De ce dr. Raed ARAFAT NU A FOST NUMIT LEGAL ca sef al DSU? De ce ORDINELE sefului DSU NU SUNT PUBLICATE LEGAL?

2-sef_dsu_nelegal_-_Copy1.jpg

 

     ➡️  CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, DOMNUL KLAUS-WERNER IOHANNIS, procetatean@presidency.ro

    ➡️  CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI, PRIM-MINISTRULUI Florin-Vasile CÎȚU pm@gov.ro

    ➡️  CĂTRE AVOCATUL POPORULUI, DOAMNA RENATE WEBER, petitii@avp.ro

   ➡️  CĂTRE DOAMNA PROCUROR GENERAL al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea  sesizare@mpublic.ro  

 

   Subsemnata, PETRUȚ NICOLETA-MONICA, împreună cu semnatarii petiției on-line ce e intitulată „De ce dr. Raed ARAFAT NU A FOST NUMIT LEGAL ca șef al DSU? De ce ORDINELE șefului DSU NU SUNT PUBLICATE LEGAL?”, pe care am publicat-o la acest  link https://www.petitieonline.com/de_ce_dr_raed_arafat_nu_a_fost_numit_legal_ca_sef_al_dsu_de_ce_ordinele_sefului_dsu_nu_sunt_publicate_legal , 

   ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României și şi în Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002, cu modificările ulterioare.

   📌 În temeiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, vă rugăm ca, în funcție de atribuțiile legale și constituționale pe care le aveți, să efectuați verificări și să ne comunicații detalii cu privire la următoarele informaţii de interes public: 

1. De  ce  dr.  Raed  Arafat NU  A  FOST  NUMIT  LEGAL  ca  șef  al  Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU)?  

2. De  ce  ORDINELE  șefului  Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) NU  SUNT  PUBLICATE  LEGAL?

   Solicitările din prezenta petiție le formulăm pe baza considerentelor legale pe care le vom prezenta în continuare.

🔘 Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a fost înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României (OUG) nr.1 din 29.01.2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155216), după accidentul aviatic din Munții Apuseni, când dr. Raed Arafat era secretar de stat la Ministerul Sănătătii (conform Deciziei prim-ministrului Ponta nr.547 din 22.12.2012 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144116);

🔘 Prin Decizia prim-ministrului Ponta nr.19/2014, dr. Raed Arafat era eliberat din funcția de secretar de stat de la Ministerul Sănătății (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154898);

🔘 Prin Decizia. prim-ministrului Ponta nr.20/2014, dr. Raed Arafat era numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) (https://legeaz.net/monitorul-oficial-73-2014/decizia-primului-ministru-20-2014);

🔘 În ORDINUL Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) nr.38 din 20.03.2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156576), a fost reglementată coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind precizate ATRIBUȚIILE SECRETARILOR DE STAT din cadrul M.A.I., inclusiv ce anume coordonează secretarul de stat, șef al DSU, dar NU EXISTA VREO NUMIRE LEGALĂ, a secretarului de stat la Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), Raed Arafat, ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin DECIZIE A PRIM-MINISTRULUI;

🔘 Apoi, prin Decizia prim-ministrului Ponta nr.129/24.03.2014, Raed Arafat, secretar de stat la Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), a fost numit în funcția de președinte al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic: https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmjxge/decizia-nr-129-2014-pentru-numirea-domnului-raed-arafat-secretar-de-stat-la-ministerul-afacerilor-interne-in-functia-de-presedinte-al-comisiei-interministeriale-pentru-suport-tehnic ;

🔘 NU am găsit Decizia prim-ministrului Ponta de numire a dr. Raed Arafat ca șef al DSU („Departamentul este condus de un secretar de stat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, numit prin decizie a prim-ministrului.”) și NICI ALTĂ DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, care să îl fi numit pe dr. Arafat ca ȘEF AL DSU!!!

🔘 AȘADAR, ESTE POSIBIL CA TOATE ACȚIUNILE DR, RAED ARAFAT SĂ ÎNTRUNEASCĂ, cel puțin, ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACȚIUNII „UZURPAREA DE CALITĂȚI OFICIALE” (ART.240 din Codul Penal adoptat în 1968 și ART.258 din Legea nr.286/2009 privind Noul Cod Penal).

🔘 Secretarul de stat din Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), dr. Raed Arafat, CARE EXERCITĂ ATRIBUȚIILE ȘEFULUI Departamentului pentru Situații de Urgență, CHIAR DACĂ NU A FOST NUMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE cuprinse în OUG nr.1/2014, începând din 01.01.2021 (http://www.dsu.mai.gov.ro/ordinele-sefului-dsu/), NU A RESPECTAT PREVEDERILE LEGALE cuprinse în disp. art.15 alin.(1) din Legea nr.136/2020 și NU A PUBLICAT ORDINELE DE CARANTINARE CE AU FOST PUSE ÎN APLICARE și PE CARE LE-A COMUNICAT PREFECTURILOR ȘI PRIMĂRIILOR. 

   📌 Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  îi solicităm să aprecieze asupra necesităţii sesizării din oficiu cu privire la săvârşirea unor fapte penale, fiind important a se verifica dacă sunt întrunite, obiectiv și subiectiv, elementele constitutive ale unor infracţiuni, cum ar fi, spre exemplu, dar nu numai, următoarele:  

UZURPAREA DE CALITĂȚI OFICIALE – infracțiune prevăzută și sancționată de disp. art.240 din Codul Penal adoptat în 1968 și art.258 din Legea nr.286/2009 privind Noul Cod Penal;

ABUZUL ÎN SERVICIU – infracțiune prevăzută și sancționată de disp. art.297 Cod penal (Legea nr.286/2009) cu o posibilă incidență a disp. art.13^2  din Legea nr. 78/2000

- DIVULGAREA INFORMAŢIILOR SECRETE DE SERVICIU SAU NEPUBLICE – infracțiune prevăzută și sancționată de disp. art.304 Cod penal (Legea nr.286/2009);

- APLICAREA CARACTERULUI AGRAVANT, conform disp. art.309 Cod penal (Legea nr.286/2009).

   Solicitările noastre au ca scop cercetarea şi sancţionarea unor fapte ce pot constitui infracţiuni sau tentative la infracțiuni, dar şi în scopul prevenirii unor fapte asemănătoare, ce ar putea fi săvârşite dacă faptele penale care sunt pregătite pentru a fi comise sau cele ce au fost comise, deja, vor rămâne nesancţionate. Este necesară tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care au săvârşit fapte penale, prin recurgerea la acţiuni şi inacţiuni ilegale, prin încălcarea prevederilor legale.  

   Solicităm doamnei procuror general al PÎCCJ, Gabriela Scutea, să aibă în vedere că solicităm să se efectueze actele premergătoare urmăririi penale şi urmărirea penală în temeiul disp. art.292 NCPP, conform cărora sesizarea este făcută de o persoană cu scopul ca ORGANUL DE URMĂRIRE PENALĂ SĂ SE SESIZEZE DIN OFICIU şi să încheie un PROCES-VERBAL în acest sens, deoarece prezenta petiție NU poate reprezenta nici o PLÂNGERE - în sensul disp. art.289 NCPP, nici un DENUNŢ - în sensul disp. art.290 NCPP și nici o SESIZARE - în sensul disp. art.290 NCPP. Legiuitorul a stabilit procedura de "SESIZARE DIN OFICIU" pentru toate situaţiile în care organul penal (poliţistul, procurorul) a aflat despre anumite fapte penale, pe o cale ce NU este reglementată în art.289-291 NCPP.

    Facem precizarea că Informaţiile pe care le trimitem la PÎCCJ nu se încadrează în criteriile de formulare a unui denunţ penal conform disp. art.290 din Noul Cod de Procedură Penală (Legea nr.135/2010), situaţie în care, îi solicităm doamnei procuror general al PÎCCJ, ca dovezile concludente, ce sunt necesare pentru a constata existenţa faptelor reclamate, să fie obţinute ca urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu disp. art.292 din Noul Cod de Procedură Penală. 

   Vă rugăm să constatați că se impune a fi efectuate ample cercetări, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și de drept ale situațiilor reclamate, pentru identificarea și stabilirea răspunderii persoanelor care sunt implicate și care se fac vinovate cu privire la comiterea de infracțiuni, în vederea stabilirii corecte a formelor de participație penală. 

   Având în vedere întregul context, este necesar a fi stabilite faptele săvârşite ce reprezintă aspecte care au putut încuraja abuzurile şi încălcarea prevederilor legale şi care au  impact social negativ, ce aduce atingere autorităţii statului.

   Așadar, în considerarea motivelor expuse, vă rugăm să constataţi că situația prezentată este deosebit de importantă și necesită o implicare urgentă pentru a fi clarificată și, în conformitate cu competenţele legale pe care le aveți, vă solicităm să vă exercitați atribuţiile legale privind efectuarea de investigaţii, în vederea stabilirii măsurilor și sancțiunilor corespunzătoare.

   Contăm că, în interesul cetățenilor români, vă veţi exercita autoritatea instituţională pe care o reprezentaţi şi avem speranţa că solicitările noastre vor reuşi să vă determine să le luaţi în considerare şi să faceţi demersurile necesare pentru a OPRI ACŢIUNILE ILEGALE PE CARE VI LE-AM PREZENTAT.

Cu respect!

 

  ******************************

🔴 IMPORTANT!!! Oricare persoană interesată POATE COPIA TEXTUL ACESTEI PETIȚII, SĂ ÎL PUNĂ ÎNTR-UN FIȘIER WORD SAU PDF, SĂ ÎȘI COMPLETEZE DATELE PERSONALE (nume, prenume, localitate de domiciliu, județ/sector, adresă de e-mail pentru corespondență), apoi SĂ ÎL TRIMITĂ către:

➡️  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, DOMNUL KLAUS-WERNER IOHANNIS, procetatean@presidency.ro

➡️  GUVERNUL ROMÂNIEI, PRIM-MINISTRULUI Florin-Vasile CÎȚU pm@gov.ro 

➡️  AVOCATUL POPORULUI, DOAMNA RENATE WEBER, petitii@avp.ro

➡️  DOAMNA PROCUROR GENERAL al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Gabriela Scutea  sesizare@mpublic.ro  

 ******************************

 

#MonaPetruț

 


NICOLETA-MONICA PETRUŢ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că NICOLETA-MONICA PETRUŢ va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...