Asigurați grădinițele cu hîrtie igienica și săpun!

Primarului general al mun.Chișinău

dlui Dorin Chirtoacă

 

Stimate dle Primar,

Deja pe parcursul a cel puțin unui deceniu, hîrtia igienică și săpunul lichid pentru copiii din grădinițele de stat sunt procurate din contul părinților. Acest lucru are loc în condițiile cînd, conform art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă (nr.435 din 28.12.2006) administratiile publice locale au drept drept domeniu de activitate:

  • g1) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;

Cu atît mai mult DGETS a emis ordinul nr.1024 din 10.09.2015, conform p.1.4 al căruia:

  • șefii DETS din sectoare (A.lvanu, A.VÎrlan, L.Babuc, A.Grosu, V.Negrei) vor asigura instituţiile de învăţămînt preşcolar şi secundar general cu substanţe dezinfectante, detergenţi, praf de spălat, săpun, inventar de dereticare, echipament special pentru lucrătorii tehnici;

Necătînd la prevederile acestor acte, dar și la faptul că problema există de o perioadă îndelungată de timp, atît directoarele de gradinițe, cît și administrația DGETS și a DETS din sectoare, nu își îndeplinește obligațiunile de a asigura grădinițele cu produse de primă necesitate. 

Chiar dacă cu 5 ani în urmă Ziarul de Gardă a publicat un articol la acest subiect 
 http://www.zdg.md/editia-print/social/sapunul-din-gradinite-lasat-pe-seama-parintilor
cu mare mirare am constatat că în acest răstimp nu s-a schimbat nimic, iar argumentarea adusă de reprezentatul DGETS (dna Botnaru) a rămas aceiași - lipsa cadrului normativ, din care cauza Direcția Finanțe a Primăriei nu aprobă devizul de cheltuieli pentru hîrtie igienică și săpun lichid. 
În astfel de situație dorim să vă întrebăm:

1) cum ar putea avea o bună funcționare o instituție preșcolară în cazul cînd autoritățile nu asigură produsele igienice de primă necesitate?

2) cum ar trebui să procedeze educatorii cu copii, părinții cărora nu doresc să achite taxe ilegale pentru hîrtie igienică și săpun - ii lasă neșterși și cu mîînile murdare o zi întreagă?

3) cîți din funcționarii primăriei, inclusiv primari, viceprimari, cei de la DGETS și Direcția Finanțe, etc, vin la serviciu cu hîrtie igienică și săpun lichid de acasă?

Noi, părinții, considerăm această situație stupidă și lipsită de legalitate, iar acțiunile mangerilor și șefilor din cadrul DGETS le calificăm nu doar drept iresponsabile, dar și ca acțiuni, care favorizează corupția, permițînd șefilor instituțiior preșcolare să abu­zeze de buge­tul părinţi­lor.

În această ordine de idei SOLICITĂM:

1) Asigurarea în mod de urgență a instituțiilor preșcolare cu hîrtie igienică și săpun lichid, dar și alte produse igienice de primă necesitate, lipsa cărora nu permite o buna funcțioare a acestor instituții.

2) Prezentarea normativelor lunare/anuale în vigoare, privind necesarul de hirtie igienică, săpun lichid, detergent, praf de spălat, alte produse de igienă, cu care urmează să fie asigurat fiecare copil din instituțiile preșcolare.

3) Prezentarea informației reale pentru anul 2015 și primul trimestru al anului 2016, privind cantitatea de hîtrie igienică, săpun lichid, praf de spălat, alți detergenți, au fost livrate grădinițelor din mun. Chișinău. Solicităm ca această informație să fie prezentată per copil, în formă de tabel, pentru fiecare grădiniță aparte.

4) Prezentarea informației (pentru ultimii 5 ani) privind demersurile/solicitările înaintate pentru asigurarea grădinițelor cu produse igienice și refuzurile primite. 

5) Sancționarea persoanelor responsabile de crearea și perpetuarea situației expuse.

Sperăm că vocea părinților va fi auzită și vor fi întreprinse măsuri urgente pentru soluționarea situației.

Cu respect, 

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ala Revenco să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...