Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #24770 CET-ul, aflat în pericol de a intra în insolvenţă

2014-07-29 20:44

http://www.viatavalcii.ro/index.php/component/content/article/51-slide/29148-cet-ul-aflat-in-pericol-de-a-intra-in-insolven.html

Consilierii judeţeni s-au întâlnit, în sfârşit, în şedinţă extraordinară, ieri dimineaţă, pentru a-şi da acordul de principiu în vederea transferul unor active din cadrul Exploatării Miniere Berbeşti - Alunu aparţinând Complexului Energetic “Oltenia’’ S.A. către Societatea Comercială “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea. Aşa cum au promis, având un proiect de hotărâre scris, o expunere de motive şi posibilitatea de a pune întrebări la concret, consilierii PDL, PNL, dar şi cei ai UNPR au aprobat acordul de principiu, astfel încât preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea, să facă demersurile necesare în vederea preluării minelor de la Berbeşti – Alunu de către CET Govora.

Povestea datoriilor CET Govora

Pornind de la o descriere a societăţii CET Govora, în expunerea de motive, Executivul Consiliului Judeţean Vâlcea trece în revistă succint relaţiile acesteia cu fosta Societatea Naţională a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu („SNLO”), actualmente Complexul Energetic Oltenia: „S.C. CET Govora S.A. are un capital social subscris şi vărsat în valoare de 51.684.111,75 lei, reprezentând contravaloarea a 9.920.175 acţiuni, capital subscris în întregime statului român prin Consiliul Judeţean Vâlcea. S.C. CET Govora S.A. este producătorul de energie termică prin intermediul căruia se realizează componenta de producţie, ca segment al serviciului public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, furnizând şi agent termic pentru platforma industrială, în special Oltchim S.A. Producţia de energie termică a SC CET Govora SA se realizează în cogenerare cu energie electrică pe bază de cărbune inferior (lignit) provenit din Exploatarea minieră Berbeşti-Alunu, Judeţul Vâlcea. S.C. CET Govora S.A. şi fosta Societatea Naţională a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu („SNLO”), actualmente Complexul Energetic Oltenia, s-au aflat în raporturi comerciale permanente, Complexul Energetic Oltenia furnizând către CET Govora lignit utilizat în scopuri energetice, acesta devenind unul dintre principalii cumpărători de lignit al Complexului Energetic Oltenia, lignit provenit în principal din carierele Alunu şi Berbeşti; activitatea CET Govora depinde indisolubil de furnizarea de lignit de la aceste exploatări ale Complexului Energetic Oltenia. Cele două cariere menţionate mai sus au avut încă de la înfiinţarea lor, ca destinaţie principală producţia şi furnizarea de lignit către CET Govora, deservind practic această centrală electrică de termoficare. În acest sens, întreaga infrastructură aferentă carierelor Berbeşti şi Alunu (ca de exemplu liniile de cale ferată) a fost concepută şi executată pentru a transporta lignitul către CET Govora şi nu către alte centrale. CET Govora a luat o opţiune determinantă în sensul funcţionării preponderent cu combustibil fosil, respectiv lignit, mai ales în contextul angajării de către Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Contractul de finanţare nr. 3986LB/17.08.2011, pentru realizarea unui proiect major prin axa prioritară 3 a P.O.S. Mediu, investiţie în baza căreia CET Govora va beneficia de o finanţare în valoare de 70 de milioane Euro, în proporţie de 95% nerambursabilă, investiţie necesară pentru soluţionarea problemelor de mediu şi pentru eficientizarea unui cazan care funcţionează cu lignit. Între CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia s-au încheiat la data de 22.12.2010 Contractul de furnizare nr. 666, amendat ulterior prin procesul verbal de conciliere a obiecţiunilor formulate sub nr. 938/03.02.2011, care are ca obiect furnizarea de lignit în scopuri energetice către CET Govora. Ulterior, cele două părţi au avut numeroase corespondenţe pe tema restanţelor la plata preţului lignitului din partea CET Govora, restanţe derivând din mai multe motive, în special însă din cauza neplăţii de către Oltchim S.A. a agentului termic furnizat de către CET Govora pe întreaga perioadă în care această unitate foarte importantă pentru economia naţională s-a aflat în dificultate. Întrucât normalizarea acestei situaţii de fapt a Oltchim S.A. nu se întrevede curând, este de aşteptat ca restanţele CET Govora către Complexul Energetic Oltenia să crească în continuare”, se arată în expunerea de motive.

Datoria Oltchim îngreunează activitatea CET

Partea interesantă a expunerii de motive abia acum începe, pentru că se face referire la datoria pe care Oltchimul o are către CET, o datorie mai mare decât a CET-ului către Complexul Energetic Oltenia: „CET Govora a furnizat neîntrerupt agent termic către Oltchim S.A., înţelegând necesitatea neîntreruperii activităţii acestei societăţi, în pofida faptului că Oltchim S.A. nu şi-a achitat datoriile către CET Govora, în prezent creanţa CET Govora fiind mai mare decât debitul către Complexul Energetic Oltenia. Din cauza neîncasării creanţelor de la SC Oltchim SA, în prezent SC CET Govora SA înregistrează o datorie totală faţă de Complexul Energetic Oltenia de aproximativ 193.000.000 lei, din care: - 157.000.000 lei - reprezentând creanţa principală; - 36.000.000 lei - reprezentând penalităţi de întârziere calculate de Complexul Energetic Oltenia. Pentru recuperarea acestor arierate, Complexul Energetic Oltenia a demarat mai multe acţiuni în instanţă, aflate în prezent în diferite stadii de judecată. Este imperios necesară rezolvarea problemei financiare dintre: - SC Oltchim SA şi SC CET Govora SA, pe de o parte; SC CET Govora SA şi Compl exul Energetic Oltenia, pe de alta, consecinţa directă a acestei situaţii fiind riscul neasigurării cantităţilor necesare de cărbune printr-o eventuală sistare a livrărilor de către Complexul Energetic Oltenia, fiind pusă în pericol asigurarea serviciului de distribuţie a energiei termice către: - populaţia din municipiul Râmnicu Vâlcea, asigurată în sistem centralizat; clienţii macroeconomici, cum ar fi: SC Oltchim SA, SC USG CIECH Govora SA. Pentru reglementarea situaţiei s-a propus soluţia transferului activităţii celor două cariere Berbeşti-Alunu la SC CET Govora SA, urmând ca prin procesul de preluare să se reglementeze şi creanţa neachitată. În urma negocierilor purtate cu Complexul Energetic Oltenia a fost încheiat protocolul înregistrat la numărul 2487/05.02.2014, prin care cele două societăţi se angajează că vor depune toate diligenţele necesare în vederea realizării transferului. Ca urmare, cele două societăţi intenţionează să efectueze toate demersurile necesare care să permită integrarea în cadrul CET Govora atât a capacităţii de producţie - deja existentă la CET Govora, cât şi a exploatărilor de lignit ale Complexului Energetic Oltenia de la Berbeşti şi Alunu, prin realizarea unui transfer de active, sub forma unui transfer de întreprindere, de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora cuprinzând carierele Berbeşti şi Alunu.

Ce ar urma să preia CET de la Complexul Energetic

De asemenea, Executivul Consiliului Judeţean explică şi ce ar urma să preia CET Govora de la Complexul Energetic Oltenia: „Transferul de întreprindere susmenţionat, de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora înseamnă un transfer cu privire la toate respectivele active, precum şi a angajaţilor, autorizaţiilor, datelor şi contractelor, destinate activităţii comerciale de exploatare a lignitului la carierele Berbeşti şi Alunu împreună cu infrastructura de exploatare, formând împreună o structură economică unitară, capabilă să fie exploatată şi să funcţioneze ca o activitate economică independentă. Astfel, Complexul Energetic Oltenia va transfera către CET Govora, următoarele, împreună considerate activele de transferat: - Activele şi pasivele care se află în strânsă legătură cu carierele Berbeşti şi Alunu, cuprinzând şi creanţele Complexului Energetic Oltenia; Un număr de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia aferenţi exploatărilor, angajaţi ce vor fi transferaţi prin efectul legii; Licenţa de exploatare a lignitului pentru respectivul perimetru împreună cu orice alte licenţe, autorizaţii şi permise aplicabile; Acea parte dintre contractele încheiate de Complexul Energetic Oltenia în legătură cu Activele transferate, contracte care vor fi transferate de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora, însă doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii cu privire la Active - în acest sens se vor semna contracte de cesiune; şi Drepturile şi obligaţiile corelative elementelor care formează întreprinderea cuprinzând obligaţiile de mediu (cu aplicarea principiului poluatorul plăteşte), obligaţii faţă de angajaţi, obligaţii cu privire la exproprieri pentru asigurarea frontului de lucru. În cadrul Transferului de Întreprindere se vor transfera către CET Govora doar drepturile şi obligaţiile care au o legătură directă cu activitatea desfăşurată în cadrul carierelor Berbeşti şi Alunu, fără a se transfera nici un alt drept sau obligaţie de altă natură şi care ţin de Complexul Energetic Oltenia aferente altor operaţiuni şi/sau activităţi desfăşurate de această societate. Transferul Activelor, Angajaţilor, Autorizaţiilor, Creanţei Complexului Energetic Oltenia şi Cesiunea Contractelor se va face în mod integrat, ca şi transfer de Întreprindere, cu respectarea prevederilor legale. În ceea ce priveşte preţul pe care CET Govora va trebui să îl plătească către Complexul Energetic Oltenia, urmare a transferului de Întreprindere, acesta trebuie stabilit la o valoare justă, luându-se în calcul restructurarea şi/sau eventuala reeşalonare a arieratelor existente, aşa cum va rezulta şi în urma analizei tehnico-economice ce va fi solicitată de către CET Govora şi care urmează să fie efectuată de Complexul Energetic Oltenia. Transferul de Întreprindere se va face la valoarea rezultată ca urmare a stabilirii diferenţelor dintre Activele şi Obligaţiile transferate în baza unui raport de evaluare întocmit în condiţiile legii de un evaluator autorizat, iar plata se va face în rate conform unei înţelegeri care va fi convenită între părţi pe baza unor negocieri. Ca urmare a transferului de Întreprindere, CET Govora va avea posibilitatea de a controla volumul producţiei de cărbune al minelor Berbeşti şi Alunu, putând optimiza procesul atât din punct de vedere organizaţional, cât şi al costurilor angajate”, se arată în expunerea de motive.

Ce se întâmplă dacă CET nu preia minele

Grav este că nefinalizarea procesului de transfer a exploatării de cărbune Berbeşti – Alunu către CET Govora în viitorul apropiat va pune societatea în două situaţii, conform expozeului făcut de Executivul Consiliului Judeţean Vâlcea: În prima situaţie, Complexul Energetic Oltenia continuă acţiunile în instanţă pentru recuperarea creanţelor restante, urmând ca după obţinerea deciziilor favorabile să treacă la punerea lor în aplicare prin executarea societăţii ce va conduce la deschiderea procedurii de insolvenţă ca urmare a imposibilităţii de a achita obligaţiile, cu următoarele consecinţe: - se va sista implementarea proiectului de investiţii în valoare de 70 milioane de euro, finanţat prin POS Mediu pentru modernizarea şi conformarea cerinţelor de mediu a unui cazan pe cărbune ce asigură serviciul de termoficare urbană în municipiul Râmnicu Vâlcea, urmând a fi retrasă finanţarea şi restituirea fondurilor consumate; - se va stopa accesarea unei finanţări de 15 milioane de euro prin POS Mediu pentru înlocuirea circuitelor secundare de termoficare urbană; - SC CET Govora SA se va afla în imposibilitatea de a atrage surse financiare pentru realizarea programului de conformare la cerinţele de mediu pentru celelalte echipamente de producţie; - neconformarea la mediu va conduce la retragerea autorizaţiei de funcţionare şi implicit la oprirea activităţii, fiind pusă în pericol funcţionarea întregii Platforme Industriale Vâlcea, a societăţilor Oltchim, USG Ciech, a Exploatărilor Miniere Berbeşti - Alunu şi Ocnele Mari şi la pierderea a peste 10.000 locuri de muncă. În a doua situaţie posibilă Complexul Energetic Oltenia poate lua hotărârea de a cesiona creanţa deţinută asupra CET Govora către o societatea de recuperare a creanţelor, în această situaţie SC CET Govora SA fiind nevoită: - fie să deschidă procedura de insolvenţă, societatea nedispunând de resurse financiare pentru achitarea obligaţiilor; - fie să transfere noului creditor creanţa deţinută la Oltchim pentru compensarea cu obligaţiile către Complexul Energetic Oltenia. Prin această operaţiune o societate financiară nebancară va deveni un creditor important al Oltchimului şi va putea împiedica derularea procesului de privatizare al SC Oltchim SA în funcţie de interesele sale. Pentru situaţia actuală şi pentru negocierile viitoare în vederea privatizării SC Oltchim SA, este oportun ca SC CET Govora SA să fie unul dintre cei mai mari creditori ai SC Oltchim SA cu un număr important de voturi în Adunarea Creditorilor pentru avizarea favorabilă a planului de restructurare şi finalizarea cu succes a programului de privatizare a combinatului.

Soluţia salvatoare

Conform expunerii de motive a Executivului Consiliului Judeţean, varianta optimă pentru rezolvarea problemelor de eficienţă energetică a resurselor naturale este aceea de integrare a Exploatării miniere Berbeşti-Alunu alături de SC CET Govora SA, într-o societate comercială pe modelul Complexului Energetic Oltenia. „Ca urmare a realizării transferului de întreprindere de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora, estimăm o normalizare a relaţiilor dintre cele două societăţi, fapt care va avea consecinţe benefice asupra redresării activităţii de pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea prin implementarea unor măsuri care să conducă la eficientizarea activităţii Complexului Energetic Oltenia sub aspectul utilizării resurselor, redresarea relaţiei financiare dintre Complexul Energetic Oltenia şi CET Govora şi astfel să fie evitate blocaje financiare în economie şi, în sfârşit, furnizarea de abur atât către consumatorii casnici cât şi către cei industriali să poată fi asigurată în cele mai bune condiţii de către CET Govora. Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea adresată Departamentului pentru Energie şi înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr. 10737 din 23 iulie 2014, a comunicat o serie de observaţii cu privire la proiectul de act normativ, respectiv Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind transferul unor active de la Complexul Energetic Oltenia SA la Societatea Comercială CET Govora SA, şi a solicitat completarea dosarului depus pentru realizarea transferului cu acordul Consiliului Judeţean pentru transferul activelor menţionate”. Gabi Bercea