Petitie pentru scoaterea Monicai Macovei din Parlamentul European

Contactați autorul petiției

Statutul legal al unei petiții

2018-09-15 09:48:01

Proiectele trebuie sustinute prin semnaturi de cel putin 100.000 din populatia cu drept de vot pentru a putea fi luate in considerare. Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor, se arata in lege. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative, conform Art. 74 din Constitutia Romaniei.

Prin urmare, petitiile online se duc de tot cand se duc. Mor undeva in meandrele internetului. Eu cunosc o singura entitate care a facut exceptie si anume Greenpeace. (daca mai stiti si altele va rog sa-mi spuneti in comentarii si o sa fac update). Ei au lansat o petitie online pentru o lege a padurilor, au strans semnaturile si cu ele s-au dus sa faca lobby pe langa ministrul mediului. Si intr-un final au reusit sa si obtina cele dorite.

Dar, stiti ce inseamana asta?

 1. trebuie sa existe un lider sau o entitate care sa-si asume tot procesul. Altfel, noi intre noi strangem semnaturile si nimeni nu le si centralizeaza si se duce cu ele mai departe. Si uite asa ne-am agitat ca sifonul in pahar.
 2. cineva trebuie sa le foloseasca pentru a face lobby. Adica trebuie sa stie sa faca asta, sa aiba parghiile si cunostintele necesare ca nu-i treaba usoara. Doar ganduri bune si entuziasm nu ajuta.
 3. ca sa foloseasca la ceva toata miscarea asta pe care o facem, n-ati vrea mai bine sa aiba si valoare legala semnaturile noastre? Treaba se poate rezolva simplu,  insa, pregateste-te sa renunti la comoditate si, eventual, sa scoti cativa bani din buzunar.
  ORDONANTA nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, Actualizata 2016

   

  Art. 1
  (1)Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora.
  (2)Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta.
  Art. 2
  In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresaautoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.
  Art. 3
  Petitiile adresate autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta .
  Art. 4
  Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal.
  Art. 5
  Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducatorii autoritatilor si institutiilor publice sesizate vor dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
  Art. 6
  (1)Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari.
  (2)Compartimentul prevazut la alin. (1inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functiede obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
  (3)Compartimentul prevazut la alin. (1este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.
  (4)Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor.
  Art. 61
  Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare de catre compartimentul prevazut la art. 6 alin. (1autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta.
  Art. 7
  Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
  Art. 8
  (1)Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
  (2)Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta .
  Art. 9
  In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
  Art. 10
  (1In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
  (2)Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
  Art. 11
  In cazul in care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana in cauza sau de catre un subordonat al acesteia.
  Art. 12
  (1)Repartizarea petitiilor in vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de catre seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de catre compartimentul prevazut la alin. (1al art. 6.
  (2)Functionarii publici si persoanele incadrate cu contract individual de munca sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1, fiindu-le interzis sa le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau sa depuna staruinta pentru solutionarea acestora in afara cadrului legal.
  Art. 13
  Semnarea raspunsului se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum si de seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va indica, in mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
  Art. 14
  Semestrial autoritatile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului intocmit de compartimentul prevazut la alin. (1al art. 6.
  Art. 15
  Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii urmatoarele fapte:
  a)nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevazute in prezenta ordonanta;
  b)interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii in afara cadrului legal;
  c)primirea direct de la petitionar a unei petitii, in vederea rezolvarii, fara sa fie inregistrata si fara sa fie repartizata de seful compartimentului de specialitate.
  Art. 151
  Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului si Presedintelui Romaniei se face potrivit reglementarilor proprii.


Popescu Doina MariaDistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

 • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
 • Contactați-vă prietenii
  1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
  2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
  3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.