Dorim o linie de zbor directă Nisa - Cluj | Demande de vol direct Nice - Cluj

[RO] Comunitatea românilor din sudul Franței, vestul Italiei și Monaco solicită deschiderea unei linii de zbor directe între Nisa (Nice, Franța) și Cluj-Napoca (România).

Dorim să beneficiem de o linie aeriană directă, regulată, Nisa-Cluj deoarece singurele zboruri directe disponibile acum spre Cluj sunt operate de pe aeroporturi situate departe de Nice (Lyon la 480 km și Milano la 320 km).

Distanța mare la care se află aceste aeroporturi precum și varianta de a schimba avionul într-un aeroport intermediar, deci cu escală de mai multe ore sau zile, fac aproape imposibilă deplasarea familiilor cu copii mici sau a persoanelor în vârstă.

Pandemia din această perioadă adaugă riscuri de contaminare suplimentare cu fiecare oră petrecută în timpul escalelor de schimbare de avion datorate lipsei unei linii de zbor directe.

De o astfel de linie directă ar beneficia mai multe categorii de călători:

1. Numeroșii membri ai diasporei românești din Nisa și împrejurimi care se deplasează frecvent spre locurile natale, cât și familiile și prietenii lor ce doresc să vină în vizită.

2. Turiștii din Transilvania dornici de a călători pe Coasta de Azur, la Monaco sau în vestul Italiei.

3. Studenții francezi originari din zona Nisa - Marsilia care urmează cursurile universităților din Cluj, în special la facultățile de Medicină și Stomatologie, și care se deplasează regulat spre casă sau își aduc în vizită familia și prietenii.

4. Oamenii de afaceri din zona Nisa - Monaco - Marsilia care au colaborări cu firme din Transilvania sau care doresc să-și extindă activitatea economică în zona Clujului.

5. Turiștii francezi, italieni și monegasci ce vor avea posibilitatea de a descoperi potențialul turistic al Clujului si ale diverselor zone din Ardeal.

6. Turiștii clujeni și din alte județe din Transilvania care au nevoie de legături aeriene spre diverse orașe din lume, Nisa având al doilea aeroport ca importanță din Franța, după Paris, cu zboruri spre aproape 100 de destinații.

Vom adresa această petiție operatorilor de zbor interesați de această linie, aeroportului din Cluj-Napoca precum și altor autorități care ar putea sprijini demersul nostru.

 #avionNiceCluj

[FR]

La communauté des roumains du sud de la France, de l’ouest de l’Italie, et de Monaco sollicite l'ouverture d’une ligne de vol directe entre Nice (France) et Cluj-Napoca (Roumanie).

Nous voulons bénéficier de cette ligne aérienne directe, régulière, Nice-Cluj parce que les seuls vol directs disponibles maintenant vers Cluj sont opérés par des aéroports très éloignés de Nice (Lyon à  480 km et Milan à 320 km).

La grande distance à laquelle se trouvent ces aéroports ainsi que l'alternative de changer d’avion dans un aéroport intermédiaire ce qui implique une escale de plusieurs heures ou journées, rend presque impossible ce voyage pour les familles qui ont de petits enfants ou pour les personnes âgées.

En plus, la pandémie de cette période y ajoute des risques de contamination supplémentaire à chaque heure passée pendant les escales de changement d’avion dûs à l’absence d’une ligne de vol directe.

D’une telle ligne directe bénéficieraient plusieurs catégories des voyageurs :

  1. De nombreux membres de la Diaspora roumaine de Nice et de ses environs qui se déplacent fréquemment vers les lieux d’origine ainsi que leur famille et leur amis qui désirent venir leur rendre visite.
  2. Les touristes de Transylvanie intéressés de voyager sur la Côte d’Azur, à Monaco, à l’ouest de l’Italie ou bien à Marseille.
  3. Les étudiants français du sud de la France qui font leurs études aux universités de Cluj, notamment aux Facultés de Médecine et Dentaire et qui se déplacent régulièrement vers leurs maisons ou bien qui font venir leurs familles et leurs amis en Roumanie.
  4. Les gens d’affaires de la zone de Nice - Monaco - Marseille qui ont des collaborations avec des compagnies de Transylvanie qui souhaitent développer leur activité économique dans cette région
  5. Des touristes français, italiens et monégasques qui auront la possibilité de découvrir la beauté de la ville de Cluj et de toute la zone de l’Ardeal
  6. Des touristes de Cluj et des autres régions de Transylvanie qui ont besoin de liens aériens vers d’autres villes du monde entier, vu que Nice est le deuxième aéroport de France, après Paris, qui opère des vols vers presque 100 destinations.

 Nous allons adresser cette pétition aux compagnies aériennes intéressées par cette ligne directe, à l'aéroport de Cluj-Napoca, ainsi qu'à d'autres autorités qui puissent soutenir notre démarche.

#avionNiceCluj


Dorel Toderici    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Dorel Toderici să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...