Activitatea cabinetelor medicale în școlile speciale

                                                                    Vrem sa fim respectați

Cadrele medicale (medicii și asisteții medicali generaliști) din Învățământul Special și Centrele de Educație Incluzivă din România, solicităm următoarele: dat fiind faptul că îndeplinim cerințele de studii din cadrul Legii Educației Nationale nr.1  actualizate , Legea 198/2023 art.192 alin.(2) Personalul de sprijin în vederea sprijinirii procesului educaţional printr-o abordare integrată a nevoilor antepreşcolarului/preşcolarului/elevului, profesionişti din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului şi adolescentului: sănătate, consiliere/evaluare/terapie psihologică şi asistenţă socială, este încadrat în sistemul de învăţământ preuniversitar cu statut de personal didactic auxiliar. Atragem atenția asupra celor menționate anterior, în care se specifică alin.(3)Procedura şi criteriile de selecţie a profesioniştilor menţionaţi la alin.(2) se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei. Să fie analizate și reevaluate astfel încât medicii și asistenții medicali generaliști să devină cadre didactice auxiliare în Învățământul special. Pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor solicitate în cadrul Metodologiei bilanț școală din 27 iulie 2023 și de asemenea conform fișei postului, toate atribuțiile care revin medicilor și asistenților medicali generaliști se încadrează în metodologia care este atribuită personalului didactic auxiliar. Fiind puși în imposibilitatea de a-și desfășura pe deplin activitatea, toate responsabilitățile privind acțiunile de inițiere a personalului didactic și implicarea în mod direct în educația sanitară,evaluarea stării de sănătate, realizată prin serviciile de asistență medicală etc. nu poate fi efectuată în totalitate deoarece, în prezent, statutul de nedidactic al medicilor și asistenților medicali generaliști împiedică realizarea acestor cerințe.

Susținem reevaluarea statutului cadrelor medicale (medicii și asisteții medicali generaliști) din Învățământul Special și Centrele de Educație Incluzivă din România și reintegrarea la statutul de didactic auxiliar .

Solicităm Ordin emis de către Ministru Educației conform legii 198/2023 art.192 alin.2.pentru reîncadrarea medicilor și asistenților medicali generaliști la statutul de didactic auxiliar din  Învățământul Special și Centrele de Educație Incluzivă din România .

Cadrele medicale (medicii și asistenți medicali generaliști) suntem împotriva unei Adresă (Notă) nr.145iFL/02.05.2018 emisă de Ministerul Educației către Inspectoratele Școlare care aduce la cunoștință despre o parte din personalul din învățămînt, aici aflându-se și medicii și asistenții medicali la trecerea de la didactic auxiliar la nedidactic. Astfel prin această Adresă (Notă), medicilor și asistenților medicali generaliști li se iau sporul de 15 % pentru învățământ special și sporul de stabilitate 15%. Sunt memorii scrise, adrese, sesizări ale personalului medical din învățământul special, din 2018, de la mai multe unități din Învățământul Special către Ministerul Educației, Ministerul Sănătăți, Ministerul Muncii, iar răspunsul la aceste memorii și adrese a fost, ca și răspuns, paragraful din Adresa (Nota) menționată mai sus.

Menționâm că, prin Ordinul nr.4024/889/2019 Ministerul Educației Naționale și al Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.3.058/943/2018, revine pentru a completa Adresa (Nota) nr.145iFL/02.05.2018 cu noi articole și anexe pentru revenirea mai multor categorii de personal din Învățămînt din nedidactic în didactic auxiliar. Această categorie include și infirmierul, aducându-l ca și statut de didactic auxiliar.

Datorită acestei Adrese (Notă) și Ordin menționate mai sus în prezent, 2023, este o nepotrivire din punct de vedere al remunerației, deoarece salariu unui infirmier depășește salariu unui asistent medical generalist din învățământul special cu aprox. 1000 ron.

Spre deosebire de statutul infirmierului care are studii generale , medicii și asistenții medicali generaliști au statutul de angajat  cu diploma de bacalaureat ,postliceala , studii superioare sau studii de scurtă durată.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         Sindicatul Nova Vita Iasi 

                                                                                                                             


Sindicatul Nova Vita    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Sindicatul Nova Vita să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...