Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

SCRIETI SI TRIMITETI SESIZAREA LA CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII!

2016-03-21 09:15:13

PENTRU DISPONIBILIZATII DISCRIMINATI DE LA OLTCHIM
SCRIETI SI TRIMITETI SESIZAREA LA CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII!

Avand in vedere ca am primit semnale ca nu pot fi deschise toate fisierel de mai jos si ca cel mai comod pentru fiecare ar fi sa aiba textul integral al petitiei in alt format, revin cu comentariul anterior completat cu rextul integral al petitiei.

Aveti mai jos modelul PETITIEI pe care toti disponibilizatii din OLTCHIM trebuie sa o adreseze Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

Aceasta petitie trebuie trimisa prin posta, recomandata si cu confirmare de primire, pe urmatoarea adresa:
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti

Aveti mai jos cele cinci pagini din petitie si 6 anexe, la care ve-ti adauga fiecare, ANEXA nr. 1 (DECIZIA DE DISPONIBILIZARE) si ANEXA nr. 3 (ADEVERAINTA DE VENIT / 2013 de la ANAF / AJFP Arges sau dupa caz Valcea).
Anexele vor fi atasate la petitie, fiecare in doua exemplare.

PETITIE, pag. 3 – mm http://i.imgur.com/tFRB8mY.jpg?1
ANEXA 1 – trebuie sa puneti decizia de disponibilizare
ANEXA 2 – http://i.imgur.com/Qc5xRNp.jpg?1
ANEXA 3 – trebuie sa puneti adeverinta ANAF

TEXT INTEGRAL PETITIE

 

Catre,
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

DOMNULE PREŞEDINTE,

Prin prezenta, subsemnatul domiciliat în ....................., strada ....................., nr. ......, bl. .... , sc. ...., ap. ...  , jud. ........... , fost salariat OLTCHIM, disponibilizat in data de 14 iunie 2013, formulez urmatoarea
 
PETIȚIE

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, formulez prezenţa PETIŢIE împotriva celor pe care-i consider posibili faptuitori ale unor fapte de discriminare:
- S.C. OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA – cu sediul în Ramnicu Valcea, strada Uzinei, nr. 1, jud. Valcea, cod postal 240050;
- ROMINSOLV SPRL – administrator judiciar la S.C. OLTCHIM S.A. – cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 223, Etaj 3, Sector 3, cod postal 030136;
- BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL – administrator judiciar la S.C. OLTCHIM S.A. – cu sediul în Bucuresti, strada Învingatorilor, nr. 24, Victory Business Center, Sector 3, cod postal 030136;
- O.P.S.P.I. (Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie) – actionar majoritar la S.C. OLTCHIM S.A. (54.8062 %) – cu sediul în Bucuresti, strada Capitan Alexandru Serbãnescu, nr. 50, sector 1, cod postal 014294.

Consider că prin faptele ce fac obiectul acestei petiţii este posibil sa fi fost discriminat si, odata cu mine, si cca. 930 salariati disponibilizati in 14 iunie 2013.

Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi obligarea părţii / partilor care a / au săvârşit fapta să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii prin care se constatată săvârşirea contravenţiei, precum şi orice măsură necesară pentru înlăturarea consecinţelor acestei fapte.
De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

În data de 14 iunie 2013, am fost disponibilizat alaturi de alti salariati OLTCHIM (929 salariati disponibilizati conform COMUNICAT CONCEDIERE COLECTIVA OLTCHIM din 15.05.2013 – se poate vedea in anexa mentionata la punctul 2 al petitiei; 919 salariati disponibilizati conform RAPORTULUI ADMINISTRATORULUI SPECIAL al OLTCHIM pentru anul 2013, pag 10 – se poate vedea in anexa mentionata la punctul 4 al petitiei).

Conform prevederilor contractului colectiv de munca trebuia sa primesc la data disponibilizarii 18 salarii compensatorii x 2.851 lei in suma totala de 51.318 lei (se pot vedea in anexele mentionate la punctele 1 si 2 ale petitiei).

Sub asa zisa umbrela a legii insolventei, in loc de bani, ne-am trezit, atat eu cat si colegii mei, cu o adeverinta prin care ni se recunostea, ca suma de plata in contul celor 18 salarii compensatorii suma mai sus mentionata (51.318 lei) iar altora numarul de salarii si sumele prevazute in CCM pentru vechimea avuta in OLTCHIM.

In urma analizarii proceselor de disponibilizare si postdisponibilizare a salariatilor de la OLTCHIM (si aici nu fac referire la criteriile de disponibilizare aplicate haotic si la nerespectarea prevederilor contractului colectiv de munca sau la nerespectarea prevederilor codului muncii), in urma analizarii rapoartelor financiare ale OLTCHIM, a comunicatelor si declaratiilor de presa si in urma discutiilor avute cu colegii mei de “clasa sociala” – somerii produsi de “fabrica de someri” de la OLTCHIM, discutii avute la Tribunalul Valcea – in timpul interminabilelor procese in contradictoriu cu presupusii faptuitori mai sus mentionati sau la manifestatiile noastre de protest avute la sediul OLTCHIM, in fata prefecturii Valcii sau in fata CJ Valcea am constatat, atat eu cat si colegii mei, ca am fost supusi la 4 (patru) posibile fapte de discriminare, astfel:

1. ingradirea dreptului meu si al salariatiilor disponibilizati de la OLTCHIM in anul 2013, la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti.
În fapt, atat eu cat si salariatii disponibilizati de la OLTCHIM in anul 2013 (intreprinderea aflata in insolventa la momentul disponibilizarii si in reorganizare judiciara in prezent) suntem discriminati fata de salariatii disponibilizati de la alte firme (care nu se afla in insolventa, reorganizare judiciara sau faliment); procesul meu si procesele disponibilizatiilor din anul 2013 sunt suspendate – prin aplicarea dispozitiei de la art. 36 din legea 85 / 2006 (dispozitie de care au facut uz admnistratorii judiciari ai OLTCHIM).

În drept, fapta mai sus descrisa cred ca se încadrează la nerespectarea prevederile OG 137 / 2000, art. 1 (1) si in mod special ale art. 1 (2) a) – articolele mentionate sunt prezentate mai jos (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii):
Art. 1.
(1) In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.
(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui altui organ jurisdictional.

2. salariatii disponibilizati in anul 2013 – discriminati fata statul roman.
În fapt, salariatii disponibilizati care aveau dreptul la diverse beneficii sociale (subventie pentru incalzire, burse pentru copiii aflati in diverse forme de invatamant, etc.), s-au trezit ca nu mai pot beneficia de aceste ajutoare intrucat la AJFP Valcea erau inregistrati cu venituri impozitate care cuprindeau si salariile compensatorii datorate dar neplatite de OLTCHIM acestora.
Am solicitat, la randul meu, o adeverinta de la AJFP Valcea si am constatat ca ceea incepuse sa se auda printre noi era adevarat … statul roman, prin AJFP Valcea, isi luase partea care i se cuvenea din salariile noastre compensatorii (impozitul pe venit de 16%, CASS, CAS, etc.) – acest lucru se poate demonstra cu ADEVERINTA DE VENIT / 2013 eliberata de ANAF / AJFP Valcea – anexa mentionata la punctul 3 al petitiei.
Mai mult, urmarind rezultatele financiare publicate de OLTCHIM pentru anul 2013, am constatat ca OLTCHIM a achitat, probabil in luna februarie 2014 (dupa finalizarea controlului efectuat de ANAF pentru perioada ianuarie – octombrie 2013), impozitele si taxele aferente salariilor compensatorii “prin compensarea cu TVA negativ de plata” – acest lucru se poate demonstra cu RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL al OLTCHIM pentru anul 2013, pag 29 – anexa mentionata la punctul 5 al petitiei.
Fata de cele mai sus prezentate consider ca salariatii, disponibilizati de la OLTCHIM in anul 2013, au fost discriminati, intr-un mod imoral, fata de statul roman – prin plata cu prioritate catre statul roman (probabil in luna februarie 2014) a taxelor si impozitelor (impozit de 16%, CASS, CAS, etc) aferente unor drepturi salariale datorate de OLTCHIM mie si celorlalti salariati disponibilizati, respectiv a salariilor compensatorii. Cum sa platesti, mai ales fara acordul tau, ceva ce nu ai primit, nu ai vazut?
Mentionez ca OLTCHIM a inceput sa-mi plateasca – incepand cu luna aprilie 2015 – o mica parte din salariile compensatorii datorate (cate 531 lei / luna, respectiv 18,62% dintr-un salariu compensatoriu datorat – in lunile aprilie si mai 2015 si cate 1.000 lei / luna, respectiv 35,07% dintr-un salariu compensatoriu datorat – in lunile iunie 2015 – martie 2016) – acest lucru se poate demonstra cu COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILIZAREA DE PERSONAL / 10.09.2015, pag. 2 – anexa mentionata la punctul 6 al petitiei.

În drept, fapta mai sus descrisa cred ca se încadrează la nerespectarea prevederile OG 137 / 2000, art. 1 (1), ale art. 1 (2) d) (V), ale art. 1 (4), art. 2 (1) si art. 2 (2) – articolele mentionate sunt prezentate mai jos (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii):
Art. 1. 
(1) In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.
(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
d) drepturile civile, in special:
(V) dreptul de proprietate.
(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la aliniatul (2).
Art. 2.
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de … apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.

3. salariatii disponibilizati in anul 2013 – discriminati fata salariatii disponibilizati in anul 2015.
În fapt, din COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILIZAREA DE PERSONAL din 10.09.2015 – anexa mentionata la punctul 6 al petitiei – am constatat ca salariatii disponibilizati in anul 2013 sunt discriminati fata de salariatii disponibilizati in anul 2015 (fara a-i considera vinovati si fara a-i acuza de acest lucru pe fostii mei colegi, salariatii disponibilizati in anul 2015), citez din comunicat:
“salariatii disponibilizati (si aici este vorba despre cei disponibilizati in anul 2015) vor primi lunar incepand din prima luna de la disponibilizare salariile restante datorate de societate, iar incepand din februarie – martie anul viitor (este vorba despre anul 2016) vor incasa lunar echivalentul unui salariu … pana la epuizarea fondului de salarii compensatorii …”.
Adica, numai salariatii disponibilizati in anul 2015 primesc lunar valoarea unui salariu compensatoriu (plata salariilor compensatorii fiind lichidata pana cel mai tarziu in ianuarie – februarie 2017) iar salariatii disponibilizati in anul 2013 primesc lunar 1.000 de lei, respectiv 35% din valoarea unui salariu compensatoriu (plata salariilor compensatorii fiind lichidata pana cel mai tarziu in decembrie 2019).
În drept, fapta mai sus descrisa cred ca se încadrează la nerespectarea prevederile OG 137 / 2000, art. 1 (1), ale art. 1 (2) d) (V), ale art. 1 (4), art. 2 (1) si art. 2 (2) – articolele mentionate sunt prezentate mai jos (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii):
Art. 1. 
(1) In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.
(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
d) drepturile civile, in special:
(V) dreptul de proprietate.
(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la aliniatul (2).
Art. 2.
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de … apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.

4. salariatii disponibilizati in anul 2013 – discriminati fata salariatii ramasi in OLTCHIM.
În fapt, din DECLARATIA domnului Florian Mateita, partener ROMISOLV, publicata de ECONOMICA.net – anexa mentionata la punctul 6 al petitiei 7 al petitiei) am constatat inca o data (fara a-i considera vinovati si fara a-i acuza de acest lucru pe salariatii ramasi in OLTCHIM) ca se adevereste ceea ce eu si ceilalti disponibilizati stiam inca din primul an de disponibilizare si, citez declaratia partenerului ROMINSOLV:
“Trei salarii neplătite angajaților au fost transformate în linie de credit pentru capital de lucru”.
Adica salariatii ramasi in OLTCHIM au restanta de 3 salarii neplatite (utilizate de conducerea OLTCHIM pentru capital de lucru) iar eu si toti salariatii disponibilizati in anul 2013 am avut, timp de aproape doi ani, intre 12 si 18 salarii neplatite (utilizate de conducerea OLTCHIM, fara acordul salariatiilor disponibilizati, pentru capital de lucru) si avem si in acest moment 9 si 15 salarii compensatorii neplatite.
În drept, fapta mai sus descrisa cred ca se încadrează la nerespectarea prevederile OG 137 / 2000, art. 1 (1), ale art. 1 (2) d) (V), ale art. 1 (4), art. 2 (1) si art. 2 (2) – articolele mentionate sunt prezentate mai jos (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii):
Art. 1. 
(1) In Romania, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme si sunt garantate de lege.
(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi:
d) drepturile civile, in special:
(V) dreptul de proprietate.
(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la aliniatul (2).
Art. 2.
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de … apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.

Prin tratamentul diferit acordat salariatiilor ramasi in OLTCHIM fata de salariatii disponibilizati, a salariatiilor disponibilizati in anul 2013 fata de salariatii disponibilizati in 2015, a drepturilor salariale cuvenite salariatilor disponibilizati in anul 2013 fata de drepturile cuvenite statului roman (taxe si impozite) care sunt aferente acestor drepturi salariale si a drepturilor salariale cuvenite salariatiilor si salariatilor disponibilizati fata de onorariile administratoriilor judiciari cred ca atat ROMINSOLV si BDO – in calitate de administratori judiciari ai OLTCHIM, conducerea OLTCHIM cat si O.P.S.P.I. – in calitate de actionar majoritar al OLTCHIM (fiind reprezentata de un administrator special in OLTCHIM) au ignorant cu desavarsire componentele esentiale pentru o corporatie moderna: toleranta, intelegerea, respectul fata de toti deopotriva, stat roman, salariati si disponibilizati, si au incalcat in mod brutal principiului egalitatii de şanse și de tratament echitabil fata de disponibilizatii OLTCHIM.

Pot dovedi cele afirmate cu următoarele înscrisuri / documente pe care le depun ca ANEXE, in fotocopie, în 2 exemplare:
1. decizia de desfacere a contractului de munca nr. ….
2. COMUNICAT CONCEDIERE COLECTIVA OLTCHIM din 15.05.2013;
3. ADEVERINTA DE VENIT / 2013 eliberata de ANAF / AJFP Valcea;
4. RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL al OLTCHIM pentru anul 2013- pag 10;
5. RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL al OLTCHIM pentru anul 2013- pag 29;
6. COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILIZAREA DE PERSONAL / 10.09.2015 – pag. 2;
7. preluare articol ECONOMICA.net din 18.02.2016 - DECLARATIE PARTENER ROMISOLV, Florian Mateita.
8. preluare articol Ziarul de Valcea din 23.12.2013.

Dată,                                                                                       Semnătură,

 


…………………………..                                                                     …………………………..

 


DOMNULUI PREŞEDINTE AL CNCD (CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

 

DISPONIBILIZATI OLTCHIM

model PETITIE catre Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

2016-03-18 09:30:30

preluare de pe FACEBOOK - https://www.facebook.com/groups/358649787666012/


Asa cum am promis anterior, revin cu un model de PETITIA pe care toti disponibilizatii din OLTCHIM trebuie sa o adreseze Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

Aceasta petitie trebuie trimisa prin posta, recomandata si cu confirmare de primire, pe urmatoarea adresa:

Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti

Aveti mai jos cele cinci pagini din petitie si 6 anexe la care ve-ti adauga fiecare ANEXA nr. 1 (DECIZIA DE DISPONIBILIZARE) si ANEXA nr. 3 (ADEVERAINTA DE VENIT / 2013 de la ANAF / AJFP Arges sau dupa caz Valcea).
Anexele vor fi atasate la petitie, fiecare in doua exemplare.

PETITIE, pag 1 – http://i.imgur.com/SyCkiwK.jpg?1
PETITIE, pag 2 – http://i.imgur.com/lgpNkOb.jpg?1
PETITIE, pag 3 – http://i.imgur.com/CPC4Dfqg.jpg?1
PETITIE, pag 4 – http://i.imgur.com/aRHVRC0.jpg?1
PETITIE, pag 5 – http://i.imgur.com/X38wYdS.jpg?1
ANEXA 2 – http://i.imgur.com/Qc5xRNp.jpg?1
ANEXA 4 – http://i.imgur.com/nU2396M.jpg?1
ANEXA 5 – http://i.imgur.com/CJNrpBz.jpg?1
ANEXA 6 – http://i.imgur.com/PUIym3b.jpg?1
ANEXA 7 – http://i.imgur.com/7lAxhPb.jpg?1
ANEXA 8 – http://i.imgur.com/TYetsxN.jpg?1


preluare de pe FACEBOOK

CONDUCEREA OLTCHIM PRACTICA DISCRIMINAREA IN PLATA SALARIILOR COMPENSATORII CATRE DISPONIBILIZATII OLTCHIM DIN PRIMUL VAL - 14 IUNIE 2013.

2016-03-13 19:41:47

IN ATENTIA TUTUROR DISPONIBILIZATIILOR DIN 14 IUNIE 2013!!!

CONDUCEREA OLTCHIM PRACTICA DISCRIMINAREA IN PLATA SALARIILOR COMPENSATORII CATRE DISPONIBILIZATII OLTCHIM DIN PRIMUL VAL - 14 IUNIE 2013.

ACESTIA SUNT DISCRIMINATI DE DOUA ORI:

I. FATA DE SALARIATII ACTUALI, FOSTII NOSTRI COLEGI DIN OLTCHIM:
a. EI AU TREI SALARII NEPLATITE IAR CEI MAI MULTI DINTRE DISPONIBILIZATII DIN PRIMUL VAL AU 13 SALARII COMPENSATORII NEPLATITE
b. EI PRIMESC LUNA DE LUNA SALARIUL INTREG IAR DISPONIBILIZATII DIN PRIMUL VAL PRIMESC LUNA DE LUNA 1.000 DE LEI, ADICA 35% DIN FIECARE SALARIU AFERENT CELOR PANA LA 18 SALARII COMPENSATORII DATORATE DE OLTCHIM LA DISPONIBILIZAREA ACESTORA

II. FATA DE DISPONIBILIZATII DIN CEL DE-AL DOILEA VAL, FOSTII NOSTRI COLEGI DIN OLTCHIM:
- EI PRIMESC LUNA DE LUNA IN JUR DE 2.000 DE LEI IAR DISPONIBILIZATII DIN PRIMUL VAL PRIMESC LUNA DE LUNA 1.000 DE LEI, ADICA 35% DIN FIECARE SALARIU AFERENT CELOR PANA LA 18 SALARII COMPENSATORII DATORATE DE OLTCHIM LA DISPONIBILIZAREA ACESTORA

Prin discriminare (in intelesul ORDONANTEI nr. 137 din 31 august 2000 -*republicată* http://www.cncd.org.ro/…/ORDONANTA-nr-137-din-31-august-20…/ ) se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare.
Criteriile stabilite de legislatia romaneasca sunt:
1. Rasa
2. Nationalitate
3. Etnie
4. Limba
5. Religie
6. Categorie sociala (AICI POT FI INCADRATI DISPONIBILIZATII DE LA OLTCHIM)
7. Convingeri
8. Sex
9. Orientare sexuala
10. Varsta
11. Handicap
12. Boala cronica necontagioasa
13. Infectare HIV
14. Apartenenta la o categorie defavorizata (AICI POT FI INCADRATI DISPONIBILIZATII DE LA OLTCHIM)
15. Precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice (AICI POT FI INCADRATI DISPONIBILIZATII DE LA OLTCHIM).

Aplicabile disponibilizatiilor de la OLTCHIM sunt cele de la punctele 6, 14, 15.

Discriminarea (in intelesul CODULUI MUNCII din 24 ianuarie 2003 - *actualizat*) este definite dupa cum urmeaza:
ART. 5 (1) În cadrul relatiilor de munca funcŃionează principiul egalitătii de tratament fata de toŃi salariatii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, varsta, apartenenŃa nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directa actele şi faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosintei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislatia muncii.
(4) Constituie discriminare indirecta actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

ART. 6 (1) Orice salariat care prestează o munca beneficiază de conditii de munca adecvate activitătii desfăşurate, de protectie socială, de securitate şi sănătate în munca, precum şi de respectarea demnitătii şi a conştiintei sale, fără nici o discriminare.

ART. 154 (1) Salariul reprezintă contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca.
(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenenta ori activitate sindicala.


preluarare comentariu

DIN CICLUL, DISPONIBILIZATII INTREABA ... !?!?!? ... ADMINISTRATORII NU AU SOLUTII, NU AU RASPUNSURI!

2016-02-24 10:56:37

 

DOMNULE GHEORGHE PIPEREA,

1. Cand se vor achita, cu adevarat (FAPTIC) nu doar scriptic (PE HARTIE) - salariile compensatorii, disponibilizatiilor de la OLTCHIM din primul val de disponibilizari (14 iunie 2013), avand in vedere ca promisiunea facuta de dumneavoastra in calitate de administratorul judiciar al OLTCHIM, in fata judecatorului sindic (dosar 349 / 90 / 2015, sedinta din data de 28 ianuarie 2015, sentinta 210 / 2015 - vezi pag. 3 din documentul aflat in discutie) citez "daca se va merge pe varianta unei reorganizari care sa nu duca la vanzarea SPV-ului, platile se voe face pana la sfarsitul anului 2015" s-a transformat intr-o MARE MINCIUNA, chichita avocateasca spun unii?

Retineti ca, mai nou (aici gura pacatosului adevar graieste si ii dau si eu dreptate) domnul Mateita, discipolul dumneavoastra in "arta" insolventei), a recunoscut ca banii neplatiti salariatilor (3 salarii restante zice el si eu completez: avansul lunii ianuarie 2013 trecut la masa credala, 3 salarii platite de AJOFM si datorate de OLTCHIM AJOFM, salarii compensatorii neplatite disponibilizatiilor, cotizatii si rate CAR - retinute salariatilor timp de 4 luni fara a fi virate la CAR, etc) au fost folositi - datorita incapacitatii dumneavoastra de-a atrage investitori - ca sursa de finantare a capitalului de lucru pentru functionarea OLTCHIM!

2. Onorariul (autofixat) datorat de Oltchim pentru cei trei ani de insolventa (perioada 30 ianuarie 2013 - 30 ianuarie 2016) care este de 1.800.000 euro (36 luni x 50.000 euro / luna) - a fost virat in conturile dumneavoastra, domnilor administratorilor judiciari?

3. Care este, pana la aceasta data, valoarea calculata si care este valoarea achitata dumneavoastra domnilor administratorilor judiciari, aferenta onorariului procentual (autofixat: 5% - pentru recuperarea datoriilor si 10% - pentru distribuirea sumelor recuperate) avand in vedere ca daca se ia in calcul numai suma de 530 milioane de euro sterse prin planul de reorganizare - ca suma recuperata, se ajunge la un comision fabulos de minim 26 de milioane de euro?

4. Cat mai dureaza procedura insolventei (reorganizarii judiciare) pentru ca din programul de reorganizare rezulta ca se are in vedere continuarea acesteia pana in anul 2018 cu posibilitatea prelungirii pana in anul 2019? Adica este vorba de inca 2,4 milioane de euro care trebuie sa intre in conturile dumneavoastra.

5. Care sunt masurile reale luate, la nivel de practica nu de teorie (si aici este vorba in primul rand despre gasirea capitalului de lucru necesar) pentru relansarea functionarii Oltchim la o capacitate de cel putin 70%?

6. Avand in vedere ca in cei trei ani de insolventa numarul locurilor de munca a fost redus prin cele doua valuri de disponibilizari (14 iunie 2013 si noiembrie 2015) cu cca. 1200 de salariati, respectiv cu cca. 35%, care este numarul de salariati preconizati a fi disponibilizati in perioada urmatoare?

7. De ce ati ales ca masura principala de reorganizare "stergerea datoriilor prin planul de reorganizare" si nu transformarea datoriilor in actiuni conform aprobarii UE si solicitarilor (pentru AVAS) si solicitarile BCR, BT, ELECTRICA, MFC, etc.

Nu cumva prin aceasta masura ati protejat interesele PCC (care prin transformarea datoriilor in actiuni devene ceea ce a fost cand a intrat in OLTCHIM - respectiv un actionar cu 1-2%)?

Nu cumva, protejand interesele PCC (precizez ca valoarea nominala a actiunilror PCC la OLTCHIM este de cca. 2, 5 milioane de euro iar valoarea de piata de cca 10 milioane de euro), ati bagat adanc mana in buzunarul statului si ale privatului prin stergerea datoriilor (precizez ca este vorba despre cca. 520 milioane de euro)?

Ati salvat cele 2,5 milioane de euro ale PCC in detrimentul celor 520 milioane de euro ale noastre, ale tuturor.

8. Prin ce concurs sau prin ce concurs de imprejurari ati ajuns sa fiti numit ca administrator judiciar la OLTCHIM? A fost o numire politica a USL sau ati fost numit, asa la intamplare?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188857048148643&set=pcb.580000915481942&type=3&relevant_count=3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188857038148644&set=pcb.580000915481942&type=3&relevant_count=2

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=188857041481977&set=pcb.580000915481942&type=3&relevant_count=1


P.S.


Aveti si dumneavoastra dreptate, cazul acesta - insolventa OLTCHIM este demn de studiu la drept dar mai inai ar trebui cercetat de cei in drept de la DNA!

CE ZICETI DOMNULE GHEORGHE PIPEREA?
AVETI RASPUNSURI, AVETI SOLUTII SAU CAINII LATRA URSUL MERGE?

SAU DIN CICLUL, DISPONIBILIZATII INTREABA ... !?!?!? ... ADMINISTRATORII NU AU SOLUTII, NU AU RASPUNSURI!

INTREBARI DIN PARTEA DISPONIBILIZATIILOR DE LA OLTCHIM PENTRU ADMINISTRATORII JUDICIARI SI ADMNINISTRATORUL SPECIAL DE LA OLTCHIM.

ASTEPTAM RASPUNSURILE DUMNEAVOASTRA PE URMATOARELE ADRESE DE FACEBOOK:
https://www.facebook.com/groups/oltchimcombinatulpoporuluiroman/ 
https://www.facebook.com/groups/268219426660094/ 
https://www.facebook.com/groups/iondumitrescu/ 
https://www.facebook.com/chimistii.uniti?fref=ts  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010730479413 
https://www.facebook.com/groups/358649787666012/ 

 

PENTRU DISPONIBILIZATII DIN OLTCHIM.

AVETI INTREBARI, AVETI CURAJ ... CERETI LAMURIRI DIRECT DE LA SURSA:
- ROMINSOLV - https://www.facebook.com/Rominsolv/?fref=ts ;
- BDO - https://www.facebook.com/BDO-Romania-168331279962030/?fref=ts ;
- GHEORGHE PIPEREA - https://www.facebook.com/profile.php?id=100000119722747&fref=ts


DISPONIBILIZATI OLTCHIM

Da Doamne oltchimistului mintea cea din urma! Mai bine mai tarziu decat niciodata.

2016-02-17 09:27:39

APEL PENTRU INFIINTAREA UNUI NOU SINDICAT REPREZENTATIV!
MISCAREA SINDICALA DE LA OLTCHIM A FOST CAPTURATA DE SEFII ADMINISTRATIVI.
(preluare articol scris de redactia VIATA VALCII)


În 2016, SC Oltchim aniversează 50 ani de la înfiinţare şi 48 ani de la punerea în funcţiune a primei instalaţii tehnologice.

Din 22.08.2012 se încearcă firav să se revină la funcţionarea anterioară datei de 12.11.2008, adică în sistem integrat cu petrochimia şi Rafinăria Arpechim Piteşti, dar s-a acţionat pentru distrugerea SC Oltchim în sensul că:
- în 30.01.2013 s-a declarat insolvenţa, după ce instalaţiile au fost oprite în perioada 23.08.2012-23.10.2012; - pentru decembrie 2012, respectiv lunile martie şi aprilie 2013 salariile se achită din fondurile AJOFM conform legii 200/2006;
- în 15.06.2013 s-au disponibilizat 979 salariaţi şi în decembrie 2015 s-au disponibilizat alţi 250 salariaţi, fără a li se acorda plăţile compensatorii conform CCM Oltchim;
- în 10.12.2014 AGA, refuza elaborarea planului de reorganizare al Oltchim de către debitorul SC Oltchim, pe motiv că administratorul special Bogdan Stănescu, printr-o adresă transmisă acţionarului majoritar, Ministerul Economiei, specifică nefondat, o lipsă a specialiştilor în Oltchim pentru elaborarea planului de reorganizare;
- în 22.04.2015 s-a aprobat singurul plan de reorganizare elaborat numai de către administratorii judiciari în care nu se prevăd termene de achitare creanţe salariale prevăzute la masa credală şi a celor create după declararea insolvenţei;
- planul de reorganizare Oltchim nu s-a respectat deoarece nu s-a vândut Oltchim SPV şi instalaţiile OXO şi AF-DOF au funcţionat sporadic (AF-Dof nu a funcţionat, iar OXO a fost oprită frecvent datorită stocului de octanol); 
- mişcarea sindicală a fost divizată, fără a mai exista sindicat reprezentativ oponent patronatului;
- există 11 directori cu salarii nete individuale, lunare, de 8.000 – 12.000 lei şi administratorii judiciari primesc fiecare câte 50.000 euro/lună.

Situaţia economică şi socială în SC Oltchim este critică, dar directorii, administratorul special şi administratorii judiciari încasează sume imense fără să aibă un program de redresare cu termene, fiind conştienţi că Oltchim va falimenta.

Mişcarea sindicală, divizată în 5-6 sindicate, existentă în Oltchim, este aservită celor care încasează salarii pentru ineficienţă, ale căror conduceri sunt recompensate cu: autoturisme la dispoziţie, servicii diverse pentru ei şi familiile lor şi în plus folosesc cotizaţia pentru interesul lor.

Comparaţi bunăstarea în exces a administratorilor judiciari, a administratorului special şi a celor 11 directori, respectiv indiferenţa conducerilor sindicatelor existente faţă de angajaţii Oltchim, cu suferinţa şi lipsa garanţiei locurilor de muncă pentru angajaţii Oltchim şi veţi decide că AJUNGE JAFUL ŞI DEZBINAREA ÎN OLTCHIM.

Credem că din 22.08.2012 până în 2016 s-a pregătit acţiunea de FALIMENTARE a SC OLTCHIM şi angajaţii trebuie să înţeleagă că prin unitate şi acţiuni legale concertate se poate salva Oltchim. 


Ce trebuie făcut?

- Peste 80% din salariaţii Oltchim să înfiinţeze un nou sindicat reprezentativ care să aibă ca obiective principale:
- Salvarea locurilor de muncă şi a SC Oltchim prin impunerea unei strategii capabilă să pună în funcţiune toate capacităţile de producţie;
- Susţinerea tuturor acţiunilor de către toţi salariaţii Oltchim;
- Aflarea adevărului despre jaful din Oltchim începând cu 22.08.2012;
- Scoaterea SC Oltchim din insolvenţă în termen de 90 zile, deoarece planul de reorganizare, elaborat numai de administratorii judiciari, nu este credibil;
- Acordarea drepturilor salariale restante până la 30.06.2016;
- Anchetarea administratorilor judiciari, a administratorului special şi a conducerii Oltchim pentru cei peste 3 (trei) ani de insolvenţă care au degradat SC Oltchim, dar au primit drepturi salariate exagerate pentru ineficienţă;
- Efectuarea unui control al Primului Ministru la SC Oltchim pentru perioada 22.08.2012 – 2016;
- Desemnare conducerii Oltchim pe criterii de performanţă şi profesionalism.

Cum se realizează aceste obiective?

Prin unitatea tuturor salariaţilor sprijiniţi de SINDICATUL NOU REPREZENTATIV prin acţiuni legale: negocieri şi acţiuni de protest.
ETAPELE ÎNFIINŢĂRII NOULUI SINDICAT REPREZENTATIV:
- Desemnarea unui COMITET DE INIŢIATIVĂ;
- Semnare tabelelor cu membrii fondatori;
- Elaborare statut;
- Întrunirea adunării generale de constituire ţi aprobare statut;
- Depunerea documentaţiei conform Legii nr.62/2011 la Judecătorie; PROPUNERI PENTRU STATUTUL SINDICATULUI:
- Cotizaţie lunară de 10 lei;
- Conducerea sindicatului este salarizată de Oltchim, nu din fondurile cotizate;
- Alegerea conducerii sindicatului se face prin vot universal de către membrii de sindicat;
- Conducerea sindicatului va consulta membrii de sindicat prin referendum asupra acţiunilor iniţiate;
- Toate propunerile şi solicitările conducerii Oltchim vor fi transmise membrilor de sindicat pentru analiză şi decizie.

ESTE UNICA ŞANSĂ DE A OPRI JAFUL ŞI FALIMENTUL OLTCHIM. URGENTAŢI SĂ COLECTAŢI TABELELE CU MEMBRII FONDATORI PRIN REPREZENTANŢII PE CARE- I AVEŢI DESEMNAŢI!

Putem avea un sindicat puternic, apolitic, neaservit nepotismului şi conducerii Oltchim, dar totul depinde de noi angajaţii Oltchim.

Elaborat de: COMITETUL DE INIŢIATIVĂ PENTRU FONDAREA SINDICATULUI “DREPTATE ŞI ADEVĂR”.


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIM

INTREBARI FARA RASPUNS ... "ADRISANTUL", ILUSTRU' NECUNOSCUT.

2016-02-16 11:34:06

DISPONIBILIZATII INTREABA ... ADMINISTRATORII NU AU SOLUTII, NU AU RASPUNSURI!

INTREBARI DIN PARTEA DISPONIBILIZATIILOR DE LA OLTCHIM PENTRU ADMINISTRATORII JUDICIARI SI ADMNINISTRATORUL SPECIAL DE LA OLTCHIM:

1. Cand se vor achita, cu adevarat - faptic nu doar pe hartie - salariile compensatorii, disponibilizatiilor de la OLTCHIM din primul val de disponibilizari (14 iunie 2013), avand in vedere ca promisiunea facuta de administratorul judiciar Gheorghe Piperea in fata judecatorului sindic (dosar 349 / 90 / 2015, sedinta din data de 28 ianuarie 2015, sentinta 210 / 2015 - vezi pag. 3 din document ) citez "daca se va merge pe varianta unei reorganizari care sa nu duca la vanzarea SPV-ului, platile se voe face pana la sfarsitul anului 2015" s-a transformat intr-o MARE MINCIUNA, chichita avocateasca spun unii?
2. Daca onorariul (autofixat) datorat de Oltchim pentru cei trei ani de insolventa (perioada 30 ianuarie 2013 - 30 ianuarie 2016) care este de 1.800.000 euro (36 luni x 50.000 euro / luma) a fost virat in conturile administratorilor judiciari?
3. Care este pana la aceasta data valoarea calculata si care este valoarea achitata administratorilor judiciari, aferenta onorariului procentual (autofixat: 5% - pentru recuperarea datoriilor si 10% - pentru distribuirea sumelor recuperate) avand in vedere ca daca se ia in calcul numai suma de 530 milioane de euro sterse prin planul de reorganizare - ca suma recuperata, se ajunge la un comision fabulos de minim 26 de milioane de euro?
4. Cat mai dureaza procedura insolventei (reorganizarii judiciare) pentru ca din programul de reorganizare rezulta ca se are in vedere continuarea acesteia pana in anul 2018 cu posibilitatea prelungirii pana in anul 2019?
5. Care sunt masurile reale luate, la nivel de practica nu de teorie (si aici este vorba in primul rand despre gasirea capitalului de lucru necesar) pentru relansarea functionarii Oltchim la o capacitate de cel putin 70%?
6. Avand in vedere ca in cei trei ani de insolventa numarul locurilor de munca a fost redus prin cele doua valuri de disponibilizari (14 iunie 2013 si noiembrie 2015) cu cca. 1200 de salariati, respectiv cu cca. 35%, care este numarul de salariati preconizati a fi disponibilizati in perioada urmatoare?


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIM

C O N V O C A T O R

2014-10-02 14:56:00

 

C O N V O C A T O R

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A SALARIATILOR SI DISPONIBILIZATILOR DE LA S.C. OLTCHIM S.A.

 

Salariatii vor raspunsuri? 

Disponibilizatii au nemultumiri?

 
In data de 09.10.2014, intre orele 11 si 12, puteti afla raspunsuri direct de la sursa: 
-PATRONII OLTCHIM - reprezentati de actionarul majoritar (Statul Roman) si de actionarii minoritari (cel mai semnificativ fiind PCC);
-ADMINISTRATORII JUDICIARI:
     - ROMINSOLV - reprezentat de av. Gheorghe Piperea;
     - BDO - reprezentată prin partener coordonator Niculaie Bălan;
-ADMINISTRATORUL SPECIAL - Bogdan Nicolae Codruţ Stănescu;
-CONDUCEREA OLTCHIM - Victor Avram, Mihail Talpasanu, Armand Laurentiu Spiru-Ciobescu, etc.

 

Haideti cu totii - salariati si disponibilizati, haideti in numar cat mai mare la Oltchim in data de 09.10.2014, ora 11:00, pentru a discuta cu reprezentantii “proprietarilor” Oltchim si conducerii Oltchim care sunt responsabili de soarta Oltchim, de soarta salariatilor si de neplata salariilor compensatorii catre disponibilizati.

 

Cititi si transmiteti mai departe!


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIM

REGULAMENT CU PRIVIRE LA POSTAREA DE COMENTARII PE PETITIA “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM”

2014-03-09 14:30:27

REGULAMENT CU PRIVIRE LA POSTAREA DE COMENTARII PE PETITIA “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” ()

Postarea unor comentarii pe PETITIA “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” se face va sub autoritatea acestui regulament, in termenii si conditiile de mai jos.

PETITIA “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” cuprinde o sectiune de comentarii in care cititorii isi pot posta / prezenta opiniile si comentariile, in mod liber dar in conditiile prezentului “regulament”.

Postarea opiniilor presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.

Prin postarea opiniilor sau oricaror texte pe PETITIA “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” cititorii / utilizatorii / autorii de comentarii sunt de acord cu urmatoarele:

1. Este interzisa postarea materialelor pentru care autorii postarilor respective nu detin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au incuviintarea proprietarului pentru a utiliza materialul.

2. Este interzisa postarea multipla a aceluiasi comentariu.

3. Este interzisa utilizarea unui limbaj indecent, vulgar, abuziv in discutiile cu alti cititori / utilizatori / autori de comentarii.
Sunt interzise comentariile denigratoare, care sa contina amenintari sau sa violeze intimitatea, viata privata a altor persoane.
Injuriile de orice fel nu sunt permise.

4. Sunt interzise comentariile care incita la actiuni ilegale.
Nu este permisa promovarea activitatilor infractionale sau a utilizarii bunurilor sau substantelor ilegale.

5. Nu sunt permise comentarii cu tenta antisociala, cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene.
Nu sunt permise discriminarile referitoare la sex, varsta, religie, etnie, orientare sexuala ori alte discriminari personale.

6. Este interzis furtul de semnatura al altor utilizatori.

7. Toate comentariile exprima punctul de vedere si opiniile autorilor acelor comentarii si nu ale AUTORULUI PETITIEI (exceptie facand mesajele scrise chiar de catre acesta), motiv pentru care nu ne asumam responsabilitatea pentru materialele postate pe acesta petitie de catre alte persoane.
Raspunderea asupra continutului opiniilor si comentariilor postate de cititori pe PETITIA
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” revine in intregime autorilor acestor opinii si comentarii.

8. AUTORUL PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” nu ofera garantii pentru lipsa de acuratete a comentariilor si opiniilor postate de cititori, pentru mesajele incomplete, inutile sau pentru orice informatii prezentate.
Comentariile exprima punctele de vedere ale autorilor respectivelor comentarii si nu ale AUTORULUI PETITIEI.

9. AUTORUL PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” isi rezerva dreptul de a sterge continutul discutabil al unor comentarii, intr-un timp rezonabil.
Acesta va fi un proces manual, astfel incat nu va fi posibila stergerea sau modificarea mesajelor instantaneu.
AUTORUL PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” isi rezerva dreptul de a elimina acele opinii / comentarii pe care le considera daunatoare sub orice forma, imaginii PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM”.
AUTORUL PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” se obliga sa nu modifice, sub nici o forma, continutul comentariilor postate de cititori in conditiile prezentului regulament.
Acceptate spre publicare, comentariile devin parte integranta a PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM”.
Sub nici o forma autorul unui comentariu nu va revendica vreun drept legal sau vreo raspundere din partea AUTORULUI PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” asupra textului postat de catre autorul comentariului respectiv.
Raspunderea personala, a celui care posteaza un comentariu, pentru orice aspect legal in legatura cu postarea, nu poate fi delegata AUTORULUI PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” sau altei persoane.

10. Modificarea si / sau stergerea integrala sau partiala a comentariilor postate este dreptul exclusiv al AUTORULUI PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” la libera apreciere a acestuia.
Orice solicitari de modificare si / sau stergere comentarii ale autorilor care au postat respectivele comentarii, precum si solicitarile cititoriilor cu privire la comentariile ce nu le apartin, nu sunt permise si nu pot fi luate in considerare de catre AUTORUL PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” sau de catre ADMINISTRATORUL SITE-ului http://www.petitieonline.com, singurii in masura sa decida conformitatea comentariilor cu regulamentul si conditiile postarii de comentarii pe acest SITE si pe PETITIA “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM”.

11. Autorul comentariului este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma eventualele daune, in cazul unor actiuni legale impotriva celor publicate.
Comentariile postate nu sunt monitorizate in fiecare secunda si, in consecinta, AUTORUL PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul lor.

12. Postarea unui mesaj in sectiunea de comentarii, sectiune pusa la dispozitia cititoriilor, inseamna acceptarea tacita a continutului acestui regulament.

13. Daca considerati ca orice material de pe acesta petitie, postat de catre AUTORUL PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” sau de altcineva, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, va rugam sa ne contactati, astfel incat sa putem lua o decizie in cunostinta de cauza.
AUTORUL PETITIEI
“SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu se supune acestor conditii.

Prezentul regulament poate fi modificat de catre AUTORUL PETITIEI “SALVATI OLTCHIM–ARPECHIM” fara instiintari prealabile atunci cand situatiile noi o impun.

 


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIM

ADEVARATELE CAUZE ALE INSOLVENTEI OLTCHIM - NUMAI PENTRU CEI INTERESATI

2014-02-09 20:27:18

Preluare comentarii de pe prtitia SALVATI OLTCHIM.

S. MAX

#16934 ADEVARATELE CAUZE ALE INSOLVENTEI OLTCHIM - PENTRU CEI INTERESATI

2014-02-09 21:38

 

#16933: S. MAX - ADEVARATELE CAUZE ALE INSOLVENTEI OLTCHIM PENTRU CEI INTERESATI

DREPTUL LA EXPRIMARE LIBERA!

Este Memoriul domnului Constantin Roibu ( https://www.dropbox.com/s/jrjsq1vk91ms36n/RaportComplet.pdf ) impotriva Raportului domnului Gheorghe Piperea ( http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-03-13-14407961-0-oltchim-raport-privind-cauzele-care-generat-starea-insolventa.pdf ).

Eu am citit si "Raportul Piperea" si "Memoriul Roibu" si cred in cele prezentate in Memoriul domnului Constantin Roibu.
Fiecare are dreptul la libera exprimare, fiecare crede ce si pe cine doreste.

In cazul de fata ADEVARUL NU ESTE LA MIJLOC dar sunt sigur ca ADEVARUL va iesi la suprafata iar cei vinovati vor plati!

 

 

S. MAX#16932 ADEVARATELE CAUZE ALE INSOLVENTEI OLTCHIM PENTRU CEI INTERESATI

2014-02-09 20:56

 

ADEVARATUL RAPORT (MEMORIU) AL CAUZELOR INSOLVENTEI OLTCHIM PENTRU CEI INTERESATI DE ACEST ADEVAR IL REGASITI PUBLIC PE LINK-UL DE MAI JOS:

https://www.dropbox.com/s/jrjsq1vk91ms36n/RaportComplet.pdf

LECTURA PLACUTA CELOR INTERESATI DE ADEVAR.
CANDVA MAI CURAND DECAT CREDE EL PIPEREA VA PLATI IN INSTANTA PENTRU MINCIUNILE SCRISE SI AFIRMATE PUBLIC LEGAT DE CAUZELE INSOLVENTEI OLTCHIM.


Am citit primele 70 de pagini (memoriul in sine, fara anexe) si este ADEVARUL GOL GOLUT, asa cum il stiu toti cei care nu sunt rauvoitori si toti cei care nu s-au pus in slujba altor interese.
Este bine ca toti cei care aveti rabdare sa cititi acest memoriu. Va veti cutremura de ceea ce se poate intampla sub presiunea unor interese oculte.

Aveti mai jos cateva din reperele de inceput ale acestui memoriu:

Acest memoriu este o analiză obiectivă a cauzelor reale a insolvenței Oltchim precum și cu privirela Raportul Administratorilor Judiciari BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL și ROMINSOLV SPRL asupra cauzelor care au generat insolvenţa Oltchim data de 13.03.2013 (”Raportul”).

În calitate de manager al Oltchim pentru mai mult de 20 ani, împreună cu echipa pe care am coordonat-o, cu care am construit una dintre cele mai reprezentative companii din România, mă consider îndreptățit să formulez critici și să am opinii bine fundamentate referitoare la cauzele reale ale insolvenței.

Consider că opinia publică din România, inclusiv partenerii de afaceri ai societății și cei instituționali, merită să cunoască adevăratele cauze care au dus la insolvența Oltchim, așa cum sunt văzute din interior, și nu prin ochii celor care au drept scop primar mușamalizarea adevărului în interesul unor grupuri de interese și încasarea unor comisioane de succes din înstrăinarea activelor Oltchim, indiferent de consecințe.

Raportul, atât prin conținutul său intrinsec, cât și prin afirmațiile din mass media ale autorilor acestuia, reprezintă în realitate doar o campanie denigratoare, având următoarele scopuri:
1. Inducerea în eroare a tuturor persoanelor interesate, respectiv creditorii, acționariatul (inclusiv statul român), partenerii (furnizorii și clienții tradiționali), salariații Oltchim, precum și opinia publică în general, cu privire la cauzele reale ale insolvenței Oltchim.
2. Denigrarea și distrugerea imaginii Oltchim, în calitate de principal actor pe piața produselor petrochimice din sud estul Europei, în vederea înstrăinării către grupuri de interese aflate în legături publice cu acționarul minoritar și ostil intereselor Oltchim, respectiv Petro Carbo Chem (PCC).
Raportul conține o serie de afirmații inexacte, incomplete, rupte din context, contrare realității (de-a dreptul mincinoase), toate în vederea realizării scopurilor de mai sus. Subliniem că acest consorțiu de administratori judiciari (BDO-Rominsolv), nu are nicio experiență în domeniul analizei și managementului activității de producție și comercializare a produselor petrochimice, în echipa lor nu există nici un specialist recunoscut sau certificat în domeniul petrochimic. Aceste lipsuri sunt reflectate în maniera lipsită de profesionalism, etică și corectitudine prin care au întocmit Raportul.
În realitate, Raportul nu reprezintă o informare a creditorilor, acționarilor, salariaților și a tuturor persoanelor interesate cu privire la cauzele reale ale insolvenței Oltchim, ci o DEZINFORMARE cu privire la aceste aspecte, concluziile consorțiului bazându-se pe o lipsă de cunoaștere a specificului industriei chimice, erori semnificative în procesarea datelor, iar în unele cazuri regretabile, țin pur și simplu de rea-credință, demonstrând superficialitatea și lipsa de profesionalism a celor care l-au întocmit.S. MAX

#16933 ADEVARATELE CAUZE ALE INSOLVENTEI OLTCHIM PENTRU CEI INTERESATI

2014-02-09 21:16

 

#16932: S. MAX - ADEVARATELE CAUZE ALE INSOLVENTEI OLTCHIM PENTRU CEI INTERESATI

ADEVARATUL RAPORT (MEMORIU) AL CAUZELOR INSOLVENTEI OLTCHIM PENTRU CEI INTERESATI DE ACEST ADEVAR IL REGASITI PUBLIC PE LINK-UL DE MAI JOS:

https://www.dropbox.com/s/jrjsq1vk91ms36n/RaportComplet.pdf

LECTURA PLACUTA CELOR INTERESATI DE ADEVAR.
CANDVA MAI CURAND DECAT CREDE EL PIPEREA VA PLATI IN INSTANTA PENTRU MINCIUNILE SCRISE SI AFIRMATE PUBLIC LEGAT DE CAUZELE INSOLVENTEI OLTCHIM.


Am citit primele 70 de pagini (memoriul in sine, fara anexe) si este ADEVARUL GOL GOLUT, asa cum il stiu toti cei care nu sunt rauvoitori si toti cei care nu s-au pus in slujba altor interese.
Este bine ca toti cei care aveti rabdare sa cititi acest memoriu. Va veti cutremura de ceea ce se poate intampla sub presiunea unor interese oculte.

Aveti mai jos cateva din reperele de inceput ale acestui memoriu:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Observaţii legate de metodologia de lucru a autorilor Raportului.
1.1 Autorii Raportului fac erori profesionale grave și afirmații tendențioase înmodalitatea de analiză a activității Oltchim.
1.1.1 Pentru a justifica afirmațiile și concluziile incorecte, incomplete, contrazise de realitate, consorțiul BDO – Rominsolv, afirmă încă de la început (pag. 3) că acest Raport a fostalcătuit în întregime pe bază de informaţii/explicaţii verbale ale unor reprezentanţi aiOltchim, precum şi pe ipoteze de lucru emise de autorii acestuia în lipsa informațiilor critice ce trebuie furnizate de societate.
1.1.2 Se pune întrebarea legitimă: de ce acest Raport a fost întocmit pe baza de informații verbale, în condițiile în care administratorii judiciari au avut și au accesdeplin la întreaga arhivă a Oltchim, iar personalul de specialitate din cadrul
întreprinderii s-a oferit să faciliteze accesul la orice documente necesare? Răspuns: Prin această modalitate penibilă și frauduloasă, autorii încearcă să se protejeze de implicațiile pe care le-ar avea asupra Oltchim (inclusiv creditorii, partenerii, salariații), afirmațiile calomnioase, contrare realității, dezinformările și acuzațiile nefondate din cuprinsul acestui Raport. Este astfel evident, că un astfel de Raport ar fi trebuit să se bazeze în mod exclusiv, pe date și informații certe, pe documente, pe analize de piață, pe cifrele și indicii de piață elaborați atât pentru Oltchim, cât și pentru piațaregională și mondială a produselor petrochimice.
1.1.3 Practic, autorii Raportului se discreditează atât ei înșiși, cât și Raportul în ansamblul său, declarând și recunoscând că atât concluziile cât și conținutul Raportului sunt bazate pe INFORMAȚII/EXPLICAȚII VERBALE !!! – ADICĂ PE IMPRESII ALE UNOR PERSOANE CU INTERESE DE MULTE ORI CONTRARE CELOR ALE OLTCHIM.
1.1.4 Ca o paranteză, ca semn de recunoștință pentru eforturile depuse în furnizarea datelor pentru Raport, mulți din personalul tehnic au fost concediați ulterior în mod abuziv și nelegal de administratorul judiciar.
1.1.5 Prin urmare, metodologia de colectare a datelor și în mod corespunzător și concluziile bazate pe acest demers, arată o lipsă dezamăgitoare de profesionalism al autorilor, dublată de rea-intenție.
1.1.6 Administratorii judiciari nu au solicitat în niciun fel explicaţii conducerii anterioare pentru clarificarea aspectelor semnalate, cu toate că aceştia ar fi fost cel mai în măsura să justifice situaţia societății, deci nu a existat intenția de informare reală cu privire la perioada în care această echipă a condus Oltchim. De reținut că acest consorțiu BDO-Rominsolv a fost încă din momentul numirii (februarie 2013), în situația de a avea la dispoziție integral informațiile referitoare la întreaga activitate a Oltchim, precum și personalul care să-i prezinte într-un mod structurat și obiectiv aceste informații.
1.1.7 Este astfel evident că refuzul deliberat de a se documenta într-o manieră obiectivă, lipsa unor specialiști în echipa BDO-Rominsolv, dublat de graba cu care s-a dorit să se justifice niște concluzii părtinitoare și preexistente Raportului, arată că acesta nu poate să răspundă scopului declarat.


Voi reveni si cu alte elemente ale acestui memoriu.


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIM

Mars de adio - cantec de colind pt. NOILE CAPUSE ALE OLTCHIM: administratorii, directorii si o parte din sindicatele Oltchim care au facut ca totul sa mearga din rau in ... foarte rau!

2013-12-15 19:14:59

preluare comentariu petitie: http://www.petitieonline.com/forum/37932/start/14550 - postat  de (o parte dintre) SALARIATII SI DISPONIBILIZATII DE LA OLTCHIM.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#14305: - VA MAI AMINTITI DE GEORGE TARNEA? IATA CE SPUNEA MARELE NOSTRU POET:

Versurile lui George Tarnea mai contemporane ca niciodata. Parca ar fi "vazut" ce urma sa ni se intample noua, concitadinilor sai: "Dupa cat am tras ca boii, / Suntem iarasi fiii ploii, / ... Pe cand prostii care-ndura / N-au nimic de pus in gura, / ... "

 

 


Grupul de initiativa pentru salvarea OLTCHIMDistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

  • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
  • Contactați-vă prietenii
    1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
    2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
    3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.