Transparenta decizională in Florești

Către,

CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI                

 Floresti, str. Avram Iancu, nr. 170                   

primaria@floresticluj.ro

PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI                

  Floresti, str. Avram Iancu, nr. 170               

   primaria@floresticluj.ro

 

 

               Prin prezenta numita: Șenilă Larisa Smaranda, domiciliată în localitatea: Floresti, Jud. Cluj, în temeiul Ordonantei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, art. 2 și luând în considerare cu precădere prevederile art. 3, 4, 5, 6^1, 8 și 9 din Ordonanța 27/2002, respectiv a art. 7 din O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite,

            Formulez următoarea petiție: solicit în regim de urgență: transparentizarea procesului de luare a deciziilor din Consiliul Local (CL), prin transmiterea live a ședințelor comisiilor de specialitate  al Consiliului Local Floresti(în cazul desfășurării acestor ședințe în mediul on line) sau asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor din Florești la aceste ședințe(în situația în care ședințele se vor desfășura prin întrunirea în forma fizica a comisiilor).

           Având în vedere faptul că în ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local se realizează adevărata analiză, dezbatere și amendare a proiectelor de hotărâri, iar în ședințele în care se întrunește Consiliul Local, doar se materializează rezultatul acestor dezbateri din comisii, prin votul exprimat “sec” de consilierii locali. În această formă, cetățenii nu reușesc să înțeleagă cu adevărat substanța Hotărârilor de Consiliul Local, și nici motivele pentru care anumite proiecte se aprobă, iar alte se resping.

          Ne dorim ca cetățenii din Floresti să fie informați corect și complet, să aibă acces neîngrădit la toate informațiile cu caracter public. Considerăm că în spiritul transparenței actului administrativ și al dorinței de implicare a cetățenilor alături de administrația locală în tot ceea ce privește hotărârile ce se adopta pentru interesul comunității, cetățenii trebuie să poată acționa și interveni preventiv, discutând cu consilierii locali, pe subiectele care ne interesează și urmează sa fie votate.

           Locuitorii comunei Florești au dreptul să cunoască activitatea din Comisiile de specialitate pentru a înțelege  modul în care sunt cheltuiți banii comunei și modul în care consilierii locali aleși își exercită mandatele în interesul comunității. 

           Conform art.141 – Desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 

                  (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

                  (5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise. 

           Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local(CL) Floresti(aprobat prin HCL 52/25.05.2020):

                  ART.15(2) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local sau din afara acestuia, în special din unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

                 Art.15(3) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi, să se desfășoare cu ușile închise. 

             Solicit în regim de urgență introducerea unui nou articol în Regulamentul de organizare și funcționare al CL Floresti: Ședințele comisiilor de specialitate sunt, de regulă, publice, tinand cont de art.141(5) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în acest sens Consiliul Local va asigura transmiterea live a ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Floresti sau va asigura accesul fizic, neîngrădit la aceste ședințe, în cazul în care ședințele se desfășoară în forma fizica.

              


Șenilă Larisa    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Șenilă Larisa să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )