Copiii sunt egali: nedreptate corectatã printr-o alta nedreptate

Toţi copiii sunt egali: nu vrem ca o nedreptate sã fie corectatã printr-o alta nedreptate!

Subsemnaţii, semnatari ai acestei petiţii, dorim ca prin anularea şi/sau suspendarea ordinului 1306/1883/2016 din 17 noiembrie 2016 sã NU se  creeze o mare nedreptate familiilor cu copii diagnosticaţi cu diabet insulino-dependent prin faptul cã în perioada anulãrii /suspendãrii aceştia nu mai beneficiazã de dreptul de a fi încadraţi în gradul de handicap grav şi respectiv dreptul la însoţitor.

Vineri, 24 ferbruarie,  Ministerul Muncii a anunţat anularea Ordinului 1306/1883/2016 până la emiterea unui nou ORDIN pentru schimbarea criteriilor pentru copiii cu dizabilităţi, timp în care copii cu diabet zaharat tip 1 insulino-dependent vor fi prejudiciați de dreptul de a beneficia de  însoțitor.

Aşadar, prin anularea şi/sau suspendarea ordinului 1306/1883/2016 din 17 noiembrie 2016 se creeazã o mare nedreptate familiilor cu copii diagnosticaţi cu diabet insulino-dependent prin faptul cã în perioada anulãrii /suspendãrii aceştia nu mai beneficiazã de dreptul de a fi încadraţi în gradul de handicap grav şi respectiv dreptul la însoţitor.  

Înțelegem că prezentul act normativ a corectat viciile create de precedentul Ordin 725/12709/2002, emis de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională de Adopție din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora, ce a fost contestat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, prin petiția înregistrată sub nr. 6165/24.09.2015, formulată la inițiativa unui număr de 37 de părinți ai unor copii cu diabet zaharat tip I.  

Înţelegem iniţiativa legislativã de a corecta eroarea de a fi lãsaţi fãrã însoţitor copiii diagnosticaţi cu Sindrom Dawn, însã nu putem întelege de ce o eroare se va corecta prin comiterea altei erori.

Astfel Colegiul director al Consiliului Național privind Combaterea Discriminării a hotărât în ședința de soluționare a petițiilor din 8 iunie 2016 că prevederile Ordinului comun nr. 725/12709/2002, emis de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională de Adopție din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora –anexa nr. 2, cap. V, lit. c) – tulburări de metabolism și nutriție, constituie discriminare directă între copii pe criteriul de vârstă și pe cel al încadrării în gradele de handicap.

Prin hotărârea adoptată, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a solicitat celor două ministere modificarea Ordinului comun nr. 725/12709/2002, astfel în cât să asigure protecție socialã și servicii de sănătate copiilor bolnavi de diabet zaharat tip 1, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani și care nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu, în funcție de dezvoltarea psiho-socială, de severitatea afecțiunii, de gradul tulburărilor funcționale determinate de aceasta în raport cu stadiul de evoluție, de complicații în activitatea și participarea socială, respectiv de factorii personali.  

In susţinerea acestui demers este si hotãrârea Curţii de Apel Braşov în dosarul 154/64/2016 in care instanţa dispune anularea parţială a Ordinului comun nr. 725/12709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei “grupa de vârstă 0-7 ani" din cadrul prevederilor “Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale" din Secţiunea V — Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrine, lit. c alin. 4 din Anexa 2 la Ordinul susmenţionat.  

 Toţi copiii sunt egali: nu vrem ca o nedreptate sã fie corectatã printr-o alta nedreptate!


Daniela Calugarita    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Facebook