Un viitor sanatos copiilor si pentru sustinerea dr. Stratulat

Către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova,

Ministrului d-na Ruxanda GLAVAN,

De la cetățenii Republicii Moldova

 

 

PETIȚIE COLECTIVĂ

      În proiectul declarației Societății Pediatrilor din Republica Moldova, care a fost făcut public în cadrul Conferinței internaționale cu genericul „Actualități în pneumologie pediatrică”[1] s-a votat în unanimitate, de către membrii prezenți, ca să fie înaintat un document spre aprobare Ministerului Sănătății, având scop de a institui un cadru legal clar pentru efectuarea consultațiilor medicale la distanță, precum și competențele profesionale ale medicilor care au voie să acorde consultații medicale online sau prin telefon.

     Reieșind din aceasta cerință, în baza art.4 alin.(2) din Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire le petiționare, noi cetățenii Republicii Moldova nu suntem de acord cu unele propuneri oferite, motivul principal fiind lezarea drepturilor noastre constituționale și anume:

     -  art. 32 alin.(1) “Libertatea opiniei şi a exprimării” a Constituției Republicii Moldova din 29.07.1994 unde se spune că: “Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil”;

     -  art.25 “Dreptul la libera alegere a medicului, a instituției medicale și a formei de  asistență medicală” din Legea Nr. 411 din  28.03.1995 “cu privire la ocrotirii sănătății”;

     -  art.5 lit.(e) a Legii nr.263 din 27.10.2005 “cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului” în care se spune ca “pacientul are dreptul la o opinie medicală alternativă și primirea recomandărilor altor specialiști, la solicitarea sa”;

     -  art.19 alin.3 a Legii nr.264 din 27.10.2005 “cu privire la exercitare profesiunii de medic” în care se spune că: “medicul nu poate împiedica pacientul în alegerea unui alt medic curant”.

      În acest context, susținem crearea unui mecanism legal de reglementare a procesului de consultare online/prin telefon (elaborat în mod transparent și consultat public), dar fără ca să ne fie lezate drepturile noastre, în calitate de pacient, și anume, de a:

      -  solicita o opinie separată sau de alternativă în ceea ce privește diagnosticul sau tratamentul prescris de medicul de familie/medicul curant;

      -  beneficia de servicii de consultare de alternativă din partea oricărui medic, în baza încrederii personale, fără anumite restricții;

      -  beneficia de servicii de consultare online sau la telefon, ca urmare a necesității, urgenței sau a contextului în care se află pacientul (copilul).              

       Aceste cerințe sunt argumentate de realitățile cu care se ciocnesc mamele/părinții în contactul cu instituțiile medicale (policlinică, spitale) și anume:

       -  stabilirea diagnosticului cu o anumită doză de neîncredere, stabilit în grabă, fără oferirea de explicații clare și argumentate, de multe ori, pe ton ridicat din partea medicilor, ceea ce face ca părintele să solicite o opinie de alternativă pentru a se asigura ca diagnosticul este stabilit corect;

       -  cazurile frecvente de malpraxis înregistrate și nepedepsirea medicilor pentru aceasta (preponderent din spitale), creează premise pentru verificarea suplimentară a diagnozei și a tratamentului prescris, prin solicitarea opiniei unui alt medic, în care părintele are încredere;

       -  prescrierea tratamentului antibiotic fără indicații clare, fiind aplicată această schemă doar ca metodă de asigurare a medicului de eventuale complicații (ipotetice), fără a lua în considerație efectele negative majore asupra organismului/sănătății copilului;

       -  rigiditatea sistemului de consultare, în format tradițional, la policlinică, în caz de urgență. La modul practic, consultarea de urgență la policlinică este foarte dificilă, deoarece medicii lucrează în bază de programări și argumentează că nu au timp/posibilitate să consulte;

       -  de asemenea, sunt situații cînd consultarea online sau la telefon este metoda cea mai eficientă (urgență sporită, necesitate pe timp de noapte etc.).

       Tindem să credem că motivele adevărate ale inițiativei Societății Pediatrilor din Republica Moldova nu vizează apărarea intereselor pacienților, eficientizarea sistemului de consultare medicală și sporirea eticii profesionale ale medicilor, ci mai degrabă crearea dificultăților în activitatea profesională și influențarea negativă a opiniei publice privind activitatea medicului-neonatolog d-nul Mihai Stratulat[2]. Miile de mămici, tătici și cetățeni ai țării nu au putut trece cu vederea aceasta situație creată. Dumnealui e un medic profesionist cu care considerăm ca Moldova trebuie să se mândrească și nu să-l defăimeze, ne-a tratat copiii pe cale non-antibiotică (dacă boala nu necesita preparat antibiotic), este o persoana extrem de bună la suflet care are merite deosebite. Prin acte de caritate a ajutat și salvat de la moarte copii ce au o soartă grea, colaborează în plan profesional cu specialiștii de peste hotare și se află într-o relație profesională cu aceștia, niciodată nu a comis greșeli medicale punând diagnoze greșite în urma cărora copilașii noștri ar fi avut de suferit. Considerăm că una din cele mai importante realizări ale dlui Stratulat este faptul că și-a asumat rolul de mentor/îndrumător pentru mii de mămici, prin care oferă sfaturi utile în ceea ce privește cum să reacționeze în caz de răceală/viroză, cum să le deosebească, cînd trebuie și cînd nu trebuie să administreze preparate antibiotice și multe altele, toate fiind oferite gratuit, în bază de voluntariat. Domnul Stratulat este un medic activ, cu viziune modernă și dedicație profesională foarte înaltă, anume de astfel de medici are nevoie sistemul medical din Republica Moldova. Probabil, că în sistemul medical, mai sunt și alți medici cu astfel de viziune, dar sunt foarte puțini. Ei sunt adevărații eroi, care trebuie identificați, încurajați și promovați în calitate de ”agenți ai schimbării” în cadrul sistemului medical, dar nu – defăimați și considerați drept inamici ai sistemului. Cu o astfel de abordare și atitudine din partea factorilor de decizie sau a medicilor, niciodată sistemul medical nu va înregistra schimbarea mult dorită de societate și anume – întoarcerea acesteia cu fața spre pacient, axat - în primul rînd - pe necesitățile reale și așteptările pacientului.

       Niciodată d-nul Mihai Stratulat nu a defăimat colegii de breaslă, și din cîte știm, raporturile dintre medici se întemeiază nu numai prin solidaritate de breaslă, dar și pe profesionalism și corectitudine, fapt ce ne indică art.19 alin.1 a Legii nr.264 din 27.10.2005 “cu privire la exercitare profesiunii de medic”, asta vă confirmăm și noi ca părinți, pentru ca în situații ce nu țin de competența sa (boli infecțioase, neurologice, dermatologice s.a.) mereu ne recomandă să apelăm la specialiștii pe anumite domenii medicinale. Faptul că dumnealui contrazice anumite diagnoze ale colegilor se justifică prin ceea ca el a depus jurământul lui Hippocrates și viața pacientului pentru el e primordială, juridic acest fapt ne indică art.2 lit.(a),(b) a Legii nr.263 din 27.10.2005 “cu privire la drepturile şi responsabilitățile pacientului” și art. 6,7 a Legii nr.264 din 27.10.2005 “cu privire la exercitare profesiunii de medic”. În țara noastră a devenit o deprindere “să nu spunem dreptatea și să fim de acord cu majoritatea”. Toate diagnozele d-nului M. Stratulat s-au confirmat și tratamentele urmate s-au soldat cu sănătate, imunitate și fericire în ochii copiilor noștri. Deci el e om învățat! De ce în țara noastră profesioniștii activi sunt nevoiți să stea în umbră? Noi trebuie să ne mândrim cu ei, să-i susținem și să le dam un imbold spre perfecționare! De la asta și noi, cetățenii de rând vom fi mai sănătoși și fericiți.

       D-na ministru Ruxanda GLAVAN,

       Solicităm cu speranța să fim auziți și în baza legislației în vigoare, să analizați minuțios propunerile și cerințele invocate de către Societatea Pediatrilor din Republica Moldova și să nu acceptați propuneri care lezează direct sau indirect drepturile pacientului (enunțate mai sus).

       Credem și cerem:

       1. Apărarea dreptului nostru de a alege medicul ce ne tratează copiii, în baza încrederii personale și a profesionalismului demonstrat, precum și a dreptului de a solicita consultarea de alternativă a opiniei altor medici, inclusiv la distanță (dacă e cazul). Mulți părinți sunt la distanță mare și după timp le este dificil să ajungă în raza mun. Chișinău în situații excepționale, din acest motiv și ținem legătura cu d-nul M. Stratulat prin metoda on-line (unde se atașează analize de sânge, urina, radiografii etc.), sau prin mijloace de telecomunicații care este justificat prin art.17 alin.1, lit.(f) a Legii nr.264 din 27.10.2005 “cu privire la exercitarea profesiunii de medic”.  

       2. Să nu le fie interzis medicilor neonatologi sa consulte copii mai mare de 1 luna. In realitate acesti medici consulta si trateaza copii cu patologii poliorganice complicate, de aceea tinem sa credem ca sunt perfect capabili sa consulte si copii pediatrici, exact cum o fac si medicii de familie.

       3. Pentru a nu apărea conflicte medic-pacient, medic-medic și pentru un viitor mai sănătos a copiilor noștri, rugăm să fie creat un grup de lucru, format din părinți, reprezentanți ai Societății de Pediatrie și ai Societății Medicilor de familie în soluționarea unor probleme stringente:

  •          Instituirea un control mai viguros al aplicării protocoalelor naționale în spitalele cu profil pediatric. Și cerem ca aceste protocoale să fie respectate cu strictețe de către pediatri, iar informația oferită părinților să fie mai explicită (descifrarea analizelor, argumentarea diagnosticului și tratamentului), motivul trebuie de explicat mamei.
  •          Supravegherea pacienților în primele zile de boală, în secții specializate. Astfel, se exclude spitalizarea copiilor cu diagnostice greșite și tratamente neargumentate.
  •          Instituirea unui control mai viguros al preparatelor antibiotice indicate copiilor atît de către medicii de familie, farmaciști, cît și în spitale (astfel scăzând imunitatea copiilor și crescând rezistența organismului la antibiotice).

       

         Vă rugam să răspundeți solicitării noastre conform Legii nr.190 din 19.07.1994 “cu privire la petiționare”.

         Cu mulțumiri și respect,

         Diana Russu – persoană de contact,

         or.Drochia, str.Gudanov 34/19

         tel: 025220400, mob:068468334  

 

[1] http://e-sanatate.md/News/5838/pedepse-pentru-doctorii-care-isi-depasesc-atributiile-si-pacientii-violenti-propunerile-vin-din-partea-societatii-de-pediatrie

[2] Această constatare este realizată în baza mai multor articole cu conotații defăimătoare apărute pe portalul www.e-sanatate.md în perioada mai-iunie 2016.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez cetatenii RM să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...