Studenții își doresc un nou cămin în Campusul Studențesc Hașdeu!

Consiliul Studenților alături de organizațiile studențești din Universitatea Babeș-Bolyai vă solicită sprijinul în vederea desfășurării, conform termenelor stabilite, a proiectului de reamenajare a Campusului Hașdeu, care prevede construcția unui nou cămin și mansardarea căminelor 2-6. 

Odată cu dezvoltarea Municipiului Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai atrage mii de studenți anual grație atât rezultatelor pe plan local, național și internațional, cât și paletei largi de programe de licență, de masterat și de doctorat. Acest lucru a dus, în ultimii ani, la o problemă serioasă privind capacitatea de cazare pe care universitatea o poate susține, deoarece o mare parte dintre solicitările pentru loc în căminele studențești nu mai poate fi îndeplinită, iar numărul aplicanților este în continuă creștere.

Prin prisma activității de cercetare și de dezvoltare a mediului comunitar clujean, se observă o pantă ascendentă și în ceea ce privește prețul imobilelor în care vor fi cazați viitorii și actualii studenți. Această situație împinge spre îmbunătățirea serviciilor de cazare și spre mărirea numărului de locuri în cadrul căminelor din Universitatea Babeș-Bolyai. 

Studenții, de cele mai multe ori, doresc să se cazeze în spațiile alocate acestora din partea universității pentru a cunoaște mediul academic, pentru a interacționa cu alți studenți și pentru a beneficia de cele mai bune spații de cazare în cadrul căminelor. Prin urmare, este o reală nevoie de construirea unui nou cămin, ca Universitatea Babeș-Bolyai să poată satisface un număr mai mare de cereri de cazare decât în prezent și, implicit, să le asigure studenților condiții optime pentru o bună desfășurare a activității de cercetare. 

Deoarece mai mulți activiști de mediu încearcă, prin diverse mijloace, să împiedice acest proiect, aducând ca argument tăierea mai multor arbori din Campusul Hașdeu, dorim să subliniem faptul că arborii aflați, actualmente, în arealul ales pentru construirea căminului în cauză vor fi replantați într-un alt loc al campusului. Pentru că poziția Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai este favorabilă construirii acestui spațiu de cazare necesar studenților și, totodată, susține mansardarea altor cinci cămine deja existente, solicităm sprijin în continuarea demersului de reamanajare a Campusului Hașdeu. Pentru ca acest lucru să fie posibil, avem rugămintea ca toți cei care ne împărtășesc poziția să semneze petiția noastră! Ulterior, rezultatele acesteia vor fi transmise către instituțiile competente. De asemenea, vă reamintim că noi, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB), susținem activ protejarea mediului înconjurător, participând constant la diferite proiecte de acest tip, precum UBB Goes Green și alte acțiuni de ecologizare și de plantare a unor noi arbori.


Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...