CURĂȚENIE ÎN POLIȚIA ROMÂNĂ. ELIMINAREA CORUPȚIEI ÎN STRUCTURILE DE RESURSE UMANE. ANULAREA TUTUROR CONCURSURILOR TRUCATE. CERCETAREA PREALABILĂ A VINOVAȚILOR ȘI SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

În atenția,

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE,

domnul PREDOIU CĂTĂLIN 

DIRECȚIEI MANAGEMENT RESURSE UMANE,

domnul chestor principal de poliție MINOIU VALENTIN 

INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

domnul chestor principal de poliție BUTE LIVIU

 

Subsemnatul SARION VIRGIL, fost lucrător al Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciul Resurse Umane, am transmis către Ministerul Afacerilor Interne petiția înregistrată la Direcția Secretariat General cu nr. 53324/05.05.2022 care a fost repartizată Direcției Generale Management Resurse Umane unde a fost înregistrată cu nr. 335261/10.05.2022.

Atașez răspunsul comunicat de Direcția Management Resurse Umane în data de 03.06.2022.

Screenshot_20240330-110917_Drive.jpg

Vă rog să dispuneți să mi se comunice măsurile care au fost luate de Direcția Management Resurse Umane și Inspectoratul General pentru Imigrări în urma sesizării mele.

De asemenea, solicit să se analizeze modul în care Comisiile de Concurs au efectuat analiza dosarelor de candidat și cum a fost posibil să nu observe că unele din acestea nu respectau condițiile pentru a fi validate, permițând candidaților respectivi să participe la concurs.

Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă au mai fost descoperite și alte vicii de procedură în organizarea concursurilor menționate, cum ar fi, de exemplu, numirea unor membri ai Comisiei de Concurs având funcții mai mici decât cea scoasă la Concurs.

Doresc să mi se comunice de ce după anularea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri la Serviciul Logistic, din vina exclusivă a unui candidat, nu s-a recurs la ocuparea acestui post de către candidatul următor clasat.

Solicit cercetarea prealabilă a membrilor Comisiilor de Concurs a căror activitate defectuoasă a condus la producerea acestor derapaje în derularea concursurilor respective, iar în cazul în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale incidente,  vă rog să sesizați organele de urmărire penală asupra faptelor săvârșite, cu intenție sau nu, de către funcționarii publici cu statut special în timpul serviciului.

Solicit tragerea la răspundere penală a Șefului Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări căruia i-au trebuit peste 5 luni de zile să constate că unul din concursurile menționate trebuie anulat, iar aceasta numai după ce s-au efectuat demersuri în acest sens, inclusiv la nivel central.

Solicit tragerea la răspundere penală a conducătorului instituției care a organizat concursul pentru ocuparea a două posturi de ofițer la Serviciul Logistic pentru faptul că, în urma anulării concursului respectiv din culpa exclusivă a unui candidat, nu a făcut propunerea de ocupare a postului cu candidatul imediat următor clasat, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, încălcând astfel art.27⁴⁸ din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Solicit tragerea la răspundere penală a membrilor Comisiei de Concurs care au permis introducerea, în mod fraudulos, în dosarul de Concurs a unor documente care să vină în sprijinul validării dosarului candidatului care a fost declarat admis deși, în urma sesizării secretarului Comisiei, s-a stabilit că prezentase un dosar incomplet și neconform care nu i-ar fi dat dreptul de a participa la Concurs.

Pentru fiecare solicitare în parte veți răspunde în conformitate cu prevederile O.G. nr.27/2002, în termenul legal, cu precizarea obligatorie în răspuns a temeiului legal avut în vedere la stabilirea soluțiilor comunicate petentului.

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez SARION VIRGIL să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face informația publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...