Demiterea lui Vasile Florin Cîțu din funcția de premier de către Parlamentului României

 Ținând cont de Art. 2 din Legea 90/2001 care interzice persoanelor care au suferit condamnări să ocupe o funcție în Guvernul României, coroborat cu Decizia Nr.304 din 4 mai 2017 a Curții Constituționale din România referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2 cu referire la sintagma „nu au suferit condamnări penale” din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial nr.520 din 05.07.2017. Faptul că prin această decizie, Curtea Constituțională a respins toate argumentele de așa zisă neconstituționalitate, aduse de către Avocatul Poporului, Victor Ciorbea și de către Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, se statuează de către Curte că un condamnat penal pentru orice faptă și comisă oriunde și oricând, amnistiat, reabilitat sau nu, nu poate ocupa o funcție în Guvernul României. Printre motivele invocate de cele două autorități în susținerea neconstituționalității sintagmei „nu au suferit condamnări penale” din cuprinsul art.2 din Legea nr.90/2001 și au fost respinse de către Curtea Constituțională din România, amintesc, după cum urmează:

 

Avocatul poporului:

  •  lipsa unui tratament juridic diferențiat aplicabil unor persoane care nu se află în situații analoage, în speță, persoanele condamnate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pe de o parte, și persoanele condamnate pentru infracțiuni săvârșite din culpă; ·         păstrarea echilibrului puterilor — legislativă, executivă și judecătorească — în cadrul democrației constituționale, care trebuie aplicat, în egală măsură, în modul de atribuire și de exercitare a competențelor tuturor autorităților publice, inclusiv a celor care fac parte din aceeași putere, dintre cele trei prevăzute de textul menționat; ·         sintagma „nu au suferit condamnări penale” încalcă principiul previzibilității, consacrat la nivel constituțional de art.1 alin.(5);
  • că sintagma „nu au suferit condamnări penale” din art.2 al Legii nr.90/2001 nu întrunește cerințele de previzibilitate, ca o garanție pentru realizarea coerenței legislației naționale în domeniul ocupării unor funcții care implică exercițiul autorității de stat; ·         că sintagma „nu au suferit condamnări penale” din art.2 al Legii nr.90/2001 poate suporta interpretări diferite, respectiv dacă prevederea legală criticată se aplică pentru orice condamnare penală sau doar pentru cele în care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzută de art.66 lit.b) din Codul penal;
  • că va avea efecte absolute și perpetue;
  • că în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și art.2 pct. 1 și art.25 lit.c) din Pactul internațional trebuie să i se dea posibilitatea oricărui cetățean de a avea acces, în condiții generale de egalitate, la funcțiile publice din țara sa, fără discriminări și fără restricții nerezonabile;
  • că în cazul infracțiunilor săvârșite din culpă, imposibilitatea exercitării funcției de membru al Guvernului apare ca o măsură disproporționată față de scopul legii, cunoscut fiind faptul că infracțiunile din culpă prezintă un grad de pericol social redus și nu pot fi apreciate ca fiind de natură să pună sub semnul îndoielii onestitatea, moralitatea și profesionalismul persoanei condamnate;
  • că s-a încălcat principiul nediscriminării motivat de faptul că Statul nu a introdus în legislație excepții corespunzătoare de la regula de restricționare a persoanelor condamnate pentru o infracțiune gravă de la accesul într-o funcție.  

Punctul de vedere, cerut de CCR, al Președintelui Camerei Deputaților de ce sintagma „nu au suferit condamnări penale” nu este constituțională:

  • că pentru a dobândi funcția de membru al Guvernului, o persoană ar trebui să îndeplinească aceleași condiții, ca expresie a principiului simetriei juridice, ca și Președintele Republicii și Parlament;
  • că încalcă art.14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la interzicerea discriminării, art.1 din Protocolul nr.12 la Convenție, art.2 pct.1 și art.21 pct.2 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art.2 pct.1 și art.25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;
  • că restrângerea unor drepturi sau libertăți, ar trebui să fie pe o perioadă de timp determinată.

Ținând cont că toate argumentele aduse de către premier și susținătorii săi că nu se încalcă Art. 2 din Legea 90/2001, fac parte din motivele invocate de către Avocatul poporului și Președintele Camerei Deputaților pentru a demonstra că sintagma „nu au suferit condamnări penale” nu este constituțională, au fost respinse de către Curtea Constituțională din România și că Art. 1 din Legea 90/2001 este încă în vigoare, cerem Parlamentului României să-l demită pe Vasile Florin Cîțu din funcția de premier de către Parlamentului României,      


Petre Ioan Crețu, ziarul online Newspeak    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Petre Ioan Crețu, ziarul online Newspeak să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...