Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #26205 Studiu de caz: Drepturile angajatilor in cazul unui angajator in insolventa

2014-09-10 08:05

http://legislatiamuncii.manager.ro/

O societate in insolventa poate reusi in unele cazuri sa se redreseze si sa isi achite cu succes datoriile acumulate. Exista insa si cazurile in care, odata cu deschiderea procedurii generale de insolventa, se trece la acordarea de plati compensatorii catre angajati. Acest aspect constituie insa subiectul unei dezbateri mai largi cu privire la drepturile de care beneficiaza angajatii prin CCM intr-o astfel de situatie, precum si referitor la relatiile pe care le poate pastra societatea cu cei responsabili de administrare (in cazul in care exista, de exemplu, un alt administrator special).Asa cum prevede Legea 85/2006, in urma deschiderii procedurii de insolventa, se trece la ridicarea dreptului de administrare al debitorului constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea (in cazul in care acesta nu si-a declarat,  in conditiile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, dupa caz, art. 33 alin. (6), intentia de reorganizare).

Prin urmare, impreuna cu ridicarea dreptului de administrare, survine si incetarea dreptului de exercitare a functiei, caz in care societatea revine in grija administratorului judiciar. In cazul in care dreptul de admininstrare nu a fost ridicat, persoana care administra societatea isi poate exercita in continuare functia, insa numai sub supravegherea administratorului judiciar.

Cu privire la drepturile salariale cuvenite angajatilor, se mentioneaza ca acestea sunt considerate  creante salariale deoarece survin din raporturi de munca. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator. Este prevazut in acest caz, prin art. 64 alin. (1) din Legea 85/2006, ca toti creditorii ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii; cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului. Administratorul judiciar este astfel obligat sa inregistreze din oficiu in tabelul creditorilor creantele salariale in cuantumul regasit in documentatia contabila a societatii debitoare.

Potrivit Legii  200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, se asigura din Fondul de garantare plata creantelor  salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti in continuare angajatori in stare de insolventa.

Astfel, din resursele Fondului de garantare vor fi suportate salariile restante (salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri), compensatiile banesti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihna neefectuat de salariati, dar numai pentru maximum un an de munca, platile compensatorii restante, in cuantumul stabilit in contractul colectiv de munca si/sau in contractul individual de munca, in cazul incetarii raporturilor de munca, compensatiile restante pe care angajatorii au obligatia de a le plati, potrivit contractului colectiv de munca si/sau contractului individual de munca, in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale, precum si indemnizatiile restante, pe care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a le plati pe durata intreruperii temporare a activitatii.

In acelasi timp, suma totala a creantelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depasi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat. Procedura de stabilire a cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor si efectuarea platii acestora se inscrie in responsabilitatea agentiilor teritoriale, la cererea scrisa a administratorului sau lichidatorului angajatorului in stare de insolventa.

Daca drepturile prevazute in contractul colectiv de munca nu sunt inscrise in tabelul creantelor de catre administratorul judiciar, salariatii se pot adresa instantei de judecata urmand ca aceasta sa analizeze drepturile salariatilor la plati compensatorii, sporuri, tichete de masa si altele prevazute in contractul colectiv de munca.

In baza art. 86 alin. (1) din Legea 85/2006, contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. In concluzie, administratorul judiciar are dreptul sa denunte contractul colectiv de munca, situatie in care de la data denuntarii, contractul nu isi mai produce efectele.