Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #26211 Re: Re: Re: Creantele salariale in cazul insolventei angajatorului

2014-09-10 08:28

http://www.scribd.com/

abcdef abcdef

Procedura simplificata

Legea 85/2006 a imbunatatit legislatia din domeniu, creditorii nu mai trebuie sa demonstreze insolvabilitatea debitorului, ci practic aceasta stare se prezuma, debitorul fiind cel care trebuie sa probeze ca este solvabil si stabil din punct de vedere economic. Totusi, spre deosebire de tarile occidentale, in Romania in continuare o procedura de lichidare poate dura pana la cinci ani, spre deosebire de sase luni, cat ar fi normal. Cu toate acestea, timpul necesar incheierii procedurii de faliment ar putea fi redus potrivit noii legislatii. Se poate opta pentru o procedura simplificata prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile.

Procedura simplificata prevazuta de aceasta lege se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care sunt fie comercianti persoane fizice, actionand individual, fie asociatii familiale. Si comerciantii persoane juridice care nu detin niciun bun in patrimoniul lor, ale caror acte constitutive sau documente contabile nu pot fi gasite, cu administrator „disparut” sau al caror sediu nu mai exista sau nu corespunde adresei din Registrul Comertului, intra sub incidenta procedurii simplificate.La fel si debitorii care nu au prezentat documentele necesare in termenul prevazut de lege, societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive sau debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de lege.

Model cerere de deschidere a procedurii insolventei

DOMNULE JUDECATOR SINDIC,

Subscrisa ______________________________________________,   cu   sediul   social   in  ______, str.   ___________________, nr.   __, judetul/sectorul   __, numar
de ordine in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul asociatiilor si fundatiilor/alte registre   ___, Cod unic de inregistrare/Cod de identificare fiscala    _______, Cont bancar nr.    ___, deschis la    __, tel./fax  _______ ___, legal reprezentata prin     , in calitate de creditor4,
formuleaza prezenta:

 

Cerere de deschidere a procedurii insolventei

 

impotriva  debitorului          _____,  cu  domiciliul/sediul social in   ___, str.    ________________, nr.   , judetul/sectorul   _______, numar  de  ordine  in  registrul  comertului/registrul  societatilor  agricole/registrul  asociatiilor  si fundatiilor/alte registre    __________, Cod unic de inregistrare/Cod de identificare fiscala
  , Cont bancar nr.   _______, deschis la   ______________________, tel./fax    ______, solicitandu-va sa dispuneti:

1. deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului mai sus nominalizat;
2. admiterea creantei noastre certe, lichide si exigibile in cuantum de   _______, reprezentand
  __, conform   _____;
3. inregistrarea creantei noastre certe lichide si exigibile in cuantum de   in tabelul definitiv al creantelor contra debitorului mai sus nominalizat;

4. obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele

 

MOTIVE:

In fapt, debitorul   ______se afla in stare de insolventa, situatie confirmata si de    .

In drept, creditorul invoca prevederile art. 31 si urm. din Legea privind procedura insolventei nr. 85/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21.04.2006, cu com- pletarile si modificarile ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
In subsidiar, se invoca   _________.

In sustinerea prezentei cereri, creditorul intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, interogatoriul debitoarei, (eventual) expertiza judiciara contabila, precum si de orice alte probe a caror necesitate va rezulta pe parcursul dezbaterilor.

In concluzie, avand in vedere motivele de fapt si de drept mai sus invocate, creditorul solicita admiterea prezentei cereri, astfel cum aceasta a fost formulata, judecatorul sindic urmand a dispune, in  consecinta,  deschiderea  procedurii  insolventei  impotriva  debitorului     _, admiterea creantei certe, lichide si exigibile, in cuantum de   ______________, reprezentand
  _, si inscrierea acesteia in tabelul definitiv al creantelor contra debitorului, cu cheltuieli de judecata.

Redactata si semnata astazi,   ______, in  __exemplare, la care s-au anexat copii certificate pen- tru conformitate de pe inscrisurile mentionate in cuprinsul cererii, timbre judiciare in cuantum de ___  lei,  precum  si  dovada  achitarii  taxei  judiciare  de  timbru  legal  datorate,  in  cuantum  de ________  lei.

 

numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei care a formulat cererea)


 ___________________________________________
(semnatura reprezentant legal al persoanei care a formulat cererea si stampila)


DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI _________ 

 

 

S.C. OLTCHIM S.A Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective