SUSȚINEM MENȚINEREA CLASELOR DE ARHITECTURĂ ȘI DESIGN DIN LICEELE DE ARTĂ.

Noile planuri cadru ingrădesc libertatea de alegere și creativitatea.   

Multumim Președintelui Federatiei Naționale a Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, pentru susținere. Sperăm că tăierea claselor de liceu s-a încheiat și că Inspectoratele vor lua măsuri pentru ca lucrurile să intre urgent pe un făgaș normal.  Petiția noastră vă solicită în continuare susținerea, având în vedere noile propuneri de planul cadru, care ramân un pericol pentru ambele clase ale liceelor de artă, prin lipsa de viziune și echilibru. Semnaturile părințior sunt esentiale. 

Recentele modificări aduse  planurilor cadru propuse spre dezbatere publica până pe 31 ianuarie modifică profilurile celor două clase din liceele de artă, în prezent: Arhitectură și Design și Arte plastice și Arte decorative, prin trecerea DESIGNULUI la clasa de Arte plastice și decorative.  

Clasa de Arhitectură și design  ar deveni clasă de Arhitectură, iar clasa de Arte plastice și Arte decorative ar deveni clasa de Arte plastice, Arte decorative, Scenografie, Design, însemnând un dezechilibru inacceptabil și nerealist. În propunerea noilor  planuri, designul s-ar alătura unui mare număr de alte specializări deja existente la clasa de arte: pictură, sculptură, grafică, arte monumentale, tapiserie, arte textile–imprimeuri–contexturi, modă, ceramică, scenografie și eventual animație. De precizat este că o clasă are trei grupe. Prin trecerea la clasa de arte plastice, o grupă de design va avea poate șansa să se formeze o dată la patru ani, în schimb arhitectura ar avea trei grupe pe an, adică douăsprezece grupe, nefiind atât de mulți arhitecți care sa acopere toate orele de atelier și alte discipline de specialitate pe care le predau arhitecții. Între cele doua clase nu va mai exista niciun echilibru. Arhitectura și designul sunt profiluri foarte solicitate și dorite de elevi și părinți, astfel că, în fiecare an, se înscriu foarte mulți candidați pentru a concura la aceste specialități.  Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că cei care termină liceul la acest profil au rezultate foarte bune la bacalaureat și intră la Universități de Artă și Arhitectură de prestigiu din țară și din străinătate.

Eliminarea unor discipline artistice, dar și a designului, din acest profil, limitează  dreptul și libertatea absolvenților de a alege dintr-o gamă largă de specializări. Elevii aveau libertatea să opteze pentru arhitectură, design (grafic, design de produs, design ambiental, de interior si chiar vestimentar), dar și grafică. Prin tehnicizarea profilului și eliminarea formării competențelor artistice, elevilor li se limitează abuziv dreptul de a alege. Chiar Universitatea de Arhitectură are trei facultăți cu mai multe specializări precum Urbanismul, Amenajarea și planificarea peisajului, Arhitectura de interior și Designul de produs.

Intenția planului cadru este de a limita componenta artistică din noul profil Arhitectură și de a pune accentul pe competențele tehnice. Disciplinele artistice, prin deprinderile  și competențele artistice și creative pe care le dezvoltă, sunt indispensabile în liceele vocaționale cu profil artistic. Din profilul absolvenților nostri, pe langa creativitate, maiestrie, competențe tehnice nu trebuie sa lipsească adaptabilitatea și posibilitatea de a alege în baza competențelor dobândite. Daca formarea lor este limitata și diversitatea optiunilor se va limita, atat in alegerile lor pentru facultățile pe care le vor urma, dar în perspectivă, pentru piața muncii.  

Noul plan cadru la profilul Arhitectură contravine si limitează cerințele pentru diversificarea competențelor pentru piața muncii. Chiar absolvenții de studii superioare au mai multe posibilități de alegere în cazul în care au formate și competențele artistice, nu numai cele tehnice.

Solicităm prin această petiție modificarea planurilor cadru, revenindu-se la denumirea profilului Arhitectură și Design, respectiv Arte plastice și Arte decorative cu specializările pictură, sculptură, grafică, arte monumentale, tapiserie, arte textile–imprimeuri–contexturi, modă, ceramică, dar și scenografie și animație acolo unde este posibil. În acest context este imperios necesară reintroducerea la profilul Arhitectură și design a celor trei materii de bază la clasele a IX-a si a X-a, respectiv:  Studiul formelor și al culorii, Studiul formelor în volum și Studiul compoziției.

Solicităm să se analizeze și să se ia în considerație cu responsabilitate toate propunerile venite din teritoriu, de la liceele de artă, pentru revizuirea noilor planuri cadru.  

LEGEA EDUCATIEI  are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, cunoștințe fundamentale, capacități acționale, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.

În România învățământul constituie prioritate națională și are numeroase principii: b) principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale; c) principiul relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice; d) principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente; e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați direct în proces; m) principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora; t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare; u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Rita Badu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...