AMANAREA CONCURSULUI PENTRU DIRECTORI

Petitie impotriva ORDINULUI 5080/31.08.2016 SI A METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR, prin care solicitam anularea prevederii din capitolul 2, art.6, si anume perioada stabilita de Ministerul Educatiei Nationale.            

Solicitam reiterarea exacta in actul normativ a perioadei de organizare, tinand cont de structura anului scolar si de alti factori, respectiv data concursului sa fie stabilita prin actul normativ, spre sfarsitul anului scolar 2016- 2017.            

In fapt, prin procedura de anuntare si stabilire datei ca fiind 12 octombrie, se bulverseaza intreg sistemul de invatamant, astfel:  

1. Timpul prea scurt pana la proba scrisa -12 octombrie- avand in vedere ampla activitate a directorilor in funcţie in aceasta perioada de inceput a anului scolar, fisele posturilor pentru personalul din subordine; selecţia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate; organizarea concursurilor la nivelul unităţii pentru ocuparea catedrelor vacante; proiectul de dezvoltare institutionala, planul operational, planul managerial; regulamentul de organizare si funcţionare al unitătii de invatamant; incadrarea cu personal didactic de predare; calendarul activitatilor educative; regulamentele de functionare ale cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor; instrumentele interne de lucru utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor activitatilor, intocmirea dosarului (acte, legalizări, medicina muncii etc.), incarcarea pe platforma etc…)   

2. Schimbarile produse in scoli in urma concursului desfasurat la această data (profesorii suplinitori pe catedrele rezervate sau cei detasati in interesul invatamantului vor rămane fara posturi daca directorii in functie nu se vor prezenta sau daca nu vor lua examenul si vor trece la catedra…), elevii vor fi bulversati de schimbarea profesorilor, schimbarea orarului, programului...;

3. Modul in care a fost alcatuit baremul CV-ului – foarte putini directori, profesori din mediul rural si nu numai, pot obtine minimum 7 puncte (nu au studii in strainatate, nu au masterat, doctorat, nu aveau cum sa faca parte din CA ISJ, nu puteau fi SEFI DE CATEDRA, etc…

4. Conform Articolului 24, nu mai pot continua ca directori cei care sunt în funcție și nu se prezintă la concurs! Prezentarea la concurs este un drept și nu o obligație, deci, în acest punct metodologia devine abuzivă!

5. O altă observatie ar fi aceea conform careia pot candida pe postul de director/director adjunct profesori care nu au ore in scoala pentru care pot opta…(Cum se poate elabora o bună strategie pentru o şcoală pe care nu o cunoşti? Cum se pot stabili direcţii de acţiune la o şcoală ale cărei realităţi nu le cunoşti?...)

6. Articolul 21, alin. 5, "Persoanele care se afla in relație de soți si rude de gradul I nu pot ocupa concomitent funcții astfel incât unul sau una sa se afle fața de cealalt ori cealalta într-o pozitie de conducere, indrumare și control la orice nivel intr-o unitate de invațamant preuniversitar, inspectorat scolar, casa corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, cluburile sportive scolare" este discriminatoriu si este normal sa fie anulat.  

Consideram ca examenul pentru ocuparea funcţiei de director este mai mult decât necesar, dar după o amânare mai mare de opt ani, vine cu o grabă nejustificată, organizarea şi pregătirea fiind mai mult decât deficitare Dorim ca în urma acestui concurs să fie selectaţi cei mai buni oameni, dar pentru aceasta este necesar ca aceştia să aibă timp suficient de pregătire şi…ŞANSE EGALE!