Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

BREAKING NEWS OLTCHIM:

/ #34565 Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

2015-02-24 20:55

Ordonanta de urgenta nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa

CAPITOLUL V
Drepturile si obligaiile profesionale ale practicienilor în insolvena
Art. 38. - (1) Practicienii în insolvena au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub
forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaie a acestora.
(2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta
gradul de complexitate a activitaii depuse:
a) numarul de salariai ai debitorului;
b) riscul privind conflictele de munca;
c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani;
d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor;
e) valoarea creanelor, numarul debitorilor;
f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant si,
respectiv, de pârât;
g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii;
h) natura activelor, atractivitatea pe piaa, riscurile legate de conservarea lor;
i) nivelul de lichiditai aflate la dispoziia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniiale de
lichidare.
(3) Depunerea sau acceptarea de catre practicianul în insolvena, în mod repetat, a unei oferte de
onorariu care nu ine seama de prevederile alin. (2) constituie concurena neloiala si se sancioneaza
conform prevederilor art. 40.
(4) Onorariul provizoriu pentru perioada de observaie este stabilit de judecatorul-sindic la
deschiderea procedurii de insolvena, în temeiul criteriilor prevazute la alin. (2). Acesta va putea fi
modificat de adunarea creditorilor care va ine seama în mod obligatoriu de prevederile alin. (2).
(5) Plata onorariilor practicienilor în insolvena - administratori judiciari sau lichidatori ori a
cheltuielilor de procedura se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor si
standardelor de cost ce se vor stabili de catre Adunarea reprezentanilor permaneni a UNPIR.
Art. 39. - (1) Atunci când practicianul în insolvena considera necesar, organele de poliie,
jandarmerie sau ali ageni ai forei publice, dupa caz, îi acorda concursul la îndeplinirea efectiva a
atribuiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecatorul-sindic.
(2) Expertizele dispuse de organul de urmarire penala ori de instana de judecata în cazurile privind
desfasurarea unor activitai de genul celor prevazute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciara
sau lichidare, sunt efectuate de catre practicieni în insolvena definitivi si compatibili

(3) UNPIR va proceda la întocmirea listei cu practicienii definitivi si compatibili care au dreptul de a
întocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica
instanelor de judecata.
Art. 40. - În exerciiul atribuiilor sale practicianul în insolvena se abine de la orice fapta de
concurena neloiala si de la orice practica anticoncureniala, astfel cum sunt prevazute acestea în
Statut si în Codul de etica profesionala, sub sanciunea suspendarii sau excluderii din profesie.
Art. 41. - (1) Atribuiile legale ale practicianului în insolvena, precum si cele stabilite exclusiv în
sarcina sa de judecatorulsindic în procedurile de insolvena nu pot fi exercitate prin reprezentare.
(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate
numai de persoane care au calitatea de practician în insolvena compatibil.
(3) Practicianul în insolvena poate fi totusi asistat de avocat în exerciiul acestor atribuii si poate da
mandat de reprezentare, în condiiile legii, pentru încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori
procesuale ce nu presupun exerciiul atribuiilor exclusive ale practicianului în insolvena.
(4) Sunt atribuii exclusive ale practicianului în insolvena:
a) notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creane, formularea contestaiilor la declaraiile de
creana;
b) convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, acionarilor sau asociailor ori ale membrilor
debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atribuii în sarcina altor persoane;
c) vânzarea bunurilor din averea debitorului, precum si orice proceduri aferente acestora;
d) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, în condiiile si în termenele prevazute
de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) supravegherea operaiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f) conducerea, integrala sau în parte, a activitaii debitorului, atunci când legea sau judecatorulsindic
fixeaza aceasta sarcina practicianului în insolvena;
g) încheierea de tranzacii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renunarea la garanii
reale, în condiiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare;
i) semnarea bilanului de lichidare;
j) introducerea de aciuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna
creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operaiunilor comerciale încheiate de
debitor si a constituirii de garanii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
k) elaborarea si susinerea rapoartelor periodice în procedura insolvenei;
l) elaborarea de expertize privind activitai cuprinse în procedurile de insolvena, la cererea
judecatorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmarire penala.
(5) În cazul societailor profesionale, raspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine
administratorilor acestora si se sancioneaza potrivit prevederilor Statutului.