăeşti, sat Fedeleşoiu, judeţul Vâlcea. Clădirea se află pe terenul proprietate a SC Oltchim SA. Această construcţie are utilitate de casă de vacanţă şi nu este intabulată în cartea funciară, dar este amplasată pe terenul înscris în cartea funciara nr. 791 a unităţii administrativ-teritoriale Dăeşti, sub nr. cadastral 933. Preţul de pornire a licitaţiei este de 142.700 de lei (fără TVA). Finanţele Publice invită pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Operaţiunile de vânzare intră sub incidenţa art. 292 din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, din punct de vedere al TVA. Intabularea, respectiv toate costurile referitoare la această operaţiune cad în sarcina cumpărătorului. Cei interesaţi de cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie, 29 februarie 2016, ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de şomaj şi bugetul asigurărilor de sănătate. De asemenea, ofertanţii trebuie să depună dovada achitării taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA) în contul AJFP Vâlcea (răspunderea creditării contului indicat până la data ţinerii licitaţiei cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanţilor). Ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub formă de scrisori de garanţie bancară. Se poate depune împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentică), pentru persoanele juridice - copie a certificatului unic de înregistrare eliberat de ORC Vâlcea, iar pentru persoanele fizice - copie a actului de identitate, precum şi declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică că nu este persoana interpusă a debitorilor. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pe baza documentelor solicitate, ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie, la locul fixat în acest scop.

http://www.impactreal.ro/2016022221334/Fiscul